Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Databáze Dějin všedního dne

 
Kontakt
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76, 190 00  Praha 9

Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D.
E-mail: kessler@hiu.cas.czGeneze


Databáze dějin všedního dne je jedním z výstupů dlouhodobého mezinárodního vědeckovýzkumného projektu, na kterém se podílí Institut für Wirtschafts- u. Sozialgeschichte der Universität Wien, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Historický ústav Akademie věd České republiky. Jedním z cílů tohoto projektu je vytvoření dokumentační sbírky starých pamětí, rodinných kronik, deníků a jiných životopisných vzpomínek. Již dnes je tato sbírka cenným svědectvím o životě prostých lidí v dřívějších dobách. Obsahuje více než tři stovky životopisných záznamů různého obsahu, které jsou v současné době digitalizovány a připravovány ke katalogizaci.

Obsah

Základem sbírky jsou zachované staré rodinné paměti a archivované materiály, ale také řada příspěvků, které jejich autoři sepsali teprve nedávno. Sběr probíhal v první polovině 90. let za iniciativy socioložky Jany Losové. Sbírka v současné chvíli obsahuje na 300 jmen a přibližně 500 položek. Z nich některé již byly vytěženy pro publikace vídeňského nakladatelství Böhlau (CHVOJKA, Erhard, Grossmütter.., Wien 1992; VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, Auf der Walz. Erinnerungen böhmischer Handerksgesellen; Táž, Vom Amts wegen. Österreich-ungarische beamte erzählen (Damit es nicht verlorengeht...),Wien 1998; LOSOVA, Jana, Kindheit in Böhmen und Mähren, Wien 1996;

 
Možnosti využití

Popisy života v rodině i v širším okolí, popis věcí, činností, zvyků a všeho, o čem se domníváme, že by nemělo upadnout v zapomenutí – to vše se může stát zdrojem poučení, pramenem ještě neobjevených poznatků, kamínkem v mozaice obrazu dějin „všedního dne“. Vyprávění se může stát vzácnou památkou, poutavým čtením nejen pro rodinné příslušníky, ale i pro další neznámé čtenáře. Databáze by měla sloužit jako cenný zdroj informací, bez nichž by často nebylo možné pochopit hlubší souvislosti „velkých“ dějin.


 
Tento projekt byl spolufinancován z programu Paměť v digitálním věku, Strategie AV21.