Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Konference a kolokvia

ONLINE WORKSHOP

V úterý 24. listopadu 2020 se od 9:00 hodin uskuteční audiovizuální workshop

Svár s Evropou v českých dějinách,

který pořádá Historický ústav AV ČR a Filosofický ústav AV ČR v rámci Strategie AV21.

Přihlašovací adresa:
https://zoom.us/j/91520378036?pwd=TTY4bG5nbVBNL3ZqNm93U0RVVEw4QT09

Program

ONLINE PŘEDNÁŠKA

V úterý 24. listopadu 2020 od 16:00 hodin se uskuteční online přednáška

Protinacistický zahraniční odboj. Obnovení československého státu v exilu,

kterou přednese doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. z Historického ústavu AV ČR. Pořadatelem akce je Učená společnost České republiky.

Přednášku je možné zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=dkWkqhERHm0&feature=youtu.be

Pozvánka

ODBORNÝ WORKSHOP

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu epidemiologické situace je konání konference přesunuto na termín 19. a 20. dubna 2021. Děkujeme za pochopení.


Ve dnech 7. 8. prosince 2020 se v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) uskuteční odborný workshop

Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848–1948 v současné české historiografii.

Účelem workshopu bude představení současných výzkumů na poli práce, pracujících a dělnického hnutí a zároveň navázání spolupráce mezi zájemci o toto téma z řad odborné veřejnosti. 
 
Pořádající instituce:
Historický ústav AV ČR
Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

KONFERENCE

22. října – 11. prosince 2020 – KONFERENCE DĚJINY VE VEŘEJNÉM PROSTORU II. VYSTAVOVÁNÍ MINULOSTI


Dne 22.  října 2020 začíná konference

Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti,

kterou pořádá Historický ústav AV ČR spolu s Univerzitou Karlovou, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústavem pro studium totalitních režimů.

Konference se kromě tradičních paměťových institucí, jakými jsou škola, archiv nebo muzeum, věnuje také otázce, jak s minulostí pracují trh, zábavní průmysl nebo masová a digitální média. Ve všech těchto prostředích je minulost neustále vystavována, přestavována, rozkládána a vykládána. Přestože často slyšíme povzdechy, že neznáme svou minulost, zdá se, že dějiny neztrácejí ve veřejném prostoru svůj význam, spíše naopak. Vzpomeňme jen na poslední „kauzy”, jakými byly spor o společenskou roli Památníku Lidice, veřejné kontroverze kolem pomníku maršála Koněva nebo diskuze o potřebě budovat nová muzea. Kromě sporů o výklad minulosti se stále častěji setkáváme i s dějinami, jež slouží jako dobře promyšlený marketing nebo obchodní komodita a atrakce.

Konference se uskuteční online jako série diskusních panelů ve více termínech – od 22. 10. do 11. 12. 2020. Jednotlivá setkání budou veřejně přenášena na YouTube a diváci se budou moci zapojit do moderované diskuse s vystupujícími. I přes změny v termínech a formě setkání jsme zachovali původní rozsah a složení panelů a těšíme se na diskuse se všemi účastníky. Na tomto webu najdete již aktualizované informace o programu, případně sledujte Facebook nebo se registrujte jako účastníci konference, abyste měli vždy aktuální přehled. 


AKTUÁLNÍ PANELY KONFERENCE naleznete v programu níže

Diskuze bude probíhat přímo na YouTube u každého streamu zvlášť. Záznamy pak budou nadále k dispozici a bude možnost je zhlédnout zpětně. 


Pozvánka      Tisková zpráva     Program

17. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Na středu 19. května 2021 je ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, připravována 17. historickogeografická konference

Živá voda v historických krajinách,

kterou pořádá Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS.

Všechny příspěvky budou připraveny formou videí (komentovaných prezentací i posterů) a v den konference zveřejněny na webu Výzkumného centra historické geografie (www.historickageografie.cz). Videa budou k dispozici i jako případná drobná náhrada, kdyby se ani v květnu konference nemohla uskutečnit. S programem konference a dalšími případnými změnami budete včas seznámeni.

