Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Historický ústav a školy

Návštěva studentů historie z Filozofické fakulty UK v Historickém ústavu
Dne 12. dubna 2017 navštívila Historický ústav AV ČR skupina studentů historie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve studovně je uvítal zástupce ředitelky HÚ doc. Martin Holý. Přiblížil jim roli ústavu v síti veřejných výzkumných institucí v České republice, jeho strukturu i činnost. Dále je informoval o knižním fondu (více než 250 000 jednotek) a představil jim některé cenné exempláře. Zároveň referoval také o pozůstalosti Augusta Sedláčka i mapové sbírce HÚ. V další části byla studentům dr. Václavou Horčákovou prezentována činnost oddělení historické bibliografie a především pak její databáze, respektive portál poskytující údaje o historických bohemikálních pracích od roku 1895.
    
Foto: Jaroslav Novotný

Návštěva studentů Pedagogické fakulty UK v Historickém ústavu AV ČR
Dne 21. listopadu 2016 navštívili Historický ústav studenti druhého ročníku bakalářského studia oboru dějepis Pedagogické fakulty UK. Vedoucí oddělení historické bibliografie PhDr. Václava Horčáková seznámila studenty s knihovnou Historického ústavu a s možnostmi vyhledávání v databázi Bibliografie dějin Českých zemí a v Souborném katalogu české a slovenské historiografie.        Foto: Jaroslav Novotný

Přednáška pro studenty
Historický ústav AV ČR pořádal dne 4. května 2016 v Gymnázium Teplice  přednášku Mezi světlem a tmou. Šoa a rezistence československých Židů v letech druhé světové války, kterou pronesla doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. z Historického ústavu AV ČR. Přednášku pořádalo v rámci projektu Židé v boji a odboji Eurocentrum Ústí nad Labem a byla určena pro studenty a pedagogy Gymnázia Teplice.      Pozvánka         Foto: Otakar Reich

Návštěva studentů Filozofické fakulty UK v Historickém ústavu AV ČR 

Dne 21. dubna 2016 navštívila Historický ústav AV ČR skupina studentů historie z Filozofické fakulty UK. Ve studovně je uvítal zástupce ředitelky HÚ doc. Martin Holý. Přiblížil jim roli ústavu v síti veřejných výzkumných institucí v České republice, jeho strukturu i činnost. Dále je informoval o bohatém knižním fondu a představil jim některé cenné exempláře. Referoval také o pozůstalosti Augusta Sedláčka a mapové sbírce HÚ. V další části byla studentům dr. Václavou Horčákovou prezentována činnost oddělení historické bibliografie a především pak její databáze, respektive portál poskytující údaje o historických bohemikálních prací od roku 1895.     Foto: Jaroslav Novotný

Dějepis v souvislostech
Jiří MARTÍNEK: Dějepis v  souvislostech. České a evropské dějiny přehledně a srozumitelně
Fragment 2016, 96 s.  Více
Autor RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR) mapuje historické dění probíhající současně v Čechách a v dalších evropských zemích svěžím a moderním způsobem, s ohledem na to, aby kniha čtenáře zaujala a bavila. Samozřejmostí je bohatý obrazový materiál, přehledné časové osy a pestré dobové zajímavosti.  Publikace je skvělým pomocníkem při studiu dějepisu a ocení ji děti, rodiče i učitelé. 

Ocenění v dějepisné soutěži pro nejlepší gymnázia Česka a Slovenska
Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček předal 23. ledna 2015 pamětní listy studentům, kteří zvítězili v dějepisné soutěži gymnázií. Už 23. ročník soutěže prověřoval znalosti týmů z českých a slovenských gymnázií; letos se klaní zaměřilo na vědomosti z moderních dějin; z období první a druhé republiky ČSR 1918 – 1939. Vítězem soutěže v České republice se stalo Biskupské gymnázium v Brně a za Slovensko uspělo gymnázium z Galanty.  Více     Foto: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Beseda s doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.D.
Letohradské soukromé gymnázium si pozvalo 14. dubna 2014 na dopoledne  hosta - doc. Jaroslava Šebek z Historického ústavu AV ČR, který společně se senátorem Petrem Šilarem besedoval se studenty na téma Československo a Vatikán. Dotazy byly od studentů kladeny fundovaně a otevřeně, stejně tak se jim dostávalo i odpovědí. V závěrečném přípise na programu besedy sám Jaroslav Šebek hodnotí návštěvu LSG takto: „..Děkuji za vaši pozornost, pěkné přijetí a mimořádně inteligentní debatu, která šla k jádru věci. Byli jste fajn a sympatické publikum...“   Orlický deník     Foto: Petr Čada - Orlicky-denik.cz

22. ročník prestižní dějepisné soutěže 
Předseda Senátu PČR Milan Štěch ve čtvrtek 16. ledna 2014 přijal vítěze 22. ročníku prestižní dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky, jejich pedagogy a organizátory soutěže. Setkání se dále zúčastnil mj. i designovaný ministr školství, senátor Marcel Chládek. Historický ústav AV ČR zastupovali prof. Milan Hlavačka jako odborný garant loňského ročníku soutěže, zaměřeného na období 1848-1918, a doc. Jaroslav Šebek, který se stal odborným garantem letošního ročníku, věnovaného dějinám meziválečného Československa (1918-38).  
Více o soutěži zde

       
Foto: Martin Vlček

Návštěva studentů Filozofické fakulty UK v Historickém ústavu AV ČR 
Dne 10. dubna 2013 navštívila Historický ústav AV ČR skupina dvaceti studentů historie z Filozofické fakulty UK. Ve studovně je uvítala ředitelka HÚ prof. Eva Semotanová. Přiblížila jim postavení ústavu v síti veřejných výzkumných institucí v ČR i AV, strukturu ústavu, jeho hlavní poslání podle zakládací listiny stejně jako klíčová témata výzkumu v současné době. Následně seznámil doc. Martin Holý příchozí se základními informacemi o rozsáhlém fondu knihovny Historického ústavu. Některé cenné exempláře z 16. až 18. století si mohli studenti prohlédnout. V závěrečné části exkurze byla studentům dr. Václavou Horčákovou představena činnost oddělení historické bibliografie, zejména možnosti nové webové stránky vytvořené v rámci projektu Bibliografie dějin českých zemí zařazeného do tzv. Cestovní mapy velkých infrastruktur Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (LM2011018). Portál poskytuje online přístup do databáze historických bohemikálních prací od roku 1895.

   
Foto: Dana Vondrášková

21. ročník prestižní dějepisné soutěže
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová přijala v úterý 8. ledna 2013 vítěze 21. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky, jejich pedagogy a organizátory soutěže. Pamětní list za odbornou a organizační přípravu a účast v porotě soutěže v roce 2012 převzal prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. z Historického ústavu AV ČR.     Foto: Archiv PSP ČR
Více o soutěži zde


Pravidelné přednášky v rámci Týdne vědy a techniky a Dne otevřených dveří v Historickém ústavu AV ČR