Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Zveme vás

                                    BESEDA KE KNIZE GEOGRAF A CESTOVATEL JIŘÍ DANEŠ

Historický ústav Akademie věd ČR si Vás dovoluje pozvat na besedu ke knize

Geograf a cestovatel Jiří Daneš

s autorem knihy RNDr. Jiřím Martínkem, Ph.D.
z Historického ústavu AV ČR

Beseda se uskuteční 25. května 2017 od 17.00 hod.
v Akademii věd ČR, přednáškový sál č. 205, Národní 3, Praha 1

Geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš (1880–1928) byl ve své době jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy a současně osobou významně politicky a společensky činnou. Jako profesor geografie na Univerzitě Karlově v Praze pomáhal pozvednout vědecké bádání na světovou úroveň, podnikl pět velkých cest do zámoří, psal cestopisy; po vzniku republiky se dal do jejích služeb a nějaký čas působil také jako generální konzul v australském Sydney, stal se tak naším prvním diplomatickým zástupcem na nejmenším kontinentu. Později jako profesor zakládal výuku geografie na bratislavské univerzitě. Jeho život dokumentuje, jak se v prvních desetiletích 20. století významně proměnila česká společnost: od teprve rozvíjejícího se národa k sebevědomé, prosperující republice.

RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (* 1976) se v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i., zabývá studiem dějin přírodních věd, zejména zeměpisu (včetně objevných cest) v 19. a 20. stol., a jako člen redakčního kolektivu Biografického slovníku Českých zemí také základním biografickým výzkumem. Externě přednáší na vysokých školách v Praze a Ústí nad Labem.

Kniha se umístila na druhém místě v současnosti nejprodávanějších publikací v nakladatelství Historický ústav. VíceREKONSTRUKČNÍ MAPY HAM

Dovolujeme si Vás upozornit na naši novou webovou stránku, prezentující rekonstrukční mapy Historického atlasu měst ČR: http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr/rekonstrukcni-mapy.ep/ . Stránka byla realizována v rámci výzkumného programu Akademie věd ČR Strategie AV21, Paměť v digitálním věku. Digital Humanities - zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku.

Tyto mapy je možno si prohlížet i stahovat, a to se souhlasem jejich autorů. Ty, kde se souhlas ještě nepodařilo získat, jsou zatím k náhledu.

Věříme, že rekonstrukční mapy zde zpřístupněné přispějí odborné i laické veřejnosti k využití ve srovnávacím studiu měst ve veřejném prostoru i ve vzdělávání.  Více
JAK TO BYLO S MNICHOVSKOU DOHODOU?  

Tradiční letní „okurková“ sezóna byla  koncem července 2009 rozvířena zprávou, že do Prahy poprvé dorazil originální text (respektive fotokopie originálu) mnichovské dohody, pro Československo tak tragický dokument, jenž byl podepsán okolo jedné hodiny po půlnoci 30. září 1938 německým kancléřem Adolfem Hitlerem, italským vůdcem Benitem Mussolinim, francouzským premiérem Édouardem Daladierem a britským ministerským předsedou Nevillem Chamberlainem, na jehož základě bylo Československo donuceno odstoupit Německu rozsáhlá pohraniční území.
Zprávu přinesla ČTK (a jejím prostřednictvím denní tisk), televize i další média. Pro veřejnost to muselo působit senzačně, navíc, když do prezentace byla zapojena i horní komora parlamentu – Senát a jeho předseda se zúčastnil slavnostního předvedení faksimile mnichovské dohody, která je vystavena v Kolovratském paláci v areálu Senátu.  VíceAKTUÁLNÍ VÝSTAVY

                                       Přehled aktuálních výstav Historického ústavu Akademie věd ČR   ZDE
EDICE VĚDA KOLEM NÁS

Edice Věda kolem nás je soubor propagačních sešitů sloužících k prezentaci vědy, její historie a aktuálních výsledků středoškolským studentům, učitelům a širší veřejnosti. Jejím cílem je přehledným a srozumitelným způsobem adresáty seznamovat s jednotlivými podobami vědy a výzkumu, ale také s existencí a výzkumem jednotlivých pracovišť Akademie věd.
Edici vydává Nakladatelství Academie ve spolupráci s těmi pracovišti, které mají zájem se touto formou představit veřejnosti. Každý svazek proto přinese rovněž přiměřenou informaci o pracovišti, jenž jej vytvořil. Řídícím orgánem edice je její redakční rada ustavená Radou pro popularizaci vědy.

Více info: www.vedakolemnas.cz. Všechny výtisky jsou zdarma ke stažení ZDE.VYSTOUPENÍ EXPERTŮ AV ČR V TELEVIZÍCH 
ZDE