Zde seznam přijatých příspěvků (nejedná se o program).


Pozvánka

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Z důvodu epidemiologické situace bylo konání konference zrušeno. Konference se uskuteční v náhradním termínu 2021.

Ve dnech 9. a 10. září 2020 se v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 161/20, Praha 1, uskuteční mezinárodní konference

Od inspektorů škol ke školní inspekci. Dohled nad školami v Evropě od středověku po moderní dobu.

Pořádající instituce:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Historický ústav AV ČR, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Humboldt-Universität zu Berlin, Lehr- und Forschungsbereich Historische Bildungsforschung.

Konferenční jazyky: angličtina, němčina, čeština

Návrhy konferenčních příspěvků (abstrakt, max. 3000 znaků v anglickém či německém jazyce) a životopisy zasílejte do 15. ledna 2020 na e-mailovou adresu: inspector@npmk.cz.

Call for Papers_CZ           Call for Papers_ENG

Program

ODBORNÝ SEMINÁŘ

UPOZORNĚNÍ
Současný stav spojený s koronavirem neumožňuje uspořádat plnohodnotný seminář v Národním technickém muzeu.
Po dohodě pořadatelů bylo rozhodnuto přesunout konání semináře na pozdější dobu. Pokud to bude možné, tak na jaro příštího roku.
O termínu konání semináře budou zájemci včas informováni.


Ve čtvrtek 1. října 2020 od 10 hodin se v konferenčním sále Národního technického muzea v Praze 7, Kostelní 42 uskuteční odborný seminář

Kartografická výročí 2020
300 let Müllerovy mapy Čech
,

který pořádá Národní technické muzeum a Česká kartografická společnost ve spolupráci s partnery Historický ústav AV ČR, ČVUT v Praze – Fakulta stavební, UJEP Ústní nad Labem – Filozofická fakulta, Česká geografická společnost.

Přihlášky: vyplněním on-line formuláře dostupného na pozvánce, též na webu ČKS – www.cartography.cz

Termín přihlašování: 25. září 2020 (vložné se neplatí)
Kontakt: info@cartography.cz

Pozvánka      Program

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ SYMPOZIUM

UPOZORNĚNÍ
Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., oznamuje, že plánované mezinárodní vědecké sympozium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách se v avizovaném termínu neuskuteční, ale bude přesunuto na podzim roku 2021.

Odložení konference      Postponement of the konference


Ve dnech 14. 16. října 2020 se v budově Akademie věd ČR, Čechyňská 19, Brno, uskuteční mezinárodní vědecké sympozium

Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách,

které pořádá Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., a dalšími spoluorganizátory.

Přihlášky spolu s abstrakty, prosím, zasílejte do 28. 8. 2020 na e-mailovou adresu: easterneurope@hiu.cas.cz .

Call For Papers_cz      Call For Papers_en

Přihláška    Application Form

Program      Programme     Abstrakta 

KONFERENCE

UPOZORNĚNÍ
Konference je z důvodu epidemiologické situace odložena. Nový termín bude včas oznámen.


Dne 15. října 2020 se v Náprstkově muzeu, Betlémské náměstí 1, Praha 1 uskuteční konference

100 let od navázání česko-australských oficiálních vztahů
(aneb „My a klokani“)
,

kterou pořádá Historický ústav AV ČR, v. v. i. spolu s Národním muzeem. 
Záštitu převzal prezident České geografické společnosti, doc. Pavel Chromý.

Konference by ráda v určité formě shrnula vývoj vztahů mezi oběma vzdálenými (a přitom ne až tolik) zeměmi, ať již po stránce cestovatelské, politické, vědecké, kulturní nebo např. sportovní.  Uvítáme především interdisciplinárně zaměřené příspěvky.

Délka příspěvku: cca 20 minut

Stručnou anotaci svého příspěvku (max. 300 slov) zasílejte na adresu: martinek@hiu.cas.cz nebo gabriela_jungova@nm.cz, a to nejpozději do 20. 9. 2020.

Call For Papers

                                                                   ARCHIV KONFERENCÍ.