Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia

16. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ  KONFERENCE

Ve středu 22. ledna 2020 se ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, uskuteční 16. historickogeografická konference

Projevy emocí, víry a rozumu v historických krajinách,

kterou pořádá Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS.


Přihlásit se jako posluchač bez referátu je možné na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJNpJGFDujZEdF642qoywp2Z5v7R_aBHuSe2Jj0APhrM0_Kw/viewform

Pozvánka     Program

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 9. a 10. září 2020 se v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 161/20, Praha 1, uskuteční mezinárodní konference

Od inspektorů škol ke školní inspekci. Dohled nad školami v Evropě od středověku po moderní dobu.

Pořádající instituce:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Historický ústav Akademie ČR, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Humboldt-Universität zu Berlin, Lehr- und Forschungsbereich Historische Bildungsforschung.

Konferenční jazyky: angličtina, němčina, čeština

Návrhy konferenčních příspěvků (abstrakt, max. 3000 znaků v anglickém či německém jazyce) a životopisy zasílejte do 15. ledna 2020 na e-mailovou adresu: inspector@npmk.cz.

Call for Papers_CZ          Call for Papers_ENG

                                                                   ARCHIV KONFERENCÍ.