Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Novinky Nakladatelství HÚ

Knihy lze objednat nebo zakoupit za zvýhodněné ceny v našem nakladatelství:

Historický ústav AV ČR, knižní distribuce, Prosecká 76, 190 00 Praha 9

Jana Kozohorská                                             Pavlína Šubrová
tel.: 286 882 121, linka 233 (č. dv. 305)         tel.: 286 882 121, linka 317 (č. dv. 308)
e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz                    e-mail: subrova@hiu.cas.cz    
 

                                                                     

NOVÉ PUBLIKACE
Vojtěch KESSLER
Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků
Historický ústav, Praha 2017, 336s. Naše cena: 320 Kč  Anotace  
Moderní dějiny, roč. 25, 2017, č. 1 . Časopis pro dějiny 19. a 20. století
Historický ústav, Praha 2017, 328s. Naše cena: 280 Kč  Anotace
Český časopis historický, roč. 115, č. 2
Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 130 Kč  Obsah
Slovanský přehled, roč. 103, č. 1
Historický ústav, Praha 2017, 249s. Naše cena: 100 Kč  Obsah
Československá zahraniční politika v roce 1943. Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/4/1, Jan Němeček - Jan Kuklík - Daniela Němečková (edd.),
Historický ústav, Praha 2016, 560s. Naše cena: 326 Kč  Anotace
Bedřich LOEWENSTEIN, Milan HLAVAČKA, František ŠÍSTEK a kol.
Násilí: jiná moderna
Řada A-Monographia sv. 79, Historický ústav, Praha 2017, 324s. Naše cena: 305 Kč   Anotace
Historická geografie, roč. 43, č. 1
Historický ústav, Praha 2017
Naše cena: 70 Kč  Obsah
Svatava RAKOVÁ
Město na hoře. Sen a svět Johna Winthropa (1630-1640)
Řada A-Monographia sv. 78. HÚ 2017, 296 s.
Naše cena: 295 Kč  Anotace
Český časopis historický, roč. 115, č. 1
Praha, HÚ 2017
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 19, č. 2 
Praha, HÚ 2016
Naše cena: 145 Kč   Obsah
Folia Historica Bohemica, roč. 31, č. 2
HÚ 2016, 176 s.
Naše cena: 100 Kč   Obsah
Marie MAKARIUSOVÁ
Biografický slovník českých zemí
Edice Věda kolem nás. Academia 2017, 20 s.
Ke stažení zde

Jiří MARTÍNEK
Geograf a cestovatel Jiří Daneš
Řada A-Monographia, sv. 75
HÚ 2017, 292 sNaše cena: 230 Kč  Anotace  

Bibliografie vědeckých prací Jaroslava Pánka. Bibliography of scholarly works of Jaroslav Pánek. Sestavila Václava Horčáková. Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Institut Historici Pragae, řada D - Bibliographia, sv. 17, 2016, 248 s.   Svazek je neprodejný.  V Pdf ke stažení zde
Kolektiv autorů
Historiografické a historické problémy středověku
HÚ 2016, 240 s.  Naše cena: 240 Kč 
Anotace    Svazek je rozebrán.
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně V. (1945)
Eds.: J. Němeček, I. Šťovíček, H. Nováčková, J. Kuklík a J. Bílek
Praha, HÚ, Práv. fakulta UKa Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2016, 524 s.
Naše cena: 370 Kč  Anotace
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 19, č. 1 
Praha, HÚ 2016
Naše cena: 145 Kč   Obsah
Český časopis historický, roč. 114, č. 4
Praha, Historický ústav 2016
Cena 130 Kč  Obsah
Slovanský přehled, roč. 102, č. 3
Praha, Historický ústav 2016
Cena: 100 Kč  Obsah
Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, roč. 24, č. 2
Praha, HÚ 2016, 320 s.
Naše cena: 215 Kč  Anotace   Obsah
Jan BÍLEK, Jan KUKLÍK, Erik MARŠOUN, Jan NĚMEČEK
Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938-1945
Praha, HÚ, PF UK, Ústav TGM. 2016, 252 s.  Naše cena: 420 Kč   Anotace
Historická geografie, roč. 42, č. 2
Praha, HÚ 2016
Naše cena: 145 Kč  Obsah
Tomáš Černušák et al.
The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations
Praha, HÚ 2016, 384 s.
Naše cena: 320 Kč  Obsah a úvod
Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 10
Praha, HÚ 2016, 270 s.
Naše cena: 180 Kč  Obsah
Jana ŠKERLOVÁ
Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929-1934.
Přání, rozpory, realita 

