Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia červenec-září 2016


MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR a Universität Salzburg uspořádaly mezinárodní vědeckou konferenci 

FESTVORBEREITUNG  
Die Planung höfischer Feste in Mitteleuropa 1500–1900,

která se uskutečnila ve dnech 29. září - 1. října 2016 ve vile Lanna, Nové sady 1, Praha 6

Pozvánka       Program                Foto: Dana Vondrášková

         

Foto: Jaroslav Novotný
DVA PRACOVNÍ SEMINÁŘE

Historický ústav Akademie věd ČR připravil dva na sebe navazující pracovní semináře
 
 Za Reinharda Heydricha 

Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje 
a jejich transformace do "druhého života"

27. září 2016 v 9.00 hod.

v Kongresovém sále, Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

7. června 2017
v Kongresovém sále, Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

Oznámení   Message   Nachricht
Anotace projektu
Pozvánka    Invitation   Einladung
Anotace prvního semináře
Přihláška      Přihláška
       Program

            
 
Foto z 27. září 2016: Jaroslav Novotný a Jana ŠkerlováMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Historický ústav AV ČR, Ústav českých dějin FF UK a Archiv hlavního města Prahy pořádaly k 700. výročí narození Karla IV. mezinárodní vědeckou konferenci

Karel  IV., panovník ověnčený slávou, láskou i pohrdáním
Jan Lucemburský a Karel IV. v historické paměti

ve dnech 21. - 23. září 2016 v Mramorovém sále, Clam Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Garant: dr. Eva Doležalová        Program

                
    
Foto: Jaroslav NovotnýMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

International Commission for the History of Towns pořádal v Kielu ve dnech 15. - 16. září 2016

mezinárodní vědeckou konferenci

Soziale Funktionalitäten städtischer Räume im Wandel
Changing Social Functionalities of Urban Spaces


Více            Program
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Výzkumné centrum dějin východní Evropy Historického ústavu AV ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR – Slovanskou knihovnou pořádaly mezinárodní vědeckou konferenci na téma

TRADICE ČESKÝCH / ČESKOSLOVENSKÝCH BÁDÁNÍ O DĚJINÁCH
A KULTUŘE VÝCHODNÍ EVROPY


dne 14. září 2016 od 9.30 hodin v zasedací místnosti Národní knihovny ČR v Praze, Klementinu

Zvací dopis zde                 Program  

    

Foto: Jaroslav NovotnýVĚDECKÁ KONFERENCE
Senát Parlamentu ČR ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR pořádal 13. září 2016 v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR vědeckou konferenci

OBRAZ KARLA IV. V MODERNÍ DOBĚ

Pozvánka        Anotace       Program         Fotogalerie

        
    

Foto: Jaroslav Novotný
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Historický ústav AV ČR, Historisches Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität, München a Historisches Institut der Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf pořádaly mezinárodní vědeckou konferenci

Juden und Christen in Bayern, Böhmen und Österreich (1349–1648)
Interwoven Regional Worlds: Jews and Christians in Bavaria, Bohemia

and Austria (1349–1648)

12. - 14. září 2016
Thon-Dittmer-Palais, Regensburg

Pozvánka s programem
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 31. srpna - 2. září  2016 se v Praze na Přírodovědecké fakultě UK konala
mezinárodní konference

CENTRAL EUROPEAN CONFERENCE OF HISTORICAL GEOGRAPHERS 

Zaměřila se na nejnovější výsledky historickogeografického výzkumu v mezinárodním vědeckém prostoru.   Více            Program        Circular         Fotogalerie

      

Foto: Jaroslav Novotný