Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Oslavy 700. výročí narození Karla IV.


ROK 2016 VE ZNAMENÍ OSLAV VÝZNAMNÉHO HISTORICKÉHO JUBILEA

                    

      700. VÝROČÍ NAROZENÍ ČESKÉHO KRÁLE KARLA IV.

                         
                        
    (14. května 1316 Praha - 29. listopadu 1378 Praha)MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Historický ústav AV ČR, Ústav českých dějin FF UK a Archiv hlavního města Prahy pořádaly k 700. výročí narození Karla IV. ve dnech 21. - 23. září 2016 (Clam Gallasův palác, Praha 1) mezinárodní vědeckou konferenci
Karel  IV., panovník ověnčený slávou, láskou i pohrdáním - Jan Lucemburský a Karel IV. v historické paměti
Garant: dr. Eva Doležalová        Program

                
Foto: Jaroslav Novotný VĚDECKÁ KONFERENCE
Senát Parlamentu ČR ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR pořádal dne 13. září 2016 v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR vědeckou konferenci OBRAZ KARLA IV. V MODERNÍ DOBĚ 
Pozvánka      Anotace       Program       Fotogalerie

        
    
Foto: Jaroslav Novotný
 

VÝSTAVA
Prostřednictvím několika výstav přiblíží dobu Karla IV. i Akademie věd ČR. Ve spolupráci se Senátem PČR byla otevřena panelová výstava  DÍLO KARLA IV. V BĚHU STALETÍ na níž se podílel Historický ústav Akademie věd ČR. Vernisáž se konala 21. ledna 2016. Výstavu je možno shlédnout v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce v Praze do 12. června 2016.  Více
Pozvánka   Fotogalerie    Zpráva o zahájení výstavy     

       
Foto z vernisáže: Jaroslav Novotný
    
Foto z výstavy: Dana Vondrášková

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA 
Interaktivní výstava VE SLUŽBÁCH KRÁLE.  Život v době Lucemburků byla přístupná od 5. července do 31. října 2016 v budově historického pivovaru v areálu hradu Velhartice. Ukazovala život ve 14. století za  vlády Karla IV. - duchovní život, cestování odívání, život na vesnici, vaření, zlatokopectví, stavebnictví, tesařství a další. Výstavu připravil Národní památkový ústav a Státní hrad Velhartice ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Výzkumným centrem Dvory a rezidence ve středověku HU AV ČR.    Více     Pozvánka


PRACOVNÍCI HISTORICKÉHO ÚSTAVU V MÉDIÍCH:

Eva Doležalová - Je Karel IV. největší Čech?
Jaroslav Šebek, Jan Zelenka, Eva Doležalová - Otec vlasti Karel IV.
Eva Doležalová -  Nový film o Karlu IV.  
Eva Doležalová  -   Karel IV. by o sobě nikdy neřekl, že je Čech
Eva Doležalová  -  Karel IV. se dostal do Braniborska přes Lidice
Dana Dvořáčková-Malá -   Karel IV. z jiné stránky: Jak probíhala korunovace

Seriál Lidových novin ve spolupráci s HÚ AV ČROtec vlasti Karel IV. – Legenda a skutečnost

Články v časopise Země Světa - Česko - Doba Karla IV. -  březen 2016
Eva Doležalová: Karlštejn - svaté místo království
Eva Doležalová: Karlovo vysoké učení v Praze
Eva Doležalová: Středověká zbožnost a duchovní život
Robert Šimůnek: Královské hrady 
Robert Šimůnek: Norimberská cesta
(Uveřejněno s laskavým svolením redakce Země Světa)


PŘEDNÁŠKY
Národní archiv připravil výstavu „Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV.“, na jsou ke shlédnutí originální listiny vzešlé z vůle Karla IV. Doprovodným programem výstavy byly odborné přednášky:
18. října 2016 v 16 hodin: Prof. L. Bobková: Italské zkušenosti mladého Karla IV.
24. října 2016 v 16 hodin: PhDr. E. Doležalová, Ph.D.: Karel IV. – dobrý český král, ale špatný římský císař?
28. a 30. října 2016 v 15 hodin: PhDr. D. Čumlivski: Karel IV. a Archiv České koruny     Další informace  zde

Další přednášky
7. června 2016 v Městské knihovně Kutná hora: Karel IV. – panovník ověnčený slávou, láskou i pohrdáním
    – PhDr. E. Doležalová, Ph.D.  Fotogalerie
21. května 2016 v Kadani: Církev doby Karla IV. - PhDr. E. Doležalová, Ph.D.
                              

PUBLIKACE
Jiří MARTÍNEK: Karel IV. Památná místa tehdy a dnes
Fragment 2016, 104 s. Anotace
Recenze (21. století, červenec 2016, s. 121)


TISKOVÁ KONFERENCE
Na tiskové konferenci konané k tomuto výročí 30. listopadu 2015 v Klášteře sv. Anežky České v Praze se sešli zástupci akademických a vědeckých a kulturních institucí.  Více  

Akademie věd zahájila rok oslav 700. výročí narození Karla IV.   Více
Záznam přednášky prof. Františka Šmahela Ve znamení císaře Karla IV. a mistra Jana Husa  zde


ODKAZY: 
» Strategie AV 21 - Karel IV.
»  Karel IV. - 700. výročí
» Praha Karla IV. - 700 let
» Otec Vlasti Karel IV.
» Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016) - Akademický bulletin
» Karel IV. činil i nepopulární rozhodnutí