Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

leden-červen 2017

VĚDECKÝ SEMINÁŘ

Dne 26. června 2017 pořádal Historický ústav AV ČR a Oddělení pro studium moderní české filozofie Filozofického ústavu AV ČR v Akademickém konferenčním centru, Jilská 1, Praha 1, vědecký seminář na téma Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice.

 

Pozvánka

 

VĚDECKÉ KOLOKVIUM

Dne 14. června 2017 se v Historickém ústavu Akademie věd ČR v kongresovém sále ÚTAM, Prosecká 76, Praha 9, konalo vědecké kolokvium na téma Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě. Formování konfesní identity urozených v kontextu středoevropského protestantismu raného novověku.
 

Pozvánka 
 

II. ČESKO-POLSKÉ VĚDECKÉ ZASEDÁNÍ

Dne 8. června 2017  se v Historickém ústavu Akademie věd České republiky uskutečnilo II.  česko-polské zasedání  CURIA REGIS, CURIA REGINALIS, které se vedle shrnutí dosavadního výzkumu věnovalo aktuálním problémům a otázkám na téma dvory a rezidence ve středověku a raném novověku v obou zemích. Vědecké zasedání navázalo na jednání Curia regis, curia reginalis I. Dwory królewskie w średniowiecznej Europie - stan badań i postulaty badawcze, jež se konalo 12. června 2014 v polském Siewierzu.

Moderovaly:
Dana Dvořáčková-Malá
Bożena Czwojdrak

Program

             
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

PRACOVNÍ SEMINÁŘ

Dne 7. června 2017 se v Historickém ústavu Akademie věd ČR, v Kongresovém sále, Prosecká 809/76, Praha 9 uskutečnil pracovní seminář 
 
Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje 
a jeho transformace do "druhého života"

Program       Pozvánka       Anotace Po Reinhardu Heydrichovi    

Anotace seminářů      Přihláška       Závazné pokyny pro autory           

 
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 24. až 27. května 2017 se v prostorách zámku Štiřín a Národního technického muzea uskutečnila mezinárodní konference Ringhoffer 200. Rodina - podnikání - politika.  
 

Pozvánka      Program konference  


      
      
   
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

WORKSHOP
Dne 24. května 2017 se na Institutu mezinárodních studií FSV UK, Rytířská 51, Praha 1, konal workshop na téma
Střední Evropa a balkánští muslimové: nové výzkumy a současné debaty
.

Workshop pořádal Historický ústav AV ČR a Institut mezinárodních studií FSV UK za podpory programu Akademie věd ČR „Strategie AV21: Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“.

Pozvánka

      Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

PRACOVNÍ SEMINÁŘ

Dne 18. května 2017 se v Kongresovém sále Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9,
uskutečnil pracovní seminář s názvem Digitalizační a databázové projekty v Historickém ústavu AV ČR.

Pozvánka          Přihláška          Program         Anotace

                     
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR
      

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ SYMPOZIUM

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR pořádal
ve dnech 7. - 9. dubna 2017

interdisciplinární a mezinárodní sympozium 

WALLENSTEIN. MENSCH. MYTHOS. MEMORIA
Wer war Wallenstein wirklich?
 
Program

HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS pořádaly dne 25. ledna 2017 v PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2 v pořadí již třináctou historickogeografickou konferenci, tentokrát na téma výzkumu periferních krajin

Periferie: Krajina (bez)naděje?

Pozvánka        Přihláška        Program       Fotogalerie 25. 1. 2017