Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Československo 1918-1992

   

Historický ústav k stému výročí vzniku ČSR 1918
Československá státnost v letech 1918–1992


Československo - stát v centrální Evropě existoval  od 28. října 1918 do 31. prosince 1992. Republika Čechů a Slováků, a rovněž několika dalších národů, vznikla po první světové válce jako jeden z nástupnických států mnohonárodnostního Rakouska-Uherska, přičemž československou státnost geograficky představovalo území Čech, Moravy, Českého Slezska (jihovýchodní část Slezska), Slovenska a v letech 1919 až 1945 i Podkarpatské Rusi. Po ustálení hranic na 140 446 km² (1921) zde žilo 13 607 385 občanů; v jejím závěru  na 127 876 km² (1992) o dva miliony více, a tedy několik generací Čechoslováků, Čechů a Slováků, považovalo Československou republiku sedmdesát čtyři let za svou vlast. Mnoho z nich položilo za ní svůj život.

III. a IV. oddělení Historického ústavu AV ČR si již na jaře 2016 předsevzaly prezentovat širší domácí i mezinárodní odborné veřejnosti základní obrysy vývoje Československa od jeho vzniku (resp. kořenů a geneze) až po jeho dekompozici do dvou nástupnických států - Českou republiku a Slovenskou republiku 1. ledna 1993.

Jednotící ideou projektů, prezentovaných ve čtyřech samostatných formách, bude sledování osudů malého, multinacionálního státu v čele se státotvornými národy Čechů a Slováků v zájmovém průsečíku několika velmocí, především Německa a Sovětského svazu, a jejich ovlivňování vnitřního vývoje československého státu v klíčových okamžicích jeho vývoje počínaje vznikem 1918 či krizemi 1938, 1948 i 1968. Za důležitý považujeme akcent na posouzení, co z obecného hlediska Československo znamenalo pro evropskou historii a jaké modely z jeho historie lze využít, či naopak odmítnout i pro současná řešení mezinárodněpolitických krizí současného světa.

Historický ústav AV ČR, v. v. i. v roce 2018 organizuje nebo se podílí na čtyřech formách konkrétních vědecko-odborných výstupů ve formě:


 I. Publikační výstupy
 II. Konferenční výstupy
 
 III. Výstavní výstupy 
 IV. Popularizační výstupy