Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Novinky Nakladatelství HÚ

Knihy lze objednat nebo zakoupit za zvýhodněné ceny v našem nakladatelství:

Historický ústav AV ČR, knižní distribuce, Prosecká 76, 190 00 Praha 9

Jana Kozohorská                                            Lenka Němečková, DiS.
tel.: 286 882 121, linka 233 (č. dv. 305)        tel.: 286 882 121, linka 232 (č. dv. 314)
e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz                   e-mail: nemeckova@hiu.cas.cz  
 
Výdej publikací ze skladu pracovníkům a prodej zákazníkům:
pondělí - čtvrtek: 8.00-11.30 hod.  12.30-16.00 hod.      pátek:  8.00-11.30 hod.  12.30-14.00 hod.

                  VÝRAZNÉ SLEVY KNIH NAKLADATELSTVÍ HISTORICKÝ ÚSTAV  ZDE 
                                                   

NOVÉ PUBLIKACE
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně V. (1945)
Eds.: J. Němeček, I. Šťovíček, H. Nováčková, J. Kuklík a J. Bílek
Praha, HÚ, Práv. fakulta UKa Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2016, 524 s.
Naše cena: 370 Kč  Anotace
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 19, č. 1 
Praha, HÚ 2016
Naše cena: 145 Kč   Obsah
Český časopis historický, roč. 114, č. 4
Praha, Historický ústav 2016
Cena 130 Kč  Obsah
Slovanský přehled, roč. 102, č. 3
Praha, Historický ústav 2016
Cena: 100 Kč  Obsah
Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, roč. 24, č. 2
Praha, HÚ 2016, 320 s.
Naše cena: 215 Kč  Anotace   Obsah
Jan BÍLEK, Jan KUKLÍK, Erik MARŠOUN, Jan NĚMEČEK
Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938-1945
Praha, HÚ, PF UK, Ústav TGM. 2016, 252 s.
Naše cena: 420 Kč   Anotace
Historická geografie, roč. 42, č. 2
Praha, HÚ 2016
Naše cena: 145 Kč  Obsah
Tomáš Černušák et al.
The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations
Praha, HÚ 2016, 384 s.
Naše cena: 320 Kč  Obsah a úvod
Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 10
Praha, HÚ 2016, 270 s.
Naše cena: 180 Kč  Obsah
Jana ŠKERLOVÁ
Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929-1934.
Přání, rozpory, realita 

