Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Novinky knihovny Historického ústavu


ROK 2020

BŘEZEN 
ÚNOR
LEDEN


ROK 2019

LISTOPAD–PROSINEC
ŘÍJEN
ZÁŘÍ
SRPEN
KVĚTEN-ČERVENEC
DUBEN
BŘEZEN
ÚNOR
LEDEN


ROK 2018

LISTOPAD–PROSINEC
BŘEZEN–ŘÍJEN
ÚNOR
LEDEN


ROK 2017

ZÁŘÍ–PROSINEC
ČERVEN–SRPEN
KVĚTEN
DUBEN
BŘEZEN 
ÚNOR
LEDEN