Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

II. Konferenční výstupy

Uskutečněné:
I.

Únor 1948. Cesta k převratu a jeho důsledky
Vědecký seminář Historického ústavu AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů pod patronací místopředsedy Akademie věd pána Pavla Barana.
19. únor 2018, Konferenční místnost, Akademie věd ČR (Národní 3)
Účast: 61 účastníků z České republiky a zahraničí.

Odkazy:

"Co umožnilo osudný rok 1948?" Archiv aktualit AV ČR

II.

„1918 und danach“: Zerfall der Habsburgermonarchie und wirtschaftliche Neuordnung von Mitteleuropa
Mezinárodní konference Rakouského historického institutu v Římě a Uni Graz
11. - 13. června, Řím Itálie. (Pořadatelé Stefan Karner, Andreas Gottsmann)
Milan Hlavačka – účast s referátem.

Odkazy:


III.

Stát z války zrozený a česká historická zkušenost
Vědecký seminář Historického ústavu AV ČR ve spolupráci s Filozofickým ústavem AV ČR - 19. červen 2018, Praha ČR  (Pořadatelé Milan Hlavačka, Miloslav Bednář)
Vědečtí pracovníci III. odd. dějin 19. století a IV. odd. dějin 20. století účast s referátem.

Odkazy:

IV.

Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století
Mezinárodní konference Historického ústavu AV ČR
21. září 2018, Praha ČR 
(Pořadatel Jan Němeček)
Vědečtí pracovníci IV. odd. dějin 20. století účast s referátem.

Odkazy:

Pozvánka

V.

Československo v proměnách Evropy 20. století
Mezinárodní konference Historického ústavu AV ČR
26. – 27. září 2018, Praha ČR 
(Pořadatelé J. Němeček, D. Němečková, D. Jančík, J. Slavíček, J. Šebek, E. Voráček, Z. Zudová-Lešková)
Vědečtí pracovníci IV. odd. dějin 20. století – účast i s referátem.

Odkazy:

Pozvánka          Program          Programme

Fotogalerie z jednání jednotlivých sekcí konference