Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Fotografie z návštěvy v Izraeli

            
Foto: Zlatica Zudová-Lešková, Historický ústav AV ČR; Valerie Ciprová, Senát PČR