Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Fotografie z vernisáže výstavy dne 15. 10. 2018

              
Foto: Naďa Slezáková, Národní archiv Praha