Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Zaměstnanci knihovny


Ústředna 286 882 121
  BATĚK Tomáš výpůjční služby,
katalogizace, MVS

linka

254, 255

Bc. DĚDIČOVÁ Karolína katalogizace 238
 
Bc. JÍLKOVÁ Petra
kurátor mapové sbírky HÚ 260
Mgr. KISTANOVÁ Marta
katalogizace 238
Mgr. PITTNEROVÁ Ivana vedoucí knihovny, MMVS 230
  REXA Jan studovna, akvizice českých periodik 238, 229