Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia 2013

                                                                           VĚDECKÝ SEMINÁŘ
Historický ústav Akademie věd ČR pořádal 12. prosince 2013 v zasedacím sále Historického ústavu vědecký seminář  k 70. výročí podpisu československo-sovětské smlouvy 

Československo-sovětská smlouva 1943 - počátek cesty k únoru 1948?


Pozvánka


     

Foto: Blanka ŠubecováMEZINÁRODNÍ WORKSHOP

Historický ústav AV ČR a Centrum medievistických studií AV ČR a UK v rámci projektu „Soužití židovského
a křesťanského obyvatelstva ve středověkých Čechách“ (P405/11/1982) pořádaly
 
mezinárodní workshop

ŽIDÉ VE STŘEDOVĚKÉM MĚSTĚ. Městský prostor ve středověku - místo soužití i konfliktu?


ve dnech 27. - 28. listopadu 2013 v Akademickém konferenčním centru, Filozofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1
Jednací jazyky: němčina, angličina                   Program

V rámci uvedeného projektu se uskutečnila 27. listopadu 2013
v zasedacím sále Filozofického ústavu AV ČR  přednáška, kterou proslovil

Alfred Haverkamp (Universität Trier)

Stadt im ´Corpus der Quellen´. Zur Geschichte der christlich-jüdischen Beziehungen,
des Judentums und des Christentums im spätmittelalterlichen Reich


Pozvánka

    
 

Foto: Blanka Šubecová


    

INTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIUM
Dne 20. listopadu 2013 pořádalo I. oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd ČR v rámci Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku  interdisciplinární kolokvium

ŽENY A DĚTI VE DVORSKÉ SPOLEČNOSTI  (Dvory a rezidence ve středověku IV.),


které se uskutečnilo v Akademickém konferenčním centru Husova 4a - Jilská, Praha 1

Program      Více zde
          
  
 
        

Foto: Blanka Šubecová        
ZASEDÁNÍ ČESKÉ A RUSKÉ ČÁSTI ČESKO-RUSKÉ KOMISE HISTORIKŮ A ARCHIVÁŘŮ

Ve dnech 18. - 20. listopadu 2013 se v Moskvě uskutečnilo pravidelné společné zasedání české a ruské části Česko-ruské komise historiků a archivářů. V rámci zasedání v prostorách Ruské státní humanitátní univerzity proběhla konference "Научные, культурные и общественные связи России и Чехии" a také kulatý stůl "Т. Г. Масарик в общественной жизни Чехии и России", doprovázené prezentací nových knih z obou stran: publikace vzešlé z práce komise pod titulem "Современные историографические исследования в России и Чехии", knihy Jiřího Křesťana  "Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění" a monografie Valentiny Vladimirovny Marjiny "Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек: 1884–1948". V závěrečném dni se uskutečnilo zasedání komise, které podpisem závěrečného protokolu potvrdilo téma příštího zasedání v Praze v roce 2015, které bude věnováno v rámci konference teorii a praxi ediční činnosti a také kulatému stolu, jenž se bude zabývat Radou vzájemné hospodářské pomoci.


     

Foto: Emil Voráček
              

        


5. mezinárodní konference Evropských historických bibliografií 2013
Oddělení historické bibliografie Historického ústavu Akademie věd České republiky pořádalo ve dnech 7.-8. listopadu 2013 ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6-Bubeneč
 
5. mezinárodní konferenci Evropských historických bibliografií 2013 

Historická bibliografie - významný pramen pro dějiny historiografie


Pozvánka   Call for papers   Application Form AV ČR    Program Referáty a prezentace 


      

Foto: Blanka Šubecová
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Historický ústav AV ČR a Historický ústav SAV uspořádali ve dnech 23.-24. října 2013 v Modré sále Slovenského inštitútu v Praze mezinárodní konferenci 