Praha, HÚ 2016, 384 s. Naše cena 198 Kč   Anotace
Josef NOVOTNÝ
Zápisky z první světové války. Paměti českého vojáka z války a zajetí 1914-1918
Ed. Petr Prokš. Praha, HÚ 2016, 132 s.
Naše cena: 149 Kč   Anotace
Jaroslav ŠEBEK
Za Boha, národ, pořádek
Academia 2016, 464 s. Cena: 356 Kč    Anotace
Folia Historica Bohemica, roč. 31, č. 1
Praha, HÚ 2015, 136 s.
Naše cena: 100 Kč   Obsah
Slovanský přehled, roč. 102, č. 2
Praha, Historický ústav 2016
Cena: 100 Kč  Obsah
Jaroslav Marek: Mistra dělá zkratka. Studie a eseje Jaroslava Marka
K vydání připravili: Tomáš Borovský, Jan Dvořák a Milan Řepa
Brno – Praha, Matice moravská – Historický ústav 2016, 579 s. Naše cena: 350 Kč    Anotace
Sixtus BOLOM-KOTARI
Svoboda svědomí
Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství
Praha, HÚ, Matice moravská 2016, 568 s. Naše cena: 390 Kč  Anotace
Český časopis historický, roč. 114, č. 3
Praha, Historický ústav 2016
Cena 130 Kč  Obsah
Biografický slovník českých zemí Fu-Gn, 19. díl
Praha, HÚ a Academia 2016, 204 s. 
Naše cena: 250 Kč   Anotace
NOVOTNÝ Gustav
Zahraniční studijní cesty českých lesních odborníků v první polovině 20. století
Praha, Historický ústav 2016, 197 s., textové a obrazové přílohy, rejstříky 
Naše cena: 245 Kč  Anotace
Petr Chelčický. Spisy z Olomouckého sborníku
K vydání připravil Jaroslav Boubín
Praha, Historický ústav 2016, 384 s.
Naše cena: 325 Kč  Obsah    Anotace
Československá zahraniční politika na sklonku války 1945
Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/6
K vydání připravili: Jan Němeček (vedoucí kolektivu), Jan Kuklík, Blanka Jedličková a Daniela Němečková
Praha, Historický ústav 2015, 610 s. Naše cena: 326 Kč  Anotace
Pavel Otmar KRAFL
Polské provinciální synody 13.–15. století
Práce Historického ústavu AV ČR, řada A - Monographia, sv. 70
Praha, Historický ústav 2016, 176 s. Naše cena: 175 Kč   Anotace
Roman BARON, Roman MADECKI, Jan MALICKI et. al.
Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej
Monographia, sv. 69, Praha, Historický ústav 2016, 703 s.
Naše cena: 300 Kč   Resumé   Anotace
Český časopis historický, roč. 114, č. 2
Praha, Historický ústav 2016
Cena 130 Kč  Obsah
Jan Šeba. Paměti legionáře a diplomata
K vydání připravil a poznámkami opatřil Jindřich Dejmek
Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Instituti historici Pragae, řada B - Editiones, sv. 11
Praha, Historický ústav 2016, 592 s. Naše cena: 385 Kč    Anotace
Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, roč. 24, č. 1
Praha, HÚ 2016, 288 s.
Naše cena: 215 Kč  Obsah  Anotace
„Avigdor, Benesch, Gitl“ Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter
Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt)

Herausgeber: Helmut Teufel, Pavel Kocman und Milan Řepa
Brünn – Prag – Essen, Společnost pro dějiny židů v České republice / Gesellschaft für Geschichte
der Juden in der Čechischen Republik, Historický ústav, Klartext-Verlag 2016, 465 s.
Naše cena: 350 Kč  Anotace   Vorwort
Historik – historismus – dějepisectví. Nad životem a dílem Jaroslava Marka
Ed.: Radomír Vlček. Historický ústav 2016, 128 s.
Naše cena: 138 Kč.   Anotace

Martin HOLÝ
Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500-1700)
Praha, Academia, Historický ústav 2016, 632 s.  Cena: 476 Kč      Anotace

Slovanský přehled, roč. 102, č. 1
Praha, Historický ústav 2016 
Cena: 100 Kč  Obsah

Historická geografie, roč. 42, č. 1
Praha, Historický ústav 2016
>Naše cena: 75 Kč   Obsah
Milan HLAVAČKA a kol.
České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. I. a II. díl. 
Praha, HÚ 2016 (dotisk), á 480 s.  Naše cena: á 380 Kč   Anotace
Český časopis historický, roč. 114, č. 1
Praha, HÚ 2016
Cena: 130 Kč   Obsah
Jan ZELENKA
Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu
Řada A – Monographia, sv. 66. Praha, Historický ústav 2016, 228 s.
Naše cena: 240 Kč  Anotace
Pavel Otmar KRAFL a kolektiv
Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny. The editorship and editions of medieval sources of a diplomatic nature at the dawn of the 21st century. Directions – tendencies – transformations. Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Instituti historici Pragae, řada C - Miscellanea, sv. 24. Praha, Historický ústav 2016, 240 s. + 16 s. příloh  Naše cena: 260 Kč  Anotace

                                         KOMPLETNÍ NABÍDKA NAŠEHO NAKLADATELSTVÍ ⇒ ZDE