Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

KONTAKTY


Historický ústav AV ČR, v. v. i.
IČ 67985963

ID adresa datové schránky: fr7nphp
Podatelna
Prosecká 809/76, CZ-190 00 Praha 9
Telefon sekretariátu: +420 286 887 513, +420 225 443 252
E-mail: sekretariat@hiu.cas.cz 
Mapa: zde    Jak se k nám dostanete: zde

Ředitel: prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
Statutární zástupce ředitele: doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
Zástupkyně ředitele: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Vědecký tajemník: PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.
Vedoucí sekretariátu: Mgr. Hana Čepeláková
Sekretariát: Mgr. Bc. Barbora Kličková  


Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno

Veveří 97, 602 00 Brno
Vedoucí pobočky: Mgr. Milan Řepa, Ph.D.
Zástupce vedoucího: Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D.
Telefon: sekretariát: Lenka Smolíková:
+420 532 290 500. Fax: +420 532 290 511
E-mail - sekretariát: Lenka Smolíková, sekretariat.hiu@brno.avcr.cz  


Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Centrum raně novověkých studií, České Budějovice,
společné pracoviště s HÚ Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 775 070
E-mail: Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D., sterneck@hiu.cas.cz 


Centrum právněhistorických studií

Společné pracoviště v PF UK
Historický ústav AV ČR, v. v. i.,
Prosecká 76, 190 00  Praha 9
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
Telefon: +420 286 892 530
E-mail: nemecek@hiu.cas.cz

 
Český historický ústav v Římě 
(Istituto Storico Ceco di Roma)

Ředitel: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
Via Concordia 1, 00 183 Roma, Italy
Telefon, telefax: +39 06 700 0645
Český historický ústav v Římě