Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

I. Publikační výstupy

Jsou soustředěny do monografií a odborných statí a studií, jež budou průběžně doplňovány.

Monografie:

Kolektiv autorů: History of  Czechoslovakia;
Kolektiv autorů: Die Geschichte der Tschechoslowakei
Kolektiv autorů: Reflexe dějin Československa 1918-1992 (Historiografie)