Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÝ ÚSTAV VEŘEJNOSTI A ŠKOLE


Každý máme svoji minulost, dobře ji známe a zajímáme se také, alespoň někteří, o minulost našich předků. Mnohem méně se však zajímáme o minulost naší země, přestože v ní spočívají kořeny většiny z nás nebo se stala naším domovem.

Přiblížit tuto minulost, přiblížit české dějiny v mezinárodních souvislostech a odezvách široké veřejnosti, patří kromě základního a aplikovaného vědeckého výzkumu k úkolům Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Zpřístupňování a vysvětlování nových vědeckých poznatků a vědeckých postupů veřejnosti, škole i mládeži je také jednou z možných cest, vedoucí k podpoře většího zájmu o vědecké poznání, o racionální přístup k novým poznatkům i o zvyšování úrovně vzdělanosti.

Popularizace výsledků vědeckého výzkumu se rovněž může stát inspirací pro mladé talenty k jejich pozdější práci v oblasti společenských věd.

                                                                                                            

» Historický ústav a školy  

» Významná ocenění Historického ústavu AV ČR

» Zveme vás   

» Historický ústav v médiích  

» Texty ke stažení

» Nabídka nakladatelství Historický ústav  

» Odkazy