Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Zveme vás


REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM

Dovolujeme si Vás upozornit na naši novou webovou stránku, prezentující rekonstrukční mapy Historického atlasu měst ČR: http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr/rekonstrukcni-mapy.ep/ . Stránka byla realizována v rámci výzkumného programu Akademie věd ČR Strategie AV21, Paměť v digitálním věku. Digital Humanities - zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku.

Tyto mapy je možno si prohlížet i stahovat, a to se souhlasem jejich autorů. Ty, kde se souhlas ještě nepodařilo získat, jsou zatím k náhledu.

Věříme, že rekonstrukční mapy zde zpřístupněné přispějí odborné i laické veřejnosti k využití ve srovnávacím studiu měst ve veřejném prostoru i ve vzdělávání.  Více
JAK TO BYLO S MNICHOVSKOU DOHODOU?  

Tradiční letní „okurková“ sezóna byla  koncem července 2009 rozvířena zprávou, že do Prahy poprvé dorazil originální text (respektive fotokopie originálu) mnichovské dohody, pro Československo tak tragický dokument, jenž byl podepsán okolo jedné hodiny po půlnoci 30. září 1938 německým kancléřem Adolfem Hitlerem, italským vůdcem Benitem Mussolinim, francouzským premiérem Édouardem Daladierem a britským ministerským předsedou Nevillem Chamberlainem, na jehož základě bylo Československo donuceno odstoupit Německu rozsáhlá pohraniční území.
Zprávu přinesla ČTK (a jejím prostřednictvím denní tisk), televize i další média. Pro veřejnost to muselo působit senzačně, navíc, když do prezentace byla zapojena i horní komora parlamentu – Senát a jeho předseda se zúčastnil slavnostního předvedení faksimile mnichovské dohody, která je vystavena v Kolovratském paláci v areálu Senátu.  VíceAKTUÁLNÍ VÝSTAVY

                                       Přehled aktuálních výstav Historického ústavu Akademie věd ČR   ZDE
EDICE VĚDA KOLEM NÁS

Edice Věda kolem nás je soubor propagačních sešitů sloužících k prezentaci vědy, její historie a aktuálních výsledků středoškolským studentům, učitelům a širší veřejnosti. Jejím cílem je přehledným a srozumitelným způsobem adresáty seznamovat s jednotlivými podobami vědy a výzkumu, ale také s existencí a výzkumem jednotlivých pracovišť Akademie věd.
Edici vydává Nakladatelství Academie ve spolupráci s těmi pracovišti, které mají zájem se touto formou představit veřejnosti. Každý svazek proto přinese rovněž přiměřenou informaci o pracovišti, jenž jej vytvořil. Řídícím orgánem edice je její redakční rada ustavená Radou pro popularizaci vědy.

Více info: www.vedakolemnas.cz. Všechny výtisky jsou zdarma ke stažení ZDE.VYSTOUPENÍ EXPERTŮ AV ČR V TELEVIZÍCH 
ZDE