Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ  KONFERENCE

OZNÁMENÍ
Z důvodu epidemiologické situace bylo konání konference zrušeno.
Děkujeme za pochopení.

Ve dnech 26. 28. března 2020 se ve Vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6, uskuteční mezinárodní konference

Frühneuzeitliche Kulturen des Todes: Friedhöfe, Begräbnisse und Memoria in Mitteleuropa, ca. 1500–1800 / Early Modern Cultures of Death: Graveyards, Burials and Commemoration in Central Europe, c. 1500–1800.

Konferenci uspořádal Historický ústav AV ČR, v. v. i., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Erfurtská univerzita.

Pozvánka     Program

VĚDECKÁ  KONFERENCE

Ve dnech 13. 14. května 2020 se v Historickém ústavu AV ČR, v Kongresovém sále ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9, uskuteční vědecká konference

Ženy na cestách. Podstata, důvody a důsledky migrace žen v 19. a 20. století.

Přihlášky na konferenci, prosím, zasílejte do 5. dubna 2020 na adresu:

doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Historický ústav AV CR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9, ČR

anebo e-mailovou poštou s předmětem: Ženy na cestách na adresu: zudova-leskova@hiu.cas.cz, zudova@hiu.cas.cz

Pozvánka-CZ       Teze-CZ     Přihláška-CZ

Pozvánka-EN      Teze-EN      Přihláška-EN


MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 9. a 10. září 2020 se v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 161/20, Praha 1, uskuteční mezinárodní konference

Od inspektorů škol ke školní inspekci. Dohled nad školami v Evropě od středověku po moderní dobu.

Pořádající instituce:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Historický ústav AV ČR, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Humboldt-Universität zu Berlin, Lehr- und Forschungsbereich Historische Bildungsforschung.

Konferenční jazyky: angličtina, němčina, čeština

Návrhy konferenčních příspěvků (abstrakt, max. 3000 znaků v anglickém či německém jazyce) a životopisy zasílejte do 15. ledna 2020 na e-mailovou adresu: inspector@npmk.cz.

Call for Papers_CZ           Call for Papers_ENG

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ SYMPOZIUM

Ve dnech 14. 16. října 2020 se v budově Akademie věd ČR, Čechyňská 19, Brno, uskuteční mezinárodní vědecké sympozium

Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách,

které pořádá Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., a dalšími spoluorganizátory.

Přihlášky spolu s abstrakty, prosím, zasílejte do 30. 6. 2020 na e-mailovou adresu: easterneurope@hiu.cas.cz.

Call For Papers_cz       Call For Papers_en

Přihláška     Application Form

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 6. 7. listopadu 2020 se v Praze uskuteční mezinárodní konference

Discourse of Republicanism: Common European Legacy?,

kterou pořádá Historický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i. a Masarykovým ústavem AV ČR, v. v. i.

Konference je koncipována jako multidisciplinární, akceptující příspěvky k problematice republikánského myšlení z hlediska historických, filosofických, politicko-teoretických a lingvistických přístupů.

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci prosíme o zaslání anglického abstraktu (maximální rozsah 300 slov) do 20. 5. 2020 na adresu  kvetina@hiu.cas.cz.

Rozhodnutí o výběru příspěvků bude organizačním výborem rozesíláno 15. 6. 2020.

Call For Papers

                                                                   ARCHIV KONFERENCÍ.