Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.


Historický ústav AV ČR v digitálním světě - cimélie, portály, databáze a uživatelé
Dovolujeme se Vás co nejsrdečněji pozvat  na prohlídku elektronické posterové výstavy

HISTORICKÝ ÚSTAV V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 
– cimélie, portály, databáze a uživateléVýstava je uspořádána pod hlavičkou Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku. Jejím cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s unikátními fondy, sbírkami a databázemi, jejichž využitelnost pro účely výzkumu, vzdělávání a uchování evropského kulturního dědictví má trvalou hodnotu.POSTERY

1 - Úvod 

2 - Staré tisky v knihovně HÚ 

3- Mapová sbírka

4 - Kartotéky historika Augusta Sedláčka

5 - Fotografická sbírka

6 - Bibliografie dějin Českých zemí 

7 - Bio-bibliografická databáze řeholníků v českých zemích v raném novověku

8 - Biografický slovník českých zemí, biografická databáze

9 - Historický atlas měst České republiky

10 - Historické krajiny 


UKÁZKA POSTERŮ