Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

IV. Popularizační výstupy

I.

Pravidelné relace:
Radiožurnál ČRo Praha, relace Stretnutia, pořad Na otázky slovenských dejín v Československu se Zlatici Zudovou-Leškovou.
Od 17. září 2017 každou druhou neděli.

Odkazy:


II.

Aktuální vstupy
K problematice československé státnosti ve vnitřních a zahraničných souvislostech:

Odkazy: