Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Provozní řád studovny

Uživatelé knihovny jsou povinni odložit rozměrná zavazadla a části oblečení na věšák u vstupu do místnosti. Výjimky jsou možné po ústní dohodě s pracovníkem konajícím službu ve studovně.

Cizí uživatelé studovny jsou povinni se registrovat v sešitu návštěv. Mimoústavním badatelům jsou poskytovány pouze prezenční výpůjčky do studovny (viz Knihovní řád knihovny HÚ AV ČR, v. v. i. v Praze).

Vyhledané materiály jsou ve studovně pro daného uživatele rezervovány po dobu čtrnácti dnů, pokud si v průběhu této doby čtenář rezervaci neprodlouží (osobně, telefonicky atd.) jsou vráceny zpět do skladu.

Z technických důvodů je počet žádanek (signatur) na jednoho badatele a jeden den omezen na dvacet kusů. V případě většího počtu objednávaných publikací ze skladu se doporučuje zadat tuto žádost několik dní dopředu telefonicky nebo elektronickou poštou.

K prezenčnímu studiu mají uživatelé volně k dispozici příruční fond studovny, ale publikace zpětně do regálů a polic zakládá pouze pracovník knihovny (služba ve studovně).

Badatelům je k dispozici uživatelský terminál (počítač) napojený na lokální počítačovou síť ústavu a internet.

Jeho používání je vázáno na následující operace:

  1. vyhledávání v naskenovaném katalogu knihovny HÚ (program Comdat Katalog)
  2. vyhledávání v databázi knihovny HÚ
  3. vyhledávání v jiných knihovních katalozích veřejně přístupných po internetu

Přísně se zakazuje využívat internet k vyřizování osobní korespondence, stahování programů atd. Rovněž se přísně zakazuje instalovat do tohoto počítače jakékoliv nové soubory či programy.

Kopírovací služby jsou poskytovány za úhradu stanovenou vnitřní směrnicí HÚ AV ČR, v. v. i. K poskytování kopírovacích služeb je vyčleněn jeden kopírovací stroj vedle studovny, na požádání jej služba ve studovně zprovozní. Kopírování probíhá samoobslužně (na požádání služba ve studovně seznámí badatele s obsluhou kopírky a provede jednu ukázkovou kopii). Závady na kopírovacím stroji je uživatel povinen okamžitě nahlásit službě. Pracovník knihovny je oprávněn zakázat kopírování některých publikací vzhledem k jejich fyzickému stavu, hodnotě atd.

Poslední žádanky na publikace ze skladů jsou přijímány nejpozději 15 minut před koncem provozní doby ve studovně.

Porušování tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání badatele z prostor studovny (knihovny).

Tento provozní řád je nedílnou součástí knihovního řádu knihovny HÚ AV ČR v Praze.

UPOZORNĚNÍ
Při využití služby MVS účtujeme poštovné dle sazby České pošty
tj. doporučená zásilka + váha knihy. Za kopie článků účtujeme 1 stranu za 2 Kč + poštovné.

Ve studovně je možnost připojení WiFi!