Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia

15. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre připravují v pořadí již patnáctou historickogeografickou konferenci Stopy cest.

K diskusi nad proměnami cest, jejich relikty a významem se sejdeme ve středu 23. ledna 2019 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Pozvánka           Program
INTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIUM

Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Katedrou germanistiky Filozofické fakulty UPOL a Historickým ústavem Univerzity v Lucemburku pořádají interdisciplinární kolokvium

„Über den Hof und am Hofe“. Geschichtsschreibung und Literatur,

které se uskuteční v úterý 29. ledna 2019 ve Vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6.

Program

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Historický ústav AV ČR a Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy připravují za podpory Ministerstva zahraničích věcí ČR mezinárodní konferenci

The Frustrated Peace: The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe,

která se uskuteční v Praze ve dnech 26. a 27. září 2019.

Bližší informace viz Call for Papers

Návrhy svých příspěvků (název, abstrakt, CV), prosím, zasílejte do 28. února 2019 na adresu:
conference1919@hiu.cas.cz.


                                                                   ARCHIV KONFERENCÍ