Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Bibliografie dějin Českých zemí


BDČZ – Bibliografie dějin Českých zemí
je kontinuální program vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury. Je pokračováním projektu oborové (historické) bibliografie nepřetržitě trvajícího v Českých zemích již od roku 1905. Moderními metodami navazuje na tyto činnosti a patří k základním informačním zdrojům pro historické vědy a příbuzné obory. Jedná se o existující infrastrukturu provozovanou v rámci výzkumného záměru Historického ústavu AV ČR. Více


Nové webové stránky projektu
a přístup do databáze BDČZ najdete na adrese  http://biblio.hiu.cas.cz/ .
POSTERY


110 let služby české historické obci. Projekt BDČZ

Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ)

Bibliography of the History of the Czech Lands (BDČZ)