Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Posterová výstava - Kartografické zdroje jako kulturní dědictvíSrdečně Vás zveme  na prohlídku elektronické posterové výstavy


KARTOGRAFICKÉ ZDROJE JAKO KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Výstava vznikla jako součást projektu „Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik
a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů“ (DF11P01OVV021), financovaného v rámci programu Národní a kulturní identita (NAKI) Ministerstvem kultury ČR.

Obě řešitelské organizace, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby a Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha, prezentují formou výstavy, určené odborné i laické veřejnosti, hlavní výsledky projektu.

Výstava byla instalovaná a prezentovaná 3. 9. 2015 – 4. 9. 2015 na  21. kartografické konferenci v Lednici, od 15. 9. 2015 do 31. 12. 2015 v prostorách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze a zároveň od 12. 10. 2015 do 31. 12. 2015 v budově  Národního archivu  v Praze.

K této výstavě je k dispozici též katalog ve formě elektronické publikace na adrese:
http://naki.vugtk.cz/media/doc/katalog_2015.pdfPOSTERY

Na úvod

1 - Digitalizační centrum starých kartografických děl

2 - Elastická transformace a její vlastnosti

3 - Georeferencování map III. vojenského mapování

4 - Automatické rozpoznání značek v rastrových obrazech speciálních map III. vojenského mapování

5 - Digitalizace glóbů 
 
6 - Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz

7 - Historické krajiny Čech

8 - Dra Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české

9 - Třeboňsko - příklad staré kulturní krajiny

10 - Broumovsko - barokní krajina?

11 - Praha a okolí. Krajina jako poezie, krajina jako próza I

12 - Praha a okolí. Krajina jako poezie, krajina jako próza II