Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

On-line MVS

Pravidla pro poskytování on-line MVS:
 

MVS lze objednat prostřednictvím platných výpůjčních složenek nebo prostřednictvím webového formuláře.

Projeví-li knihovna zájem o poskytování této služby prostřednictvím internetu, je povinna vyplnit dohodu pro kolektivního uživatele mezi dodávající a žádající knihovnou. Dohoda pro kolektivního uživatele  ZDE

Žádající knihovna podpisem souhlasí s pravidly a nařízeními dané knihovny. Žádající knihovna je dále povinna vyplnit zvýrazněná pole ve formuláři pro MVS (je nutné vyplnit centrální kontaktní e-mail a siglu/lokační značku žádající knihovny, díky němuž zjistí dodávající knihovna legálnost této poskytované služby).

Odešle-li žádající knihovna neúplný formulář, má dodávající knihovna HÚ AV ČR, v. v. i. právo tuto službu neposkytnout.

Po odeslání on-line MVS obdrží žádající knihovna e-mail potvrzující objednávku. V případě, že toto potvrzení žádající knihovna neobdrží do deseti dnů od odeslání požadavku, je nutné kontaktovat po e-mailu, případně telefonicky zodpovědné osoby (výpůjční služby zajišťuje: Tomáš Batěk). 

Meziknihovní výpůjční služby jsou bezplatné, délka výpůjčky je jeden měsíc s možností dvojího prodloužení. Prodloužení výpůjční lhůty je možno provést telefonicky nebo písemně (poštou, elektronickou poštou).


UPOZORNÉNÍ
Při využití služby MVS účtujeme poštovné dle sazby České pošty, tj. doporučená zásilka + váha knihy.
Za kopie článků účtujeme 1 stranu za 2 Kč + poštovné.