Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

On-line MVS

Služba MVS se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu do odvolání pozastavuje. Veškeré aktuálně vypůjčené publikace budou automaticky prodlouženy. V případě dotazů se obraťte na tento e-mail
Pravidla pro poskytování MVS prostřednictvím on-line formuláře:
 

MVS lze objednat prostřednictvím platných výpůjčních složenek nebo prostřednictvím webového formuláře.

Odešle-li žádající knihovna neúplný formulář, má dodávající knihovna HÚ AV ČR, v. v. i. právo tuto službu neposkytnout.

Po odeslání on-line MVS obdrží žádající knihovna e-mail potvrzující objednávku. V případě, že toto potvrzení žádající knihovna neobdrží do deseti dnů od odeslání požadavku, je nutné kontaktovat po e-mailu, případně telefonicky zodpovědné osoby (výpůjční služby zajišťuje: Tomáš Batěk). 

Meziknihovní výpůjční služby jsou bezplatné, délka výpůjčky je jeden měsíc s možností dvojího prodloužení. Prodloužení výpůjční lhůty je možno provést telefonicky nebo písemně (poštou, elektronickou poštou).


UPOZORNĚNÍ
Při využití služby MVS účtujeme poštovné dle sazby České pošty, tj. doporučená zásilka + váha knihy. Za kopie článků účtujeme 1 stranu za 2 Kč + poštovné. Vyúčtování nezasíláme obratem, ale hromadně, nejčastěji ve dvou termínech za rok.

Projeví-li knihovna zájem o poskytování této služby prostřednictvím internetu, je povinna vyplnit dohodu pro kolektivního uživatele mezi dodávající a žádající knihovnou.

Žádající knihovna podpisem souhlasí s pravidly a nařízeními dané knihovny. Žádající knihovna je dále povinna vyplnit zvýrazněná pole ve formuláři pro MVS (je nutné vyplnit centrální kontaktní e-mail a siglu/lokační značku žádající knihovny, díky němuž zjistí dodávající knihovna legálnost této poskytované služby).

Dotazy týkající se MVS prosím směřujte na knihovna@hiu.cas.cz, případně na telefonní číslo +420 225 443 255.