Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Novinky Nakladatelství HÚ

Objednávky

E-shop
http://obchod.hiu.cas.cz


KNIŽNÍ DISTRIBUCE:

HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR
PROSECKÁ 809/76
190 00  PRAHA 9
 
Jana Kozohorská                                              
tel.: +420 225 443 233 (č. dv. 305)                
e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz                        

NOVÉ PUBLIKACE
Český časopis historický, roč. 117, č. 4,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 
Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4,
Jiří M. Havlík, Jarmila Hlaváčková, Karl Kollermann (Hgg.),
Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2019, 492s. 
E-shop   Anotace
Gustav NOVOTNÝ,
Ve službách zemědělského školství a zákonodárství na Moravě. Osobnost a dílo Františka Bilovského (1876–1956),
Historický ústav, Praha 2019, 520s.  E-shop   Anotace
Slovanský přehled, roč. 105, č. 3,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Jiří JUST,
Biblický humanismus Jana Blahoslava. Překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext,
Historický ústav, Praha 2019, 320s. 
E-shop  Anotace
Eva SEMOTANOVÁ – Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ ‒ Jitka MOČIČKOVÁ ‒ Jiří CAJTHAML – Pavel SEEMANN ‒ Jan D. BLÁHA a kol.,
Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Historický ústav, Praha 2019, 297s.
E-shop  Anotace
Folia Historica Bohemica, roč. 34, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 22, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 
Folia Historica Bohemica, roč. 34, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Historická geografie, roč. 45, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah
Historický atlas měst České republiky, sv. 30. Polička,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Anotace
Slovanský přehled, roč. 105, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop   Obsah
Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku, II. Biografický slovník,
Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Kašpárková a kolektiv (edd.),
Historický ústav – Univerzita Palackého v Olomouci, Praha 2018, 884s.
E-shop  Anotace
Věrnost a zrada v ohroženém městě. Prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na počátku stavovského povstání (1618),
Tomáš Sterneck (ed.),
Prameny k českým dějinám 16.–18. století (= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia, Series A, Volumen II-3), Historický ústav, Praha 2019, 344s. 
E-shop  Anotace
Biografický slovník českých zemí, 22, Han–Hau,
Academia – Historický ústav, Praha 2019, 166s. 
E-shop
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Martin HOLÝ, Tomáš STERNECK, Jan ZELENKA a kolektiv,
Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství,
Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 694. 
E-shop   Anotace
Milan HLAVAČKA – Jakub RAŠKA a kol.,
Symboly doby. Historické eseje,
Historický ústav, Praha 2019, 440s.
E-shop  Anotace 
Moderní dějiny, roč. 27, 2019, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019, 412s.
E-shop  Obsah 
Český časopis historický, roč. 117, č. 2,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 
Vítězství a osvobození 1945,
Jan Němeček, Petr Prokš, Emil Voráček (eds.),
Historický ústav, Praha 2019, 304 stran textu a 8 stran obrazové přílohy
E-shop  Anotace
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 21, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018.
E-shop  Obsah
Vojtěch KYNCL,
Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců,
Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 744s.
E-shop  Anotace
Slovanský přehled, roč. 105, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 
Historická geografie, roč. 45, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019. 
E-shop  Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 21, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop   Obsah
Folia Historica Bohemica, roč. 33, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop  Obsah
Český časopis historický, roč. 117, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019. 
E-shop  Obsah
Milan HLAVAČKA a kol.,
České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, II
Historický ústav, Praha 2016, 476s. DOTISK 2019
E-shop
Milan HLAVAČKA a kol.,
České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, I
Historický ústav, Praha 2016, 492s. DOTISK 2019. 
E-shop
Akademická encyklopedie českých dějin, III - Č/2,
Jaroslav Pánek a kol.,
Historický ústav, Praha 2012, 370s. DOTISK 2019
E-shop
Akademická encyklopedie českých dějin, II - Č/1,
Jaroslav PÁNEK a kol.,
Historický ústav, Praha 2011, 378s. DOTISK 2019.
E-shop
Eva SEMOTANOVÁ,
Vyprávěné krajiny,
Historický ústav, Praha 2018, 406s.
Naše cena: 450 Kč  Anotace
Akademická encyklopedie českých dějin. A – C,
Jaroslav PÁNEK a kol.,
Historický ústav, Praha 2009, 384s. DOTISK 2019.
Naše cena: 560 Kč
Slovanský přehled, roč. 104, č. 3,
Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop   Obsah
Český časopis historický, roč. 116, č. 4,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018, 324s.
Naše cena: 250 Kč  Anotace   Obsah
Robert ŠIMŮNEK,
Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750,
Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 704s.
Naše cena: 699 Kč Anotace 
Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 11,
Historický ústav, Praha 2018, 216s.
Naše cena: 180 Kč  Obsah
Eva SEMOTANOVÁ – Pavel CHROMÝ – Zdeněk KUČERA,
Historická geografie. Tradice a modernita,
Historický ústav, Praha 2018, 256s.
Naše cena: 370 Kč  Anotace
