Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Veřejné informační služby knihoven


VISK 5 - Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR  RETROKON

Retrospektivní konverze lístkového katalogu


Nositel: Historický ústav AV ČR
Řešitel: Mgr. Ivana Pittnerová
Jednací číslo: 74630/2016
Doba trvání: rok 2018Projekt je zaměřen na retrospektivní konverzi lístkového katalogu a vytváření  standardních katalogizačních záznamů všech dosud v on-line katalogu neuvedených knih. Jde o cca 138 000 lístků, které jsou postupně zpracovávány. Záznamy odpovídají příslušným normám a jsou v souladu s katalogizačními pravidly. Veškeré nově vytvořené retro-záznamy jsou zasílány Souborného katalogu České republiky.

Díky tomuto projektu stále zpřístupňujeme všechny knihy, které Historický ústav AV ČR ve svých knihovních sbírkách vlastní. V některých případech jde i o unikátní tituly. Naším cílem je převedení celého lístkového katalogu do on-line katalogu a zpracování veškerých knih, které ve vlastnictví ústavu jsou.