Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Odkazy

INSTITUCE 
Univerzita Karlova v Praze
Masarykova univerzita v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Západočeská univerzita v Plzni
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Palackého v Olomouci

NAKLADATELSTVÍ
Academia
Karolinum
Kartografie Praha
Libri
Nakladatelství Lidové noviny
Nakladatelství Vyšehrad
Paseka 

ARCHIVY
Archiv hlavního města Prahy
Národní archiv
Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.
Státní oblastní archiv v Praze

KARTOGRAFIE
mapy.cz 
Státní správa zeměměřictví a katastru
Geografická služba AČR
Česká geologická služba
Laboratoř geoinformatiky UJEP
Laboratoř geoinformatiky UJEP - prezentace starých map. děl Čech, Moravy a Slezska 
Archivní mapy Zeměměřického úřadu 
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
WebGIS Server hl. m. Prahy 
Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci
Digitalizované staré mapy Moravy a města Brna  

OSTATNÍ
Dvory a rezidence ve středověku