Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Fotografie z vernisáže výstavy dne 10. 7. 2018

                   
Foto: Jan Němeček, Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR; Petr Zuda