Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Jinan - důležité termíny2014

1. leden – 31. březen
zveřejnit témata hlavní a specializovaná, témata kulatých stolů a rovněž témata zasedání společných a specializovaných, spolu s uvedením personálního obsazení, resp. komentátorů řádných a komentátorů náhradních 
 
1. březen – 31. prosinec
uhradit registrační poplatek, jenž v tomto období činí 150 € na každého účastníka. Poté, se poplatek zvyšuje na 250 € na osobu

15. říjen
nutná registrace (podrobně: http://congress.ichschina2015.org/dct/page/65554)
2015

31. březen
konečná uzavírka registrace panelistů na XXII. Kongres ICHS; zaplacení snížené sazby registračního poplatku:
http://www.ichschina2015.org/cms/cpam/751.jhtml

10. červenec (resp. 30. červenec)
odevzdání písemné formy vystoupení členů jednotlivých panelů

23. - 29. srpen
konání XXII. Mezinárodní kongres historických věd v Jinanu