Historická geografie, roč. 44, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017, 218s.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Folia Historica Bohemica, roč. 33, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Slovanský přehled, roč. 104, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Český časopis historický, roč. 116, č. 3,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Jaroslav PÁNEK a kolektiv, 
Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti, Acta Romana Bohemica 3, 
Historický ústav, Praha 2018, 228s.
Naše cena: 150 Kč
Biografický slovník českých zemí, 21, H–Ham,
Academia – Historický ústav, Praha 2018, 160s.
Naše cena: 260 Kč 
Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Monastica Historia Band 3,
Tomáš Černušák, Karl Kollermann, Irene Rabl (Hgg.), Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2018, 476s.
Naše cena: 260 Kč
Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018, 312s.
Naše cena: 200 Kč  Anotace  Obsah
Petr Chelčický, Spisy z Kapitulního sborníku
Jaroslav Boubín (ed.),
Historický ústav, Praha 2018, 498s.
Naše cena: 520 Kč  Anotace
Svatava RAKOVÁ,
Historikové versus minulost. Interpretace, inscenace, imaginace,
Historický ústav, Praha 2018, 339s.
Naše cena: 300 Kč  Anotace
Český časopis historický, roč. 116, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
České země a Bavorsko. Konfrontace a paralely,
Robert Luft, Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Ulrike Lunow a kolektiv,
Historický ústav, Praha 2017, 404s.
Naše cena: 300 Kč  Anotace
Slovanský přehled, roč. 104, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Historická geografie, roč. 44, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 90 Kč  Obsah
Milan HLAVAČKA – Pavel BEK a kolektiv,
Rodinné podnikání v moderní době,
Historický ústav, Praha 2018, 607s.
Naše cena: 420 Kč  Anotace
Český časopis historický, roč. 116, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Jiří FRIEDL – Blanka JEDLIČKOVÁ – Jana ŠKERLOVÁ a kolektiv,
Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky,
Historický ústav, Praha 2017, 492s.
Naše cena: 449 Kč  Anotace
Lenka KŘÍŽOVÁ – Jiří MARTÍNEK a kolektiv,
Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst,
Historický ústav, Praha 2017, 226s.
Naše cena: 275 Kč  Anotace
Slovanský přehled, roč. 103, č. 3,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Politické programy Československé národní demokracie a Národního sjednocení 1918-1938,
Josef Harna (ed.), Historický ústav, Praha 2017, 217s.
Naše cena: 270 Kč  Anotace
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ a kolektiv,
Dvůr a církev v českých zemích středověku,
Historický ústav, Praha 2017, 249s.
Naše cena: 325 Kč  Anotace
Moderní dějiny, roč. 25, 2017, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017, 359s.
Naše cena: 250 Kč  Anotace  Obsah
Zdenko MARŠÁLEK – Emil VORÁČEK a kolektiv,
Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939,
Historický ústav, Praha 2017, 330s.
Naše cena: 295 Kč  Anotace 
Český časopis historický, roč. 115, č. 4,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Folia Historica Bohemica, roč. 32, č. 1–2,
Historický ústav, Praha 2017, 195s.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Historický atlas měst České republiky, sv. 29. Nový Bydžov,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 470 Kč  Anotace
Slovanský přehled, roč. 103, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus II, 1367–1369,
Lenka Blechová (ed.),
Historický ústav, Praha 2017, 367s.
Naše cena: 300 Kč
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 1,
Historický ústav, Praha 2017, 290s.
Naše cena: 145 Kč  Obsah
Historická geografie, roč. 43, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 75 Kč  Obsah
Český časopis historický, roč. 115, č. 3,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Jaroslav ŠEBEK – Blanka JEDLIČKOVÁ a kolektiv,
Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a historické paměti,
Historický ústav, Praha 2017, 266s.
Naše cena: 320 Kč  Anotace
Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364 1378. Fasciculus I, 1364–1366,
Lenka Blechová (ed.),
Historický ústav, Praha 2014, 348s.
Naše cena: 200 Kč. DOTISK 
Biografický slovník českých zemí, 20, Go–Gz,
Academia – Historický ústav, Praha 2017, 192s.
Naše cena: 280 Kč  Svazek je rozebrán.
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th 18th Centuries) / Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15. – 18. Jahrhundert), Joachim Bahlcke - Kateřina Bobková-Valentová, Jiří Mikulec (edd.),
Historický ústav – Universität Stuttgart, Praha 2017, 383s.
Naše cena: 270 Kč
Vojtěch KESSLER,
Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků,
Historický ústav, Praha 2017, 336s.
Naše cena: 320 Kč  Anotace  Recenze
Moderní dějiny, roč. 25, 2017, č. 1,
Historický ústav, Praha 2017, 328s.
Naše cena: 280 Kč  Anotace  Obsah
Český časopis historický, roč. 115, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Slovanský přehled, roč. 103, č. 1,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 100 Kč  Obsah
Československá zahraniční politika v roce 1943. Dokumenty československé zahraniční politiky,
sv. B/4/1
,
Jan Němeček - Jan Kuklík - Daniela Němečková (edd.),
Historický ústav, Praha 2016, 560s.
Naše cena: 326 Kč  Anotace
Bedřich LOEWENSTEIN – Milan HLAVAČKA – František ŠÍSTEK a kolektiv,
Násilí: jiná moderna,
Řada A-Monographia sv. 79, Historický ústav, Praha 2017, 324s.
Naše cena: 305 Kč  Anotace Recenze
Historická geografie, roč. 43, č. 1,
Historický ústav, Praha 2017.
Naše cena: 70 Kč  Obsah
Svatava RAKOVÁ,
