Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia říjen-prosinec 2016

BALKANISTICKÉ SYMPOZIUM

Historický ústav Akademie věd ČR, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a Moravské zemské muzeum společně pořádaly ve dnech 28. – 29. listopadu 2016 v budově Moravského zemského muzea, Zelný trh 8 (Dietrichsteinský palác), Brno 7. mezinárodní balkanistické sympozium

Program
INTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIUM
Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR pořádalo ve dnech 24. - 25. listopadu 2016 v Historickém ústavu AV ČR interdisciplinární kolokvium s mezinárodní účastí 

CÍRKEV VE DVORSKÉ SPOLEČNOSTI

Program 
  
          
  
Foto: Jaroslav Novotný
WORKSHOP

Historický ústav AV ČR (oddělení biografických studií) za spolupráce Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice, Martin pořádal 23. listopadu 2016 v kongresovém sále ÚTAM, Praha 9 workshop na téma

NEŽILI… A PŘITOM ŽIJÍ  - Fiktivní a polofiktivní osobnosti v dějinách

Zvací dopis        Program           Bratislavský Robinson

       
    

Foto: Jaroslav NovotnýSETKÁNÍ UŽIVATELŮ KNIHOVNICKÝCH SYSTÉMU FIRMY KP-SYS
Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR a firma KP-SYS pořádaly 16. listopadu 2016 v konferenčním sále Historického ústavu AV ČR,

Setkání uživatelů knihovnických systému firmy KP-SYS   

 Program

      

Foto: Jaroslav Novotný
VĚDECKÁ KONFERENCE

Výzkumné centrum dějin východní Evropy Historického ústavu AV ČR ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádaly 11. listopadu 2016 v posluchárně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně vědeckou konferenci na téma

Pokušení anarchie
Pojmy, historické příklady, obrazy: východní inspirace


Zvací dopis       Program

  

Foto: Radomír Vlček
WORKSHOP
Historický ústav AV ČR uspořádal 8. listopadu 2016 v konferenčním sále workshop

SYMBOLY DOBY. GENEZE A DISKURZ,

Účelem workshopu je hledání zjevného i skrytého symbolu doby. Symbolem rozumíme obraz, myšlenku, způsob jednání, jev anebo materiální objekt. Takto chápaným symbolem je například mobilita, spořitelna, národní škola či jednotný čas. Symbolem doby může být také nacionalismus, národ či národní vědomí anebo deklarování národních příběhů. Symbol doby je tedy možno hledat nejen v historické skutečnosti, ale i v dobových diskurzech včetně odrazu v současné historiografii stejně jako v literatuře, výtvarném umění či folklóru anebo karikatuře.
Organizátoři: Václava Kofránková a Milan Hlavačka            Pozvánka


        

Foto: Jaroslav Novotný a Dana Vondrášková 
WORKSHOP

Historický ústav AV ČR, Národní památkový ústav a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Vás srdečně pořádaly ve dnech 3. a 4. listopadu 2016 v zasedací místnost Lannerova domu, Hradecká 6, Telč
worskop

Škaredá strašidla z doby věků zatemnělých(František Ladislav Čížek, Historie jezovitův)                                        
        Pohledy na Tovaryšstvo Ježíšovo v historiografii, krásné literatuře, 
        výtvarném umění i obecném povědomí


Pozvánka           Zpráva Jihlavské listy z 4. 11. 2016
MEZINÁRODNÍ KOMENIOLOGICKÉ KOLOKVIUM

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě spolu s Unií Comenius a ve spolupráci s Filosofickým ústavem
a Historickým ústavem AV ČR v Praze pořádalo ve dnech 12 - 13. října 2016 30. mezinárodní komeniologické kolokvium 

FINES – LIMES – TERMINI 
Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisem

Zvací dopis        Více: Muzeum Jana Amose Komenského

Ilustrace: Muzeum Jana Amose Komenského
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR pořádal ve dnech 4. a 5. října 2016 v Clam-Gallasově paláci, Praha 35. mezinárodní konferenci

HISTORIOGRAFIE S MĚSTEM SPOJENÁ
Historiografie o městech a historiografie ve městech


Archiv hl. m. Prahy      CFP - cz       CFP - de      CFP - eng       Program    Fotogalerie

     

Foto: Jaroslav Novotný