Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

říjen-prosinec 2017

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP

Dne 5. prosince 2017 se v prostorách Akademického konferenčního centra (Husova 4a, Praha 1) konal mezinárodní workshop Habsburger Adventus. Stadteinzüge und Kirchenbesuche im 16. und 17. Jahrhundert, jehož pořadatelem byl Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen (Österreichische Akademie der Wissenschaften) ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a s Ústavem dějin umění AV ČR.  

Programm

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 28. - 30. listopadu 2017 se v kongresovém sále Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, konala mezinárodní vědecká konference Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa. Pořadateli byly Historický ústav AV ČR, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV Dresden) a Lehrstuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden
 
Program


   
              
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

KULATÝ STŮL

Dne 28. listopadu 2017 se v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, konal kulatý stůl  u příležitosti padesátiletého výročí vydání publikace Naše živá i mrtvá minulost. Hosty byli prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.; prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc. a prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

Více

         
    
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2017 se v prostorách Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9, uskutečnila konference Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské byrokracie.
 

Program           Programme


             
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

WORKSHOP

Dne 15. listopadu 2017 se v Historickém ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, konal workshop Setkání uživatelů knihovnických systémů Verbis a Portaro, který uspořádalo Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR, v. v. i. spolu s firmou  KP-SYS spol. s. r. o.  v rámci programu Strategie AV21. 

Pracovní seminář se letos zaměřil na problematiku tvorby jmenných autorit, na jejich vytváření podle pravidel RDA a na přispívání do databáze portálu Národních autorit ČR. Byl představen nový projekt Moravské galerie v Brně Artotéka. Pracovníci firmy KP-SYS seznámili účastníky s novinkami systému Verbis a Portaro, pozornost byla věnována též velmi aktuální problematice GDPR (General Data Protection Regulation).

Program

              
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

WORKSHOP

Dne 27. října 2017 se v Historickém ústavu Akademie věd ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, konal workshop Österreichisch-ungarischer Dualismus und böhmische Länder, který uspořádali Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. 

Pozvánka
   
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 25. – 26. října 2017 se v Hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3 (sál 206), Praha 1, uskutečnila  mezinárodní konference na téma Kosmas, Gallus Anonymus a Nestor v transkulturní perspektivě. Kronikáři a jejich dílo jako inspirace pro vědu, umění, politiku a historickou tradici, kterou uspořádal Historický ústav AV ČR, v. v. i. (Česká republika); Instytut Historii, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa (Polská republika); Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Polská republika) a Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Київ (Ukrajina).

Program

                   
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

KOLOKVIUM

Dne 18. října 2017 od 9:15 hod. se v Akademii věd ČR, Praha 1, Národní 3, II. patro, sál č. 206, konalo kolokvium Český historický ústav v Římě – stav a perspektivy ediční činnosti, které uspořádal Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

Pozvánka


              
      
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

MEZINÁRODNÍ MEZIOBOROVÁ KONFERENCE

Ve dnech 12. – 14. října 2017 se v Praze ve vile Lanna uskutečnila u příležitosti 300. výročí úmrtí jezuitského dramatika Karla Kolčavy mezinárodní mezioborová konference Vzorové drama raného novověku. Konferenci uspořádal Historický ústav AV ČR spolu s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Kabinetem pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR.

Pozvánka-program      Program      Pozvánka-divadlo      
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR
Foto: Kateřina Bobková-Valentová, Historický ústav AV ČR

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 10. – 11. října 2017 se v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1, konala 36. mezinárodní konference Město a jeho hradby, kterou uspořádal Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Program

               
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP

Ve dnech 10. – 11. října 2017 se v prostorách vily Lanna, V Sadech 1, Praha 6, konalo při příležitosti vydání 20. svazku Biografického slovníku českých zemí  přátelské setkání jeho spolupracovníků  a následující mezinárodní workshop Biografie na prahu nového tisíciletí, věnovaný problémům digitalizace velkých encyklopedických děl.

Program

              
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

WORKSHOP

Ve dnech 5. 6. října 2017 se v prostorách vily Lanna, V Sadech 1, Praha 6, konal workshop na téma Symboly doby. Geneze a diskurz, který uspořádal Historický ústav AV ČR, v. v. i. spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci programu Strategie AV21

Účelem workshopu bylo hledání zjevného i skrytého symbolu doby. Symbolem rozumíme obraz, myšlenku, způsob jednání, jev anebo materiální objekt. Takto chápaným symbolem je například mobilita, spořitelna, národní škola či jednotný čas. Symbolem doby může být také nacionalismus, národ či národní vědomí anebo deklarování národních příběhů. Symbol doby je tedy možno hledat nejen v historické skutečnosti, ale i v dobových diskurzech včetně odrazu v současné historiografii stejně jako v literatuře, výtvarném umění či folklóru anebo karikatuře.

Pozvánka

         
Foto: Jaroslav Novotný a Miroslav Michela

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 2. – 3. října 2017 se ve vile Lanna V Sadech 1, Praha 6, uskutečnila konference Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations, kterou uspořádal Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR.

Program  

             
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR