Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia

HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE
Výzkumné centrum historické geografie - Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS připravují v pořadí již 14. historickogeografickou konferenci na téma

Hranice jako symbol ambicí i společných zájmů,

která se bude konat dne 24. ledna 2018 ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2

Konferenční program je uzavřen a bude zveřejněn do 15. 11. 2017. Postery jsou vítány, jejich názvy a anotace v rozsahu 200-300 znaků, prosíme, zasílejte do 15. 12. 2017 e-mailem na adresu ruzickova@hiu.cas.cz.


Program          Pozvánka           Přihláška

ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ KOMISE VÝZKUMNÉHO CENTRA DaR

Zasedání vědecké komise a spolupracovníků Výzkumného centra Dvory a rezidence, které proběhne 31. ledna 2018 od 12:30 hod. v AKC Husova 4a, Praha 1.

Před zasedáním se uskuteční přednáška "Román o Tristanovi. K recepci románu Gottfrieda von Straßburg v českých zemích",

kterou vysloví
Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D.
vedoucí katedry germanistiky FF UPOL,
autorka knihy:
Tristan-Romane: Zur spätmittelalterlichen
Rezeption von Gottfrieds Tristan in den böhmischen Ländern.
2016.  260S. (ISBN: 978-3-86758-037-3).

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci Military and Postmilitary Landscapes, která se uskuteční v návaznosti na Středoevropskou konferenci historických geografů. Konference se bude konat v Praze 14. – 15. února 2018.

Více informací naleznete na webu konference http://www.historickageografie.cz/cechg2018.
Registrace na konferenci je již otevřena. Přihlásit s příspěvkem, návrhem celé sekce nebo jen k účasti bez příspěvku, se můžete do 16. listopadu 2017.

Stránky Výzkumného centra historické geografie zde

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR Praha, Theologische Hochschule Elstal – Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart budou pořádat mezinárodní vědeckou konferenci na téma

Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800)
Traditionen – Akteure – Praktiken
Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum

Konference se uskuteční ve dnech
18. - 20. dubna 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1

Vědečtí garantí konference:
doc. PhDr. Martin Holý, PhD., Prof. Dr. Martin Rothkegel, Prof. Dr. Joachim Bahlcke

Uzávěrka: 15. prosince 2016

Více o konferenci zde

KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie Historického ústavu AV ČR spolu s Filozofickou fakultou UJEP a Zeměměřickým úřadem pořádají konferenci

Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech.

Datum konání: 16. května 2018
Místo konání: Hrad v Litoměřicích, Tyršovo nám. 68/5

Přihlášky na konferenci, prosíme, zasílejte do 30. března 2018.

Více

17. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORICKÝCH GEOGRAFŮ

Varšavská univerzita a Historický ústav PAN pořádají ve dnech 15. - 20. července 2018 ve Varšavě 17. mezinárodní konferenci historických geografů – 17th International Conference of Historical Geographers.
15. mezinárodní konferenci historických geografů uspořádalo v roce 2012 v Praze Výzkumné centrum historické geografie (HÚ AV ČR a PřF UK). Na konferenci jsou vítáni přednášející k tematice všech aspektů oborů historická geografie (historické krajiny), historická kartografie a environmentální dějiny.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, v případě Vašeho zájmu věnujte prosím pozornost tomuto odkazu:
17th International Conference of Historical Geographers

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. spolu s Kulturním zařízením Kadaň a Institutem für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. pořádají ve dnech 19. – 22. září 2018 konferenci

Název/Titel/Title:
Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací (15.–17. století)
Die Franziskaner in den Ländern der Böhmischen Krone und Sachsen zwischen der Reform, Reformation und Gegenreformation (15.–17. Jahrhundert)
Franciscans in the Lands of the Bohemian Crown and Saxony among Reform, Reformation and Counter-Reformation (15th – 17th Centuries)

Datum/Datum/Date:
19. – 22. 9. 2018

Místo/Ort/Place:
Městské muzeum v Kadani/Stadtmuseum in Kaaden/Town Museum in Kadaň
Švermova 474, CZ – 43201 Kadaň
Kulturní dům Střelnice/Kulturhaus Střelnice/Civic Centre Střelnice
Čechova 147, CZ – 43201 Kadaň

Pořadatelé/Veranstalter/Organizers:
Kulturní zařízení Kadaň/Kultureinrichtungen Kaaden/Culture Facilities Kadaň
Ústav pro saské dějiny a národopis/Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V./Institute of Saxon History and Ethnography
Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i./Historisches Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften/ The Czech Academy of Sciences, Institute of History

Akce je finančně podpořena dotací Euroregionu Krušnohoří a Městským úřadem v Kadani/Die Tagung wird von der Euroregion Erzgebirge und der Kaadener Stadtverwaltung finanziell gefördert/The event is financially supported by the Euroregion Ore Mountains and the Kadaň municipality


Program/Programm/Programme

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Historickým ústavem SAV pořádá 25. – 27. září 2018 v Senátu PČR v Praze mezinárodní vědeckou konferenci Československo v proměnách Evropy ve 20. století / Czechoslovakia in Transformations of 20th Century Europe.

Do 30. ledna 2018 je možno hlásit příspěvky na konferenci. Blíže viz Call for papers.

Call for papers           Přihláška / Application form

                                                                   ARCHIV KONFERENCÍ