Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Pracovníci HÚ publikují


Představujeme Vám ukázky z publikační činnosti vědeckých pracovníků Historického ústavu Akademie věd ČR. Přečtěte si články a studie, kapitoly z monografií, nebo části textů připravených k tisku. Uveřejněné texty jsou většinou z produkce nakladatelství Historický ústav.BARON Roman
Čech v polském zrcadle, Polák v zrcadle českém. Listy
K otázce českého polonofilství na Moravě. Československo-polský klub v Brně (1924-1939) zde  
(Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kol.: Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. Masarykova univerzita, Brno 2012,
s. 71-89)


BOLOM-KOTARI Sixtus
  Evangelická krása. Krása. Sborník příspěvků z kurzu pro kazatelky a kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 28. 1.–1. 2. 2013. Praha: Eman, 2014 - (Plzáková, E.), s. 24-32. ISBN 978-80-86211-92-3. zde
  Kostel a obraz? Protestantské přístupy k architektuře a umění. [Church and image? Protestant approaches to art and architecture.] Za Kralickou do Kralic, aneb 400. výročí Bible kralické. Brno:
Moravské zemské muzeum, 2013 - (Mitáček, J.), s. 163-188. ISBN 978-80-7028-409-4. zde  
  Superintendent Michael Blažek and the Protestant Seals around the year 1800. zde
Cogito, scribo, spero. Auxiliary Historical Sciences in Central Europe at the Outset of the 21st Century. Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2012 - (Bolom-Kotari, M.; Zouhar, J.),
s. 121-131


DEJMEK Jindřich
Post-versailleský systém a "Nová Evropa": Liberálně demokratické uspořádání,
či diktát vítězů?
(Teze nejen k devadesátému výročí Trianonu) zde   


DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ Dana
Dvorský ceremoniál, rituály a komunikace v dobovém kontextu. zde
(Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech, Praha, Historický ústav 2006, s. 33-55.)         Další příspěvky  zde  


FRIEDL Jiří
Úvod ke knize Ze sovětského zajetí do polské armády. Ze vzpomínek Józefa Franka. zde
(Praha, Vyšehrad 2010)


HLAVAČKA Milan
Vojtěch Lanna mladší (1836-1909) zde    (Akademický bulletin, září 2010)


HOLÝ Martin
Kavalírské cesty jako poslední fáze výchovy a vzdělání šlechtice. zde
(Zrození renesančního kavalíra. Praha, HÚ 2010, s. 347-383.)KUČERA Martin
Daubek, Eduard (1811-1878), velkostatkář, politik. zde
(Pavla Vošahlíková a kol. Biografický slovník českých zemí, 12. sešit. D-Die. Praha, Libri 2010, 132 s.)


MARTÍNEK Jiří
Radost z poznání nemusí vést k uznání. Julie Moschelesová zde
(Pavla Vošahlíková, Jiří Martínek a kol., Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. Praha, HÚ 2010)


PÁNEK Jaroslav
Non multa, sed multum. Humanitní vědy v České republice 1990-2010. zde  (Akademický bulletin, září 2010)


PROKŠ Petr
Válečná politika Velké Británie a rozpad Rakousko-Uherska (1914-1918) zde
(České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. Praha,  HÚ 2010, s. 75-102)


SEMOTANOVÁ Eva
 Konferenční postery s historickogeografickou tematikou:
- Akademický atlas - ukázka z publikace   - Historická krajina Česka a co po ní zůstalo
- Historický atlas měst - digitální modely  - Průmysl v české krajině na mapách  
- Barokní krajina - Lysá nad Labem   - Holešovický poloostrov - industriál


ŠIMŮNEK Robert
Hrad jako symbol v myšlení české středověké šlechty. zde  (ČČH 108/2010, č. 2. Praha, HÚ 2010)


VELKOVÁ Alice
Role vrchnosti při obsahování usedlostí. Matky nemanželských dětí. zde
(Alice Velková, Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti
v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy. Praha, HÚ 2009)


VOŠAHLÍKOVÁ Pavla
Ve stopách k samostatnosti. Portrét Ludmily Matiegkové zde
(Pavla Vošahlíková, Jiří Martínek a kol., Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace.
Praha, HÚ 2010)


ZELENKA Jan
"...huius sedis a dextris sit imperatoris." Spory o přednost v hierarchii císařského dvora vrcholného středověku. zde (Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech, Praha, Historický ústav 2006, s. 33-55.)        Další příspěvky  zde


_________________________________________________________________________________

Tisky nakladatelství si můžete objednat na adrese: 
Historický ústav AV ČR, v. v. i. , distribuce knih, Prosecká 809/76, 190 00  Praha
9

Informace o podmínkách a možnostech nákupu publikací včetně možností přímého nákupu podají:
- Jana Kozohorská, tel.: 286 882 121, linka 233, e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz
- Lenka Němečková, DiS., tel.: 286 882 121, linka 232, e-mail: nemeckova@hiu.cas.cz

Pozn.: Publikace nakladatelství Historický ústav v elektronické podobě: zde