Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Zveme vásPŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Historický ústav AV ČR Vás srdečně zve na přednášku pro veřejnost,

kterou prosloví
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc., Historický ústav AV ČR

dne 19. dubna 2017 v 17.00 hod.
v Literární kavárně a knihkupectví Academia v Brně, náměstí Svobody 13, Brno

Přednáška se bude věnovat tématu
Tři osudové okamžiky dějin Polska za druhé světové války

Pro naše severní sousedy znamenala druhá světová válka zásadní přelom v jejich dějinách. Její dopady a vlivy jsou přitom zřejmé v polském historickém i politickém myšlení dodnes. Dějiny Polska za druhé světové války jsou doslova nabity množstvím slavných, ale i tragických událostí. Na pozadí tří vybraných okamžiků představí přednáška roli Polska v druhé světové válce, vysvětlí ji v rámci širšího kontextu tehdejších událostí a vyvrátí také některé mýty, které se dodnes udržují v obecném povědomí.

PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Srdečně Vás zveme v rámci jarního přednáškového cyklu RKZ na přednášku pro veřejnost na téma

Psal Záviš z Falkenštejna písně milostné?

Přednášku prosloví
PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR

dne 27. dubna 2017 v 17.00 hod.
v přednáškovém sále H Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Přednáškový cyklus pořádá
Knihovna Národního muzea a Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea

Pozvánka                                                                                   VÝSTAVA
Historický ústav AV ČR a Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberoku Vás srdečně zvou na slavnostní otevření výstavy

Židé v boji a v odboji
Rezistence československých Židů v letech druhé světové války


dne 29. března 2017 ve 13.00 hod.
v Univerzitní knižnici v Ružomberoku

Výstava bude veřejnosti přístupná denně do 28. dubna 2017
v době od 7.30 do 18.00 hodin.

Autorka výstavy:
doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. -
Historický ústav AV ČR

Pozvánka                 Tisková zpráva
JAK TO BYLO S MNICHOVSKOU DOHODOU?  

Tradiční letní „okurková“ sezóna byla  koncem července 2009 rozvířena zprávou, že do Prahy poprvé dorazil originální text (respektive fotokopie originálu) mnichovské dohody, pro Československo tak tragický dokument, jenž byl podepsán okolo jedné hodiny po půlnoci 30. září 1938 německým kancléřem Adolfem Hitlerem, italským vůdcem Benitem Mussolinim, francouzským premiérem Édouardem Daladierem a britským ministerským předsedou Nevillem Chamberlainem, na jehož základě bylo Československo donuceno odstoupit Německu rozsáhlá pohraniční území.
Zprávu přinesla ČTK (a jejím prostřednictvím denní tisk), televize i další média. Pro veřejnost to muselo působit senzačně, navíc, když do prezentace byla zapojena i horní komora parlamentu – Senát a jeho předseda se zúčastnil slavnostního předvedení faksimile mnichovské dohody, která je vystavena v Kolovratském paláci v areálu Senátu.  VíceAKTUÁLNÍ VÝSTAVY

                                       Přehled aktuálních výstav Historického ústavu Akademie věd ČR   ZDE
EDICE VĚDA KOLEM NÁS

Edice Věda kolem nás je soubor propagačních sešitů sloužících k prezentaci vědy, její historie a aktuálních výsledků středoškolským studentům, učitelům a širší veřejnosti. Jejím cílem je přehledným a srozumitelným způsobem adresáty seznamovat s jednotlivými podobami vědy a výzkumu, ale také s existencí a výzkumem jednotlivých pracovišť Akademie věd.
Edici vydává Nakladatelství Academie ve spolupráci s těmi pracovišti, které mají zájem se touto formou představit veřejnosti. Každý svazek proto přinese rovněž přiměřenou informaci o pracovišti, jenž jej vytvořil. Řídícím orgánem edice je její redakční rada ustavená Radou pro popularizaci vědy.

Více info: www.vedakolemnas.cz. Všechny výtisky jsou zdarma ke stažení ZDE.
VYSTOUPENÍ EXPERTŮ AV ČR V TELEVIZÍCH 
ZDE