Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Texty ke stažení

Publikace nakladatelství Historický ústav v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ: zde 
 


BARON Roman
• Čech v polském zrcadle, Polák v zrcadle českém. Listy
• K otázce českého polonofilství na Moravě. Československo-polský klub v Brně (1924-1939) zde 
(Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kol.: Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. Masarykova univerzita, Brno 2012, s. 71-89)


BOLOM-KOTARI Sixtus
• Evangelická krása. Krása. Sborník příspěvků z kurzu pro kazatelky a kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 28. 1.–1. 2. 2013. Praha: Eman, 2014 - (Plzáková, E.), s. 24-32. ISBN 978-80-86211-92-3. zde
• Kostel a obraz? Protestantské přístupy k architektuře a umění. [Church and image? Protestant approaches to art and architecture.] Za Kralickou do Kralic, aneb 400. výročí Bible kralické. Brno:
Moravské zemské muzeum, 2013 - (Mitáček, J.), s. 163-188. ISBN 978-80-7028-409-4. zde
• Superintendent Michael Blažek and the Protestant Seals around the year 1800. zde
Cogito, scribo, spero. Auxiliary Historical Sciences in Central Europe at the Outset of the 21st Century. Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2012 - (Bolom-Kotari, M.; Zouhar, J.), s. 121-131


DEJMEK Jindřich
Post-versailleský systém a "Nová Evropa": Liberálně demokratické uspořádání, či diktát vítězů? (Teze nejen k devadesátému výročí Trianonu) zde 


DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ Dana
Dvorský ceremoniál, rituály a komunikace v dobovém kontextu, Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech, MHB Supplementum 3, Historický ústav, Praha 2006, s. 33-55 zde

Dvory a rezidence ve středověku – výběrové příspěvky ke stažení (starší stránky projektu) zde 
Dvory a rezidence ve středověku – aktuální stránky projektu Výzkumné centrum DaR zde 


FRIEDL Jiří
Úvod ke knize Ze sovětského zajetí do polské armády. Ze vzpomínek Józefa Franka. zde
(Praha, Vyšehrad 2010)


HLAVAČKA Milan
Vojtěch Lanna mladší (1836-1909) zde (Akademický bulletin, září 2010)


HOLÝ Martin
• Kavalírské cesty jako poslední fáze výchovy a vzdělání šlechtice. zde
(Zrození renesančního kavalíra. Praha, HÚ 2010, s. 347-383.) KUČERA Martin
• Daubek, Eduard (1811-1878), velkostatkář, politik. zde
(Pavla Vošahlíková a kol. Biografický slovník českých zemí, 12. sešit. D-Die. Praha, Libri 2010, 132 s.)


MARTÍNEK Jiří
Radost z poznání nemusí vést k uznání. Julie Moschelesová zde
(Pavla Vošahlíková, Jiří Martínek a kol., Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. Praha, HÚ 2010)


PÁNEK Jaroslav
• Non multa, sed multum. Humanitní vědy v České republice 1990-2010. zde (Akademický bulletin, září 2010)
• Bibliografie vědeckých prací Jaroslava Pánka. Bibliography of scholarly works of Jaroslav Pánek. Sestavila Václava Horčáková. Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Institut Historici Pragae, řada D - Bibliographia, sv. 17, 2016, 248 s.   Svazek je neprodejný.  Ke stažení zde

PROKŠ Petr
Válečná politika Velké Británie a rozpad Rakousko-Uherska (1914-1918) zde
(České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. Praha,  HÚ 2010, s. 75-102)


SEMOTANOVÁ Eva
 Konferenční postery s historickogeografickou tematikou:
Akademický atlas - ukázka z publikace - Historická krajina Česka a co po ní zůstalo 
Historický atlas měst - digitální modely - Průmysl v české krajině na mapách 
Barokní krajina - Lysá nad Labem - Holešovický poloostrov - industriál


ŠIMŮNEK Robert
Hrad jako symbol v myšlení české středověké šlechty. zde  (ČČH 108/2010, č. 2. Praha, HÚ 2010)


VELKOVÁ Alice
Role vrchnosti při obsahování usedlostí. Matky nemanželských dětí. zde
(Alice Velková, Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti
v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy. Praha, HÚ 2009)


VOŠAHLÍKOVÁ Pavla
Ve stopách k samostatnosti. Portrét Ludmily Matiegkové zde
(Pavla Vošahlíková, Jiří Martínek a kol., Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace.
Praha, HÚ 2010)


ZELENKA Jan
"...huius sedis a dextris sit imperatoris." Spory o přednost v hierarchii císařského dvora vrcholného středověku. zde (Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech, Praha, Historický ústav 2006, s. 33-55.)

Dvory a rezidence ve středověku – výběrové příspěvky ke stažení (starší stránky projektu)  zde 
Dvory a rezidence ve středověku – aktuální stránky projektu Výzkumné centrum DaR zde 

_________________________________________________________________________________

Nakladatelství Historický ústav – E-SHOP