Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Zaměstnanci knihovny

  BATĚK Tomáš výpůjční služby,
katalogizace, MVS

Telefon

+420 225 443 254,
+420 225 443 255

Mgr. KISTANOVÁ Marta katalogizace +420 225 443 238
Mgr. MOČIČKOVÁ Jitka kurátor mapové sbírky HÚ +420 225 443 260
  REXA Jan studovna, výpůjční služby +420 225 443 238,
+420 225 443 229
  PhDr. ŠKUDRNOVÁ Jaroslava vedoucí knihovny +420 225 443 241