Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Odkazy

České knihovny:

Národní knihovna 
Základní knihovna AV ČR
Státní technická knihovna
Moravská zemská knihovna
Parlamentní knihovna
Státní vědecká knihovna Olomouc 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Knihovna univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze
Městská knihovna v Praze


Zahraniční knihovny:

Library of Congress
Bibliotéque Nationale de France
Deutsche Bibliotek
Biblioteca Nacional de España
Bayerische Staatsbibliothek München


Databáze knihoven:

Vyhledej si českou knihovnu
Vyhledej si knihovnu v Evropě


Další odkazy:

Národní databáze ISSN
Internet Archive
JSTOR
Kramerius Národní knihovna ČR 
Google knihy
Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)   ( více )
   - Co může spolupráce s NUŠL přinést vědcům?

Digitalizovaný archiv časopisů