Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Katalogy a databáze

 

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY  ⇒ ZDE       

DOPORUČUJEME ověřit si dostupnost vybrané publikace - tel.: +420 225 443 255, e-mail: batek@hiu.cas.cz

Knihovnické databáze

UPOZORNĚNÍ
Externí uživatelé, tj. širší veřejnost a pracovníci ostatních ústavů AV ČR, mohou studovat dokumenty z našeho fondu pouze prezenčně ve studovně, případně mohou využít službu MVS. Děkujeme za pochopení.

on-line katalog - je možné ho vyhledat na serveru centrální knihovny Akademie věd ČR, možnost vyhledávání s využitím různých polí (autor, název, klíčové slovo aj.). Starší publikace nutno ověřit v naskenovaném lístkovém katalogu.

katalog knihovny HÚ (do roku 1992) - naskenovaný pouze jmenný lístkový katalog, obsahující odbornou tuzemskou a zahraniční historickou literaturu, odborné časopisy. Z technických důvodů nelze prohlížet mikrofilmy ve studovně!

katalog knihovny UDSVE (do roku 1992) - naskenovaný jmenný katalog odborné literatury
z hlediska tématického, převážně se zaměřením na dějiny střední, východní a jihovýchodní Evropy (Ústav pro dějiny střední a východní Evropy). Publikace je nutno objednat e-mailem, protože jsou uloženy v depozitáři mimo Prahu. Doba vyřízení tohoto typu požadavku je zhruba 14 dnů, konkrétní termín je třeba domluvit s pracovníky knihovny

katalog kandidátských prací - jde o naskenovaný autorský katalog kandidátských prací obhájených v Historickém ústavu (cca do roku 1993)

katalog atlasů - vstup do databáze mapové sbírky oddělení historické geografie, obsahující mapy a atlasy od období raného novověku do 20. století


Bibliografické databáze:

bibliografická databáze české historiografie od roku 1990 - bibliografická databáze rejstříků sta ročníků ČČH 
Tyto databáze se zaměřením na bohemika (český autor, české téma) obsahují knihy, články, recenze a zprávy v souhrnném rozsahu cca 400 000 excerpovaných záznamů. POZOR! Nejedná se o knihovní katalog, signatury bibliografických záznamů (monografie, sborníky a časopisy) je nutné dohledat v knihovních katalozích (viz výše).

Souborný katalog bibliografie české a slovenské historiografie
Jako výstup projektu velkých infrastruktur pro VaVal "Bibliografie dějin Českých zemí" č. LM 2011018 vznikl Souborný katalog, který zpřístupňuje databáze Bibliografie dějin Českých zemí, Bibliografie dějin Slovenska a Bibliografie českého archivnictví a umožňuje jejich společné prohledávání. Katalog umožňuje vyhledávání v českém, slovenském, německém, anglickém a francouzském prostředí.

bibliografická data za léta 1982-1989 a zahraničních bohemik za léta 1960-1989
Nejedná se o databázi, ale pouze o naskenovaný lístkový katalog všech excerpovaných bibliografických záznamů z let, pro která jsou v tištěné podobě k dispozici pouze výběrové bibliografie.

Ostatní katalogy:  Souborný katalog ČR


Pokyny k žádankám MVS
:

Na žádanku MVS je nutné uvádět signaturu publikace!! K vyhledání signatur využijte našich katalogů (viz výše).
Pro poskytnutí této služby je nutno uzavřít platnou dohodu pro kolektivního uživatele!      On-line MVS


Výpůjční služby zajišťuje:

Tomáš Batěk -
tel.: +420 225 443 255, e-mail: batek@hiu.cas.cz
Jan Rexa - tel.: +420 225 443 255, e-mail: rexa@hiu.cas.cz

Dovolujeme si oznámit, že z důvodu digitalizace zůstává až do odvolání uzavřen fond Augusta Sedláčka.
Děkujeme za pochopení. 
Mapová sbírka viz http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/dejiny-a-soucasnost.ep/.