Přesídlování národů - cílevědomý proces řešení politických a hospodářských problémů a mocenských zájmů Evropy 20. století. (Příčiny, formy, prostředky a důsledky)


Kontakt:
doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. e-mail: zudova@hiu.cas.cz  

Program  

    
        

Foto: Blanka Šubecová a Ingrid Hohošová
KOLOKVIUM
Historický ústav AV ČR a Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy při HÚ AV ČR pořádaly 16. října 2013 v Akademickém konferenčním centru Husova 4, Praha 1 kolokvium

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy 
v České republice na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny


Program         Kontakt: doc. PhDr. Pavel Krafl, Dr.  e-mail: krafl@brno.avcr.cz


 

Foto: Blanka Šubecová
                                                                 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy Praha pořádaly 32. mezinárodní konferenci

"Chudé budete mít mezi sebou stále."  Od charity k sociální politice ve městech 18.-20. století


ve dnech 8. a 9. října 2013 - Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Call for papers - cz , - en , - de

Kontakt: Mgr. Veronika Knotková Veronika.Knotkova@praha.eu
http://www.ahmp.cz     

Foto: Blanka Šubecová
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Universität Salzburg, Fachbereich Geschichte; Fachbereich Kunst-, Musik- u. Tanzwissenschaft a Historický ústav Akademie věd ČR Praha pořádaly ve dnech 26. - 28. září 2013 ve vile Lanna v Praze 6 mezinárodní konferenci  

PRÄZEDENZ, NETZWERKE UND TRANSFERS.  Innere und äußere Kommunikationsstrukturen
von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen (16.–19. Jahrhundert)


Jazyk přednášky: němčina, angličtina a čeština

Call for papers     Program 

 

        
  
Foto: Blanka ŠubecováMEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ ZASEDÁNÍ
Dne 23. září 2013 se uskutečnilo v Bukurešti v zasedacím sále „Avram Iancu“ paláce rumunského parlamentu vědecké zasedání The Munich Conference – the Path towards the Destructuring of Democracy in Europe, pořádané rumunským Institutem obranných politických studií a vojenské historie a Historickým ústavem, AV ČR za podpory velvyslanectví ČR v Rumunsku za přítomnosti předsedů Senátu parlamentu ČR a Rumunska, Milana Štěcha a Crina Antoneska a také státního sekretáře pro obrannou politiku a plánování Sebastiana Hubulbana.

Program    Program (eng)


   
   

1. M. Štěch a C. Antonescu při zahájení zasedání
2. Zprava: S. Hubulban, velvyslanec ČR v Rumunsku J. Šitler, C. Antonescu, M. Štěch
3. Zprava: : S. Hubulban, J. Šitler, C. Antonescu
4. Emil Voráček
5. Zleva: prof. Viorica Moisuc, Jan Němeček, Jindřich Dejmek, plk. Petre Otu
6. Zleva: Jindřich Dejmek a Jan Němeček před budovou rumunského parlamentu
7. Vedení Institutu obranných politických studií  a vojenské historie, uprostřed ředitel gen. Mihail E. Ionescu při jednání
    s delegací Historického ústavu AV ČR (8)

Foto: Archiv Emila Voráčka a Jana Němečka
VĚDECKÁ KONFERENCE
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Katolická teologická fakulta UK Praha a Historický ústav AV ČR pořádaly ve dnech 10. - 14. září 2013  na zámku v Jindřichově Hradci 4. česko-německou vědeckou konferenci

Wege zur Bildung – Nutzen von Bildung in Mitteleuropa 
im 13.–16. Jahrhundert


Program: zde      Kontakt: PhDr. Robert Šimůnek, PhD., e-mail: r_simunek@lycos.com

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Historický ústav AV ČR, Studium Europy Wschodniej - Uniwersytet Warszawski a Masarykova univerzita Brno
uspořádaly ve dnech 11.-12. září 2013 mezinárodní vědeckou konferenci

Česká polonistická studia v evropském kontextu
Czeskie badania nad Polsk ą w kontekście Europejskim


Konference se konala v prostorách  Velvyslanectví Polské republiky
a ve vile Lanna v Praze.