Praha, HÚ 2016, 384 s. Naše cena 198 Kč   Anotace
Josef NOVOTNÝ
Zápisky z první světové války. Paměti českého vojáka z války a zajetí 1914-1918
Ed. Petr Prokš. Praha, HÚ 2016, 132 s.
Naše cena: 149 Kč   Anotace
Jaroslav ŠEBEK
Za Boha, národ, pořádek
Academia 2016, 464 s. Cena: 356 Kč    Anotace
Folia Historica Bohemica, roč. 31, č. 1
Praha, HÚ 2015, 136 s.
Naše cena: 100 Kč   Obsah
Slovanský přehled, roč. 102, č. 2
Praha, Historický ústav 2016
Cena: 100 Kč  Obsah
Jaroslav Marek: Mistra dělá zkratka. Studie a eseje Jaroslava Marka
K vydání připravili: Tomáš Borovský, Jan Dvořák a Milan Řepa
Brno – Praha, Matice moravská – Historický ústav 2016, 579 s. Naše cena: 350 Kč    Anotace
Sixtus BOLOM-KOTARI
Svoboda svědomí
Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství
Praha, HÚ, Matice moravská 2016, 568 s. Naše cena: 390 Kč  Anotace
Český časopis historický, roč. 114, č. 3
Praha, Historický ústav 2016
Cena 130 Kč  Obsah
Biografický slovník českých zemí Fu-Gn, 19. díl
Praha, HÚ a Academia 2016, 204 s. 
Naše cena: 250 Kč   Anotace
NOVOTNÝ Gustav
Zahraniční studijní cesty českých lesních odborníků v první polovině 20. století
Praha, Historický ústav 2016, 197 s., textové a obrazové přílohy, rejstříky 
Naše cena: 245 Kč  Anotace
Petr Chelčický. Spisy z Olomouckého sborníku
K vydání připravil Jaroslav Boubín
Praha, Historický ústav 2016, 384 s.
Naše cena: 325 Kč  Obsah    Anotace
Československá zahraniční politika na sklonku války 1945
Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/6
K vydání připravili: Jan Němeček (vedoucí kolektivu), Jan Kuklík, Blanka Jedličková a Daniela Němečková
Praha, Historický ústav 2015, 610 s. Naše cena: 326 Kč  Anotace
Pavel Otmar KRAFL
Polské provinciální synody 13.–15. století
Práce Historického ústavu AV ČR, řada A - Monographia, sv. 70
Praha, Historický ústav 2016, 176 s. Naše cena: 175 Kč   Anotace
Roman BARON, Roman MADECKI, Jan MALICKI et. al.
Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej
Monographia, sv. 69, Praha, Historický ústav 2016, 703 s.
Naše cena: 300 Kč   Resumé   Anotace
Český časopis historický, roč. 114, č. 2
Praha, Historický ústav 2016
Cena 130 Kč  Obsah
Jan Šeba. Paměti legionáře a diplomata
K vydání připravil a poznámkami opatřil Jindřich Dejmek
Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Instituti historici Pragae, řada B - Editiones, sv. 11
Praha, Historický ústav 2016, 592 s. Naše cena: 385 Kč    Anotace
Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, roč. 24, č. 1
Praha, HÚ 2016, 288 s.
Naše cena: 215 Kč  Obsah  Anotace
„Avigdor, Benesch, Gitl“ Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter
Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt)

Herausgeber: Helmut Teufel, Pavel Kocman und Milan Řepa
Brünn – Prag – Essen, Společnost pro dějiny židů v České republice / Gesellschaft für Geschichte
der Juden in der Čechischen Republik, Historický ústav, Klartext-Verlag 2016, 465 s.
Naše cena: 350 Kč  Anotace   Vorwort
Historik – historismus – dějepisectví. Nad životem a dílem Jaroslava Marka
Ed.: Radomír Vlček. Historický ústav 2016, 128 s.
Naše cena: 138 Kč.   Anotace

Martin HOLÝ
Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500-1700)
Praha, Academia, Historický ústav 2016, 632 s.  Cena: 476 Kč      Anotace

Slovanský přehled, roč. 102, č. 1
Praha, Historický ústav 2016
Cena: 100 Kč  Obsah

