Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia leden-červen 2016

WORKSHOP

Historický ústav AV ČR a Filozofický ústav AV ČR pořádaly u příležitosti 140. výročí úmrtí historika, filozofa a politika Františka Palackého dne 23. června 2016 v Akademickém konferenčním sále, Husova-Jilská ulice, Praha 1
jednodenní workshop
 
IDEA DĚJIN A PALACKÝ JAKO MYSLITEL

Pozvánka

DISKUZNÍ SEMINÁŘ
Historický ústav AV ČR pořádal dne 22. června 2016 v zasedacím sále HÚ
diskuzní seminář na téma

Čas okupace, čas odboje. Příprava a realizace Encyklopedie protektorátu,

Pozvánka

VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v rámci Strategie AV21 (výzkumný program Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizaci) pořádaly vědeckou konferenci

Parlamentní volby 1946 a Československo (souvislosti, prognózy, fakta, následky)

Konference se konala 31. května – 1. června 2016 v Brně.

Podrobnosti naleznete zde .    Pozvánka      Program     Leták

      

Fota:
1: Konferenci zahájil statutární zástupce ředitelky Historického ústavu AV ČR Jan Němeček, který rovněž přečetl
     zdravici místopředsedy AV ČR Pavla Barana.
2: Za Krajský úřad Jihomoravského kraje účastníky přivítala ředitelka Krajského úřadu Věra Vojáčková.
3, 4: Jménem pořadatelských institucí k účastníkům konference promluvili Eva Semotanová (ředitelka Historického
    ústavu AV ČR) a Jiří Kocian (zástupce ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR).
5, 7: Konference se konala v zasedacím sále zastupitelstva Jihomoravského kraje v Brně.

Foto: Jiří Friedl


MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Historický ústav Akademie věd České republiky, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Archiv hl. m. Prahy pořádaly mezinárodní vědeckou konferenci

Raně novověké město jako komunikační uzel

ve dnech 25.-26. května 2016 - Clam-Gallasův palác, Husova 158/20, Praha 1
Pozvánka s programem


      

Foto: Jaroslav NovotnýDOKTORANDSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE
Historia Europeana, z. s. ve spolupráci s Historickým ústavem FF Masarykovy univerzity, Historickým ústavem AV ČR a Maticí moravskou pořádaly ve dnech 12. a 13. dubna 2016 v zasedacím sále Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, čtvrtý ročník doktorandské vědecké konference

Promýšlet Evropu dvacátého století: Hybatelé dějin?

Pozvánka    Program     Bližší informace na: www.historiaeuropeana.eu

PRACOVNÍ SETKÁNÍ
Historický ústav Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci, tým grantového projektu Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích pořádaly pracovní setkání na téma
 
Historiografická produkce mendikantských řádů

dne 13. dubna 2016
ve studovně Historického ústavu  AV ČR, Prosecká 809/72, Praha 9
Pozvánka     Kontaktní adresa: locus.pietatis@gmail.com


         

Foto: Jaroslav NovotnýZASEDÁNÍ SEKCE SDRUŽENÍ KNIHOVEN
Sdružení knihoven ČR, Historický ústav AV ČR a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové pořádaly 28. zasedání sekce Sdružení knihoven (SDRUK) ČR pro bibliografii

ve dnech 5. a 6. dubna 2016 - Historický ústav AV ČR, Prosecká 899/76, Praha 9-Prosek

Pozvánka

     

Foto: Jaroslav Novotný a Věra Hanelová
KONFERENCE A KULATÝ STŮL
Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Česko-ruskou komisí historiků a archivářů pořádal ve dnech 1.-2. března 2016
společné zasedání

konferenci  - Ediční teorie a praxe v České republice a v Ruské federaci

v úterý 1. března 2016 od 10 hod. v zasedacím sále Historického ústavu AV ČR,
Pozvánka          Program cz          Program ru  

kulatý stůl na téma Rada vzájemné hospodářské pomoci. Stav a perspektivy výzkumu

ve středu 2. března 2016 v 10 hod. v zasedacím sále Národní knihovny ČR
Klementinum 190, Praha 1 (hlavní vchod, výtah "Sever", II. p.)
Pozvánka       Teze RVHP       Program cz        Program ru


    
    

Foto z konference: Jaroslav Novotný


12. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS uspořádaly v pořadí již 12. historickogeografickou konferenci na téma 

PROMĚNY HISTORICKÉ GEOGRAFIE: VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ 

Konference se konala 27. ledna 2016  v Přírodovědné fakultě UK, Albertov 6, Praha 2

Pozvánka         Přihláška          Program      Fotogalerie  zde

Rozhovor s doc. Pavlem Chromým o historické geografii zde