Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Fotogalerie z jednání jednotlivých sekcí konference

            
Foto: Zlatica Zudová-Lešková, Historický ústav AV ČR