Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia červenec-říjen 2015KONFERENCE
Předseda Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu, Historickým ústavem AV ČR
a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR pořádal konferenci

ČESKOSLOVENŠTÍ INTERBRIGADISTÉ A ŠPANĚLSKÁ OBČANSKÁ VÁLKA,

dne 23. října 2015 v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky.  

Program
 


       

Foto: Jaroslav Novotný
WORKSHOP
Historický ústav AV ČR pořádal v rámci grantového projektu 14-00204S GA ČR
workshop na téma

DĚTSTVÍ VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU, 

který se uskutečnil 22. října 2015 v salonku vily Lanna, V Sadech 1, Praha 6-Bubeneč

Pozvánka


    

Foto: Jaroslav NovotnýMEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, Fakultou humanitních studií UK
a Katedrou historie UJEP v Ústí nad Labem pořádal ve dnech 6. a 7. října 2015 v Clam-Gallasově paláci, Praha

34. mezinárodní konferenci

OD VEDUTY K FOTOGRAFII
Inscenování města v jeho historii

Call for papers CZ        Call for papers DE     Call for papers EN

Urban History News     H/SOZ/KULT             Program

Kontaktní adresa:
PhDr. Markéta Růčková
Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4
Tel.: 236 004 020; e-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

Archiv hl. m. Prahy


     

Foto: Jaroslav Novotný
ZASEDÁNÍ VÝZKUMNÉHO CENTRA DVORY A REZIDENCE VE STŘEDOVĚKU

Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR  pořádaly
zasedání vědecké komise a spolupracovníků,

které se uskutečnilo 1. října 2015 v 10.00 hod.
v zasedacím sále Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, Praha 9

Před zasedáním proběhla veřejná přednáška
PhDr. Daniely Dvořákové, Ph.D.

na téma
PREDSTAVY O IDEÁLNEJ VÝCHOVE KRÁĽOVSKÝCH DETÍ
E. S. Piccolomini o výchove Ladislava Pohrobka a Alžbeta Habsburská o výchove Vladislava Jagelovského

V 11.00 hod. se konalo neveřejné zasedání spolupracovníků a členů vědecké komise.

Pozvánka

     

Foto: Jaroslav NovotnýVĚDECKÁ KONFERENCE
Ve dnech 30. září a 1. října 2015 se ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6, uskutečnila

vědecká konference 

RODINNÉ PODNIKÁNÍ:
České země, habsburská monarchie a střední Evropa
jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury
,

na jejíž organizaci se podílel jako spolupořadatel Historický ústav AV ČR.

Program

     

Foto: Jaroslav Novotný


                                                      XXII. MEZINÁRODNÍ KONGRES HISTORICKÝCH VĚD

Ve dnech 23.-29. srpna 2015 se v čínském Jinanu uskutečnil 

XXII. mezinárodní kongres historických věd
(International Congress of Historical Sciences - ICHS),

kterého se účastníli rovněž vědečtí pracovníci Historického ústavu AV ČR.  

XXII. Mezinárodní kongres historických věd: 23.-29. srpen 2015 - Jinan, Čína
The 22nd International Congress of Historical Sciences
XXII. Mezinárodní kongres historických věd Jinan 2015


      
    
  
Foto: Eva Doležalová a archiv Zlatici Zudové-Leškové

Článek v Akademickém bulletinu zde