Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia

KOLOKVIUM

Historický ústav AV ČR, v. v. i. Vás srdečně zve na kolokvium 

Český historický ústav v Římě – stav a perspektivy ediční činnosti,

které se bude konat dne 18. října 2017 od 9:15 hod. v Akademii věd ČR, Praha 1, Národní 3, II. patro, sál č. 206. 

Pozvánka

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, v. v. i. (Česká republika); Instytut Historii, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa (Polská republika); Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Polská republika) a Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Київ (Ukrajina) pořádají mezinárodní konferenci na téma

Kosmas, Gallus Anonymus a Nestor v transkulturní perspektivě. Kronikáři a jejich dílo jako inspirace pro vědu, umění, politiku a historickou tradici

Mezinárodní interdisciplinární projekt se zaměřuje na transkulturní interpretaci tří kronik, které významně ovlivňovaly výklad historie národů střední a východní Evropy. Účastníci konference se soustředí především na historiografii a srovnávací studie s přesahy do literatury, výtvarného umění, kulturní historie a kulturní antropologie.


Termín konání: 25. – 26. října 2017

Místo konání: Praha, Hlavní budova Akademie věd ČR, Národní 3 (sál 206)

Jednací jazyky: čeština, polština, ukrajinština, angličtina

Vědecký výbor konference: prof. Marek Cetwiński, doc. Vratislav Vaníček, prof. Aleksander Mikołajczak, prof. Valerij Lastovskij 
Organizační výbor: dr. Václava Kofránková, dr. Norbert Morawiec, dr. Rafał Dymczyk, dr. Kostiantyn Krainii

Program
  

WORKSHOP

Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. pořádají workshop

Österreichisch-ungarischer Dualismus und böhmische Länder,

který se koná 27. října 2017 od 9:00 hod. v Historickém ústavu Akademie věd ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

Stoletý odstup od rakousko-uherského vyrovnání přináší vhodnou příležitost k nezaujaté historickoprávní analýze tehdejších událostí. O tuto analýzu se pokusí jednodenní workshop maďarských právních historiků a českých historiků, který se koná 27. 10. 2017 na půdě Historického ústavu AV ČR v. v. i., Prosecká 76, Praha 9. Pod názvem Rakousko-uherský dualismus a české země. Jednacím jazykem workshopu je němčina.

Die jahrhundertlange Entfernung von dem österreichisch-ungarischen Ausgleich bietet eine gute Gelegenheit für eine unvoreingenommene historisch-historische Analyse der damaligen Ereignisse. Diese Analyse wird durch einen eintägigen Workshop ungarischer Rechtshistoriker und tschechischer Historiker versucht, der am 27. Oktober 2017 am Historischen Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prosecká 76, Prag í, unter dem Titel Österreichisch-Ungarischer Dualismus und die tschechische Länder stattfinden wird. Die Arbeitssprache des Workshops ist Deutsch.

Pozvánka

VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 23.24. listopadu 2017 se v prostorách Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9, uskuteční konference, která se bude týkat problematiky

Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské byrokracie

Pozvánka

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV Dresden) a Lehrstuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

Reformation als Kommunikationsprozess
Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa

ve dnech 28. - 30. listopadu 2017
Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, kongresový sál

Program


HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE
Výzkumné centrum historické geografie - Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS připravují v pořadí již 14. historickogeografickou konferenci na téma

Hranice jako symbol ambicí i společných zájmů,

která se bude konat dne 24. ledna 2018 ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2

Návrhy konferenčních vystoupení a posterů jsou vítány. Jejich názvy a anotace v rozsahu 300-500 znaků, prosíme, zasílejte v případě příspěvků do 30. 9. 2017 a v případě posterů do 30. 11. 2017 e-mailem na adresu ruzickova@hiu.cas.cz.


Pozvánka         Přihláška

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci Military and Postmilitary Landscapes, která se uskuteční v návaznosti na Středoevropskou konferenci historických geografů. Konference se bude konat v Praze 14. – 15. února 2018.

Více informací naleznete na webu konference http://www.historickageografie.cz/cechg2018 .
Registrace na konferenci je již otevřena. Přihlásit s příspěvkem, návrhem celé sekce nebo jen k účasti bez příspěvku, se můžete do 16. listopadu 2017.

Stránky Výzkumného centra historické geografie zde

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR Praha, Theologische Hochschule Elstal – Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart budou pořádat mezinárodní vědeckou konferenci na téma

Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800)
Traditionen – Akteure – Praktiken
Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum

Konference se uskuteční ve dnech
18. - 20. dubna 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1

Vědečtí garantí konference:
doc. PhDr. Martin Holý, PhD., Prof. Dr. Martin Rothkegel, Prof. Dr. Joachim Bahlcke

Uzávěrka: 15. prosince 2016

Více o konferenci zde

17. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORICKÝCH GEOGRAFŮ

Varšavská univerzita a Historický ústav PAN pořádají ve dnech 15. - 20. července 2018 ve Varšavě 17. mezinárodní konferenci historických geografů – 17th International Conference of Historical Geographers.
15. mezinárodní konferenci historických geografů uspořádalo v roce 2012 v Praze Výzkumné centrum historické geografie (HÚ AV ČR a PřF UK). Na konferenci jsou vítáni přednášející k tematice všech aspektů oborů historická geografie (historické krajiny), historická kartografie a environmentální dějiny.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, v případě Vašeho zájmu věnujte prosím pozornost tomuto odkazu:
17th International Conference of Historical Geographers

                                                                   ARCHIV KONFERENCÍ