Program 


  
  
 
   
  
  

Foto: Dana VondráškováXV. MEZINÁRODNÍ SJEZD SLAVISTŮ
Ve dnech 20.-27. srpna 2013 proběhl v běloruském Minsku XV. mezinárodní sjezd slavistů. Mezi více než 800 vědců z mnoha zemí, kteří se zabývají historií, kulturou, jazykovědou a dalšími aspekty studia slovanských národů, byli i dva pracovníci Historického ústavu AV ČR – doc. Ladislav Hladký a dr. Jiří Martínek.

Blíže o kongresu (včetně programu) zde: http://xvcongress.iml.basnet.by/


  

Foto: Archiv Jiřího Martínka
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Česká sekce Britsko-česko-slovenského fóra historiků pořádala ve dnech 6.-7. června 2013  
mezinárodní vědeckou konferenci

Czechoslovakia and the Other Occupied Nations in London.
The Story of the Exile Revisited after Seventy Years.


Na pořádání konference se podílely:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Historický ústav AV ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR,
Institut mezinárodních studií FSV UK a Právnická fakulta UK v Praze.

Konference proběhla pod záštitou ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v Černínském paláci v Praze, Loretánské nám. 101/5, Praha 1, v angličtině bez tlumočení.

Program konference zde  


 
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
V rámci projektu "Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy" pořádal Archeologický ústav AV ČR Brno, a Moravské zemské muzeum, Historický ústav AV ČR, Slovanský ústav AV ČR, Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně, Historický ústav FF MU v Brně a Katedra historie FF UP v Olomouci ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou a Senátem České republiky  mezinárodní konferenci 

Cyrilometodějská misie a Evropa - 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu


ve dnech 13.-17. května 2013 v Slovanském sále Stojanova gymnázia na Velehradě

Pozvánka: zde       Více o projektu: zde


     

Foto: Robert Zlatohlávek


MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav Akademie věd České republiky a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

pořádaly  ve dnech 25. a 26. dubna 2013 konferenci s mezinárodní účastí 

ČESKÁ BIBLE
Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletíPozvánka s programem: zde


     
  

Foto: Blanka Šubecová

II. ČESKO(-SLOVENSKO)-POLSKÉ BIENÁLE

Historický ústav AV ČR, Univerzita Pardubice a Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) pořádaly

II. česko(-slovensko)–polské historické bienále 

Milníky československo-polských vztahů ve  XX. století


ve dnech 23. - 24. dubna 2013 na zámku v Pardubicích

Více: zde 


  


1. foto: zleva prof. Magdalena Hulas, doc. Anna Szczepańska, doc. Jiří Friedl, prof. Andreje Essen, Mgr. Aleš Binar, Mgr. Pavol Matula                                         9. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE
Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha) a Komise pro historickou geografii (Historický ústav AV ČR, Praha) připravily v pořadí již devátou historickogeografickou konferenci

HISTORICKÁ GEOGRAFIE V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

 

dne 30. ledna 2013 ve Velké geologické posluchárně
PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2

Přihláška ke stažení zde     
Ohlasy: Prvnízprávy.cz
Pozvánka zde

Mapa: Historický atlas měst ČR, Praha-Libeň  

Foto: Dana Fialová, PřF Praha 2
KULATÝ STŮL
Oddělení raného novověku Historického ústavu Akademie věd ČR pořádalo
24. ledna 2013 "kulatý stůl" s názvem

ZMECHANIZOVANÝ SVĚT A TOUHA PO MAGIČNU.
OSVÍCENSTVÍ, UTILITARISMUS A MYSTIKA


Call for papers
Program  


 

Foto: Blanka Šubecová