Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia listopad-prosinec 2015


                                                                                WORKSHOP

Historický ústav AV ČR (oddělení biografických studií), za spolupráce Ústavu pro jazyk český (oddělení onomastiky)
pořádal worskhop

OD KARLOVA MOSTU KE GOTTWALDOVU
Osobní jména v názvech měst a míst

dne 9. prosince 2015 od 9.00 hod.
v Kongresovém sále ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9

Pozvánka s přihláškou     Program

Foto: Dana Vondrášková


     
    

Foto: Jaroslav NovotnýWORKSHOP

Historický ústav Akademie věd ČR - oddělení dějin středověku pořádal worskhop

HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA A EKONOMICKÉ MYŠLENÍ STŘEDOVĚKU

dne 2. prosince 2015 od 10.00 hod.
v Kongresovém sále ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9

Pozvánka     Program
VĚDECKÝ SEMINÁŘ
Centrum právněhistorických studií jako společného pracoviště Právnické fakulty UK a Historického ústavu AV ČR, pořádaly vědecký seminář  
 
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940-1945
jako historický pramen


dne 1. prosince 2015 na Právnické fakultě UK

Program      Pozvánka        Foto: Jan Bílek
KONFERENCE

Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a město Poděbrady uspořádal mezinárodní konferenci 
 PODĚBRADSKÁ ÉRA V ZEMÍCH ČESKÉ KORUNY,

která se konala 25. až 27. listopadu 2015 v Poděbradech.  Více

ProgramSETKÁNÍ UŽIVATELŮ KNIHOVNICKÉHO SYSTÉMU VERBIS

Setkání uživatelů knihovnického systému Verbis (KP-SYS) se uskutečnilo 23. listopadu 2015 v konferenčním sále, Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76

Pozvánka s programem              Registrace účastníků: http://www.kpwin.cz/setkani.php   


    

Foto: Jaroslav NovotnýWORKSHOP

Historický ústav Akademie věd ČR – oddělení raného novověku pořádal workshop

EDITOR V PASTI
Problémy vydávání raně novověkých vícejazyčných textů
 

dne 19. listopadu 2015  v Kongresovém sále ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9


Předběžný program

   

Foto: Jaroslav Novotný
                                                                              KONFERENCE

Výzkumné centrum pro dějiny východní Evropy Historického ústavu Akademie věd ČR a Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně  pořádaly konferenci

VÍRA V CÍRKEV, VÍRA VE STÁT
Proměny ruského státu, ruské pravoslavné církve, státní ideologie a víry
Víra jako státotvorný znak ruského impéria


ve čtvrtek 5. listopadu 2015 od 9.30 hodin
v zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakulty MU v Brně, Arne Nováka 1

Program