Historická geografie, roč. 42, č. 1
Praha, Historický ústav 2016
Naše cena: 75 Kč   Obsah
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV/2. (1944)
Eds.: Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček, Jan Kuklík a Jan Bílek
Praha, Právnická fakulta UK, Historický ústav AV ČR a Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2015, 905 s.
Naše cena: 370 Kč    Anotace
Folia Historica Bohemica, roč. 30, č. 2
Praha, HÚ 2015, 248 s.
Naše cena: 150 Kč   Obsah
Milan HLAVAČKA a kol.
České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. I. a II. díl. 
Praha, HÚ 2016 (dotisk), á 480 s.  Naše cena: á 380 Kč   Anotace
Český časopis historický, roč. 114, č. 1
Praha, HÚ 2016
Cena: 130 Kč   Obsah
Eva DOLEŽALOVÁ – Robert ŠIMŮNEK – Jaroslav BOUBÍN – Josef ŽEMLIČKA
August Sedláček in the Age of Digital Humanities
Opera Instituti Historici Pragae, series A-Monographia, vol. 68
Prague, Institute of History 2015, 118 s.   Naše cena: 100 Kč   Anotace
Historický atlas měst České republiky, svazek č. 28 – Zlín
Věd. red.: Eva Chodějovská
Praha, Historický ústav 2015  Naše cena: 470 Kč  Anotace
Korespondence TGM. Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Jižní Slované
(Eds.): Ladislav Hladký – Jana Škerlová – Pavel Cibulka
Praha, Historický ústav – Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2015,  600 s.
Naše cena: 360 Kč   Anotace
Akademická encyklopedie českých dějin. Svazek IV, D-G
(dadaismus - gymnázium)
(Věd. red.): Jaroslav Pánek. Praha, HÚ 2015, 404 s.
Naše cena: 560 Kč  Úvod
Československá zahraniční politika v roce 1942
Dokumenty československé zahraniční politiky sv. II
(1. srpen - 31. prosinec 1942)
Praha, HÚ 2015, 504 s. Naše cena: 326 Kč   Anotace
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 18, č. 2 
Praha, HÚ 2015
Naše cena: 145 Kč   Obsah
Jan ZELENKA
Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu
Řada A – Monographia, sv. 66. Praha, Historický ústav 2016, 228 s.
Naše cena: 240 Kč  Anotace
Pavel Otmar KRAFL a kolektiv
Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny. The editorship and editions of medieval sources of a diplomatic nature at the dawn of the 21st century. Directions – tendencies – transformations. Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Instituti historici Pragae, řada C - Miscellanea, sv. 24. Praha, Historický ústav 2016, 240 s. + 16 s. příloh  Naše cena: 260 Kč  Anotace
Monastica Historia, Band II. Ordenshistoriographie in Mitteleuropa – Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit.
(Ed.): Heidemarie Bachhofer, Kateřina Bobková-Valentová, Tomáš Černušák).
Praha, HÚ, St. Pölten, Diözesanarchiv 2015, 382 s.   Naše cena: 195 Kč  Anotace   Obsah

Český časopis historický, roč. 113, č. 4
Praha, HÚ 2015
Cena: 130 Kč   Obsah

Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, roč. 23, č. 2
Praha, HÚ 2015, 340 s.
Naše cena: 280 Kč  Obsah  Anotace

Historická geografie, roč. 41, č. 2
Praha, Historický ústav 2015
Naše cena: 65 Kč  Obsah

Slovanský přehled - Slovanské historické studie (40, 2015) č. 3
Praha, Historický ústav 2015
Cena: 100 Kč   Obsah
Jaroslav BOUBÍN a kol.
Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího
Řada A - Monographia, sv. 65, Praha, Historický ústav 2015, 292 s.
Naše cena: 329 Kč   Anotace
Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ et alii.
Resettlement and  Exterminations of Populations - A Syndrome of Modern History Prague, Institute of History 2015, 617 s. Naše cena: 420 Kč   Anotace
Český časopis historický, roč. 113, č. 3
Praha, HÚ 2015
Cena: 130 Kč   Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 18, č. 1
Praha, HÚ 2015
Naše cena: 185 Kč  Obsah
Slovanský přehled, ročník 101, číslo 2
Praha, Historický ústav 2015
Cena: 100 Kč    Obsah
Eva CHODĚJOVSKÁ – Eva SEMOTANOVÁ – Robert ŠIMŮNEK
Historické krajiny Čech Třeboňsko – Broumovsko – Praha
Praha, Historický ústav 2015, 427 s.
Naše cena: 420 Kč  Anotace    Svazek je rozebrán.
Folia Historica Bohemica, roč. 30, č. 1
Praha, HÚ 2015, 251 s.
Naše cena: 150 Kč   Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 17, č. 2 
Praha, HÚ 2015
Naše cena: 145 Kč   Obsah
Biografický slovník českých zemí Fo-Fr, 18. díl
Praha, HÚ a Academia 2015, 204 s.
Doporučená cena: 350 Kč   Anotace
Milan TALICH - Eva SEMOTANOVÁ
Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik
a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů
Praha 2015, 114 s.  Ke stažení zde
Radomír VLČEK
Josef Macůrek
Praha, Středisko společných činností AV ČR pro HÚ, 2015    Ke stažení: Pdf   
Jaroslav PÁNEK
Český historický ústav v Římě
Praha, Středisko společných činností AV ČR pro HÚ, 2015   Ke stažení: Pdf

Eva SEMOTANOVÁ, Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Tomáš JANATA,
Pavel SEEMANN et. alli
Frontiers, Massacres and Replacement of Populations in Cartographic Representation Case Studies (15th-20th Centuries). Prague, Institute of History 2015, 101 s. Naše cena: 420 Kč  Anotace

Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ et. alii
Undaunted by Exile! To the Victims of Religious, Political, National and Racial Persecutions in Central Europe between the 16th and 20th Century with an Accent on the Czech Lands. Monographia, vol. 59. Praha, Historický ústav 2015, 368 s.
Naše cena: 280 Kč   Anotace    Annotations

Nicholas CRESSWELL, Svatava RAKOVÁ
Přežít revoluci. Cestovní deník Nicholase Cresswella. 1774-1777
Řada A - Monographia, sv. 62, Praha, Historický ústav 2015, 268 s. Naše cena: 249 Kč    Anotace
Eva DOLEŽALOVÁ et al.
Juden in der mittelalterlichen Stadt. Der städtische Raum im Mittelalter – Ort
des Zusammenlebens und des Konflikts / Jews in the medieval town. Urban space in the Middle Ages – a place of coexistence and conflicts.
 Praha, FILOSOFIA, Historický ústav AV ČR a Centrum medievistických studií, 2015, 212 s. Cena: 162 Kč  Anotace
Historica Třeboň 1526–1547. Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl II. Písemnosti z let 1536–1540
(Ed.): Tomáš Sterneck. Praha, HÚ 2015, 472 s. Naše cena: 358 Kč  Anotace
Dana DVOŘÁČKOVÁ, Josef ZELENKA a kol.
Ženy a děti ve dvorské společnosti
Praha, HÚ 2015, 198 s. Naše cena: 270 Kč  Anotace
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV/1. (1944)
Eds.: Jan Němeček, Ivan Šťovíček - Helena Nováčková - Jan Kuklík a Jan Bílek
Praha, PF UK, HÚ AV ČR a MÚ a Archiv AV ČR 2015, 838 s. Naše cena: 350 Kč   Anotace
Milan HLAVAČKA, Pavel CIBULKA a kol.
Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939. Ideje – legislativa – instituce
Praha, Historický ústav 2015, 642 s.
Naše cena: 430 Kč  Anotace
Archiv český, díl XLI. Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku
Od počátků do roku 1347
 
Eds.: Lenka Blechová, Eva Doležalová, Martin Musílek, Jana Zachová ve spolupráci s Danielem Polakovičem a Tamásem Visi. Praha, Historický ústav - Filosofia, 2015, 378 s.  Naše cena: 260 Kč  Anotace  

Jaroslav PÁNEK a kolektiv
Ad fontes. Český historický ústav v Římě (1994-2014)
v kontextu českého bádání v Itálii a Vatikánu v 19.-21. století

Acta Romana Bohemica sv. 1. Praha, Historický ústav 2014, 220 s. Naše cena: 150 Kč  Anotace

Gustav NOVOTNÝ
Tři lesní inženýři. Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner
Práce Historického ústavu AV ČR, řada A-Monographia, sv. 57
Praha, Historický ústav 2015, 552 s.  Naše cena: 350 Kč     Anotace
Eva SEMOTANOVÁ a kol.
Kladsko. Historickogeografický lexikon
Řada A-Monographia, sv. 53. Praha-Kɬodzko-Wrocɬaw, HÚ 2015, 316 s.
Naše cena: 390 Kč  Anotace

                                         KOMPLETNÍ NABÍDKA NAŠEHO NAKLADATELSTVÍ ⇒ ZDE