Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia leden-červen 2015


MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav Akademie věd České republiky a Collegium Carolinum München pořádaly

mezinárodní vědeckou konferenci

ČESKÉ ZEMĚ A BAVORSKO - protipóly a srovnání
TSCHECHIEN UND BAYERN - Gegenüberstellungen und Vergleiche

Konference se uskutečnila ve dnech 3.-6. června 2015 v Praze


Call for papers - cz       Call for papers - de        Program


         

Foto: Jaroslav Novotný
                                                    MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav Akademie věd České republiky a Archiv hlavního města Prahy pořádaly
mezinárodní vědeckou konferenci

HUS - HUSITSTVÍ - TRADICE - PRAHA
Od reality k mýtu a zpátky


Konference se konala ve dnech 27.-29. května 2015
v přednáškovém sále Clam-Gallasova paláce, Praha 1

Program   Call for papers CZ       Call for papers DE       Call for papers EN

Přihlášky na konferenci: u paní Mgr. Veroniky Knotkové: Veronika.Knotkova@praha.eu .
Foto: Dana Vondrášková

Zpráva   ČTK

   
   

Foto: Jaroslav NovotnýMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
V Senátu Parlamentu České republiky se 19. května 2015 konala mezinárodní konference

NA PRAHU SVOBODY. VÍTĚZSTVÍ 1945,

kterou pořádal předseda Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, Masarykovou demokratickou akademií a Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR a SR

Pozvánka     Programme     Zpráva o konferenci

           

Foto: Jaroslav NovotnýWORKSHOP
Historický ústav AV ČR - Český historický ústav v Římě a Výzkumné centrum historické geografie 
pořádaly 6. května 2015  v budově Akademie věd ČR v Praze workshop 

ŘÍM - Staré mapy a topografie velkoměsta,

Pozvánka

     

Foto: Jaroslav NovotnýHISTORICKÝ SEMINÁŘ K VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Akademie věd ČR ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Jana Hamáčka a předsedy Akademie věd ČR pana Jiřího Drahoše a za účasti historiků Historického ústavu pořádala v budově Poslanecké sněmovny dne 16. dubna 2015 seminář na téma

KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY A DOPADY NA ČESKU SPOLEČNOST

Pozvánka               Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR


     

Foto: Jaroslav NovotnýKOLOKVIUM

Historický ústav AV ČR a Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy při HÚ AV ČR pořádaly 15. dubna 2015 v Historickém ústavu AV ČR, Prosecká 76, Praha 9 kolokvium

PRAMENY CÍRKEVNÍHO PRÁVA A JEJICH EDIČNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ

Pozvánka  

     

Foto: Jaroslav Novotný


  

11. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha) a Komise pro historickou geografii uspořádaly 28. ledna 2015 v PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2 již  jedenáctou historickogeografickou konferenci na téma

KRAJINY SNŮ - Nerealizované projekty od středověku do současnosti

Konference     Program      

     
       

Foto: Dana Vondrášková


 

INTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIUM
Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR, pořádalo 21. ledna 2015 v Historickém ústavu interdisciplinární kolokvium

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DVORSKÉ SPOLEČNOSTI
Dvory a rezidence ve středověku V.

Téma V. kolokvia Výzkumného centra DaR vychází ze snahy postihnout znalosti a stav bádání o životní úrovni a hmotné kultuře dvorské společnosti, a to nejen na příkladu panovnického dvora. Hlavním cílem jednodenního zasedání bylo představit výzkum v maximální interdisciplinární šíři za spoluúčasti historiků, archeologů, uměleckých historiků či dalších. Jednotlivé okruhy se zaměřily na poznání životního standartu prostřednictvím písemných pramenů, archeologických nálezů nebo dochovaných uměleckých i každodenních předmětů. Současně se kolokvium věnovalo i problematice obchodu a dodavatelství, možnostem výroby nebo otázce rekonstrukce prostoru či oděvů.
Program

      
    

Foto: Jaroslav Novotný