Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia

Mezinárodní konference a další vědecké aktivity, konané v létech 2012-2016, 
reflektují významná výročí českých, československých a obecných dějin:


2012 - Zlatá bula sicilská, 800 let mezi realitou a mýty (1212)
2013 - příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Moravu (963)
2014 - Jiří z Poděbrad a jeho evropské mise (1464)
2014 - první světová válka, dobová sociální a kulturně historická reflexe (1914)
2015 - Mistr Jan Hus a počátky husitství (1415)
2015 - 70 let od konce druhé světové války (1945)
2016 - 700 let od narození Karla IV.

Mezinárodní konference a další vědecké aktivity, připravované a zamýšlené na léta 2017-2018, reflektují významná výročí českých, československých a obecných dějin:

 
2017 - revoluční zvraty v Rusku a jejich mezinárodní reflexe (1917)
2018 - 100 let od vzniku samostatného Československa (1918); reflexe vzniku a vývoje české a československé státností v proměnách věků; konference a doprovodné monografie
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ SYMPOZIUM

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg ve spolupráci  ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR pořádají ve dnech 7. - 9. dubna 2017 interdisciplinární a mezinárodní sympozium 

WALLENSTEIN. MENSCH. MYTHOS. MEMORIA
Wer war Wallenstein wirklich?
 
Program
DVA PRACOVNÍ SEMINÁŘE

Historický ústav Akademie věd ČR připravil  dva na sebe navazující pracovní semináře 
 
Za Reinharda Heydricha 
Po Reinhardu Heydrichovi
Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje 

a jejich transformace do "druhého života"

27. září 2016 v 9.00 hod.

v Kongresovém sále, Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

7. června 2017
v Kongresovém sále, Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

Oznámení    Message    Nachricht
Anotace projektu
Pozvánka    Invitation   Einladung
Anotace prvního semináře
Přihláška      Přihláška        Program

           

Foto z 27. září 2016
: Jaroslav Novotný a Jana Škerlová
II. ČESKO-POLSKÉ VĚDECKÉ ZASEDÁNÍ
PŘIPRAVUJEME:

Dvory a rezidence ve středověku a raném novovověku.
II. česko-polské vědecké zasedání

8. června 2017

Místo konání: Historický ústav Akademie věd ČR, Prosecká 76, Praha 9
XI. SJEZD ČESKÝCH HISTORIKŮ

Profesní setkání historiček a historiků České republiky se uskuteční na

11. sjezdu českých historiků,

který se bude konat ve dnech 13. - 16. září 2017
v Olomouci na třech místech v historickém centru města.

Hlavní zasedání bude probíhat ve třech sekcích:
sekce I (13. září, 14.00-18.00): Domácí a cizí. Migrace a integrace očima české historiografie
sekce II (14. září, 8.30-12.30): Společnost v sítích – ekonomické, technické a sociální vazby a komunikační toky
sekce III (15. září, 8.30-12.30): Historické vědomí moderní společnosti. Výuka a mediální interpretace dějepisu

Sjezd pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Sdružení historiků ČR Historický klub 1872.

Program         KontaktMEZINÁRODNÍ KONFERENCE
36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

MĚSTO A JEHO HRADBY

se bude konat ve dnech 10. a 11. října 2017
v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1

Call for papers cz     Call for papers eng     Call for papers de

Kontakt:
PhDr. Markéta Růčková, PhD.
Marketa.Ruckova@praha.eu
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR Praha, Theologische Hochschule Elstal – Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart budou pořádat mezinárodní vědeckou konferenci na téma

Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800)
Traditionen – Akteure – Praktiken
Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum

Konference se uskuteční ve dnech
18. - 20. dubna 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1

Vědečtí garantí konference:
doc. PhDr. Martin Holý, PhD., Prof. Dr. Martin Rothkegel, Prof. Dr. Joachim Bahlcke

Uzávěrka: 15. prosince 2016

Více o konferenci zde                                                                   ARCHIV KONFERENCÍ