Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

III. Výstavní výstupy

I.

18 Století státního svátku 18
Výstava prezentována ve dnech 4. 5. – 20. 7. 2018
v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Pořadatelé:
Akademie věd ČR
Středisko společných činností, v. v. i.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Za HÚ AV ČR se na výstavě podíleli od 8. 1. do 29. 8. 2017 Jan Němeček a Zlatica Zudová-Lešková; od 30. 8. 2017 Vojtěch Kessler, Vojtěch Kyncl a Jaroslav Šebek.

„Výstava 18 Století státního svátku 18 nabízí jedinečný pohled na symbolické datum 28. října. Očima historiků zprostředkovává nejen samotné formy svátku a jeho oslavy, které se v průběhu let 1918–2018 několikrát výrazně proměnily pod vlivem politických a společenských transformací, ale především jeho interpretaci či vnímaní jeho významu v současnosti.“
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=33UrNXWawz0

Doprovodný program


II.

Together and every man for himself in the turmoil of the first half of the 20th century. To the Czechoslovak-Jewish relations on the threshold of the Czechoslovak Centenary and the 70th anniversary of the State of Israel
Výstava zrealizovaná v květnu 2018 a odevzdána 4. 7. 2017 Zastupitelskému úřadu ČR v Tel Avivu bude v říjnu 2018 oficiálně představena odborné i laické veřejnosti v Jeruzalémě, následně v Kfar Masaryk a Tel Avivu.
Pořadatelé: Historický ústav AV ČR, v. v. i. a Československá obec legionářská
Autor: Zlatica Zudová - Lešková
Oponent: Jan Němeček
Grafik: Petr Čížek

Výstava, složena z pěti bannerových panelů, je soustředěna na léta 1918 až 1948, přičemž klade akcent na vzájemné vztahy a konkrétní postoje československé a židovské reprezentace při vzniku československé státnosti a vyhlášení Státu Izrael.

Výstavní panel

http://tel-aviv.czechcentres.cz/cs/novinky/spolu-a-kazdy-sam1/

100 let Československa a 70 let Izraele byly důvodem návštěvy předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Milana Štěcha v Izraeli ve dnech 2. až 4. července 2018. Do početné delegace byla rovněž přizvána zástupkyně Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Zlatica Zudová-Lešková, která na Zastupitelském úřadu ČR v Tel Avivu odevzdala výstavu pojednávající o historii československo-židovských vztahů v letech 1918 až 1948 Together and every man for himself in the turmoil of the first half of the 20th century. To the Czechoslovak-Jewish relations on the threshold of the Czechoslovak Centenary and the 70th anniversary of the State of Israel. Výstava bude veřejnosti zpřístupněna v říjnu 2018.
V úterý 3. července 2018 byla česká delegace hostem Knesetu. Setkání bylo zahájeno přijetím předsedou Knesetu Juli-Joel Edelsteinem, předsedkyní izraelsko-české skupiny přátel Knesetu Alizou Lavie a vedoucími poslanci jednotlivých výborů nevyššího zákonodárného orgánu Izraele. V podvečer byl v Chagallově sále Knesetu za přítomnosti rovněž slovenské delegace v čele s předsedou Národní rady SR Andrejem Dankem udělen Knesetem Attribute Certificate rotmistrům Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi, příslušníkům výsadkové skupiny Anthropoid, za jejich hrdinský čin zneškodnění Reinharda Heydricha, původce systematického vyvražďování židovského obyvatelstva Evropy. Státní ocenění bylo uděleno na podnět dvou pracovních seminářů Za Reinharda HeydrichaPo Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jejich transformace do "druhého života", které se uskutečnily 27. září 2016 a 7. června 2017 na půdě Historického ústavu AV ČR.
Na druhý den se delegace účastnila pietní ceremonie v Památníku Yad Vashem.
Zlatica Zudová-Lešková odevzdala jak v Knesetu, tak v Yad Vashem knižní výsledky soustavné vědecké práce vážící se jednak k násilné migraci ve formě historických map, tak otázkám Šoa a rezistenci československých Židů v letech druhé světové války. Publikace byly přijaty se zájmem a s vděčností.

Fotografie z návštěvy v Izraeli

Pracovní seminář Za Reinharda Heydricha. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jejich transformace do "druhého života"

Pracovní seminář Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jejich transformace do "druhého života"


III.

Československo v proměnách Evropy 20. století
Výstava prezentována ve dnech 2. 7. – 31. 10. 2018
ve Valdštejnské zahradě, Praha 1 - Malá Strana
Pořadatel: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Autoři: Jan Němeček, Daniela Němečková, Eva Semotanová a Zlatica Zudová-Lešková
Grafik: Petr Čížek

Výstava na 28 výstavních panelech představuje široké veřejnosti zásadní okamžiky československé státnosti ve víru mezinárodních událostí soustředěných především na centrální Evropu. Československo je zde představeno nejen jako společný stát Čechů a Slováků, ale rovněž dalších národností, jimž jeho demokratická ústava zaručovala občanská a národnostní práva. Výstava poutá pozornost rovněž soustředěním nejen na klíčové mezinárodní rozhodnutí ohledně Československa, ale i na jeho reakce a rovněž na každodenní život jeho občanů. Současně prezentuje výsledky vědecké práce jak na poli historické geografie, tak na poli zahraniční politiky Československa, vzájemných vztahů národů a národností, zvláště násilných migrací a aktivní i pasivní rezistence.

Plakát
Fotografie z vernisáže výstavy dne 10. 7. 2018
Ohlasy na výstavu

http://www.senat.cz/informace/pro_verejnost/valdstejnska_zahrada/index.php
http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Vystava-priblizuje-Ceskoslovensko-v-promenach-Evropy-20.-stoleti/
http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=13.4.2015&O=10&id=2496&from=M


IV.

Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století
Výstava ve dnech 13. 9. 2018 – 13. 1. 2019
Senát Parlamentu ČR, Mytologická (Ovidiova) chodba, Valdštejnský palác, Praha 1 - Malá Strana
Pořadatel: Historický ústav AV ČR
Autor: Jan Němeček
Grafik: Petr Čížek
Výstava na 16 panelech mapuje genezi procesu, jenž skončil podepsáním mnichovské dohody, také podíl dalších evropských států na rozbíjení československého státu i válečný a poválečný proces likvidace mnichovské dohody.

Plakát


V.

Pravda vítězí. Československo 1918-1992
Výstava ve dnech 16. 10. – 14. 12. 2018
Foyer Národního archivu, Archivní 4, Praha 4
Pořadatelé: Národní archiv a Historický ústav AV ČR
Autoři: Zlatica Zudová-Lešková, Jaroslav Pažout
Grafik: Petr Čížek

Ústřední myšlenkou výstavy se stalo heslo, jež bylo součástí bojů za náboženskou obrodu a též národní spravedlnost a státní svrchovanost. Na konci března 1920 se stalo heslem standardy prezidenta Československé republiky (a po jejím zániku prezidenta České republiky), přičemž výstava reflektuje peripetie naplnění hesla v době 74leté existence československé státnosti.

Pozvánka_vernisáž výstavy          Pozvánka_výstava

Fotografie z vernisáže výstavy dne 15. 10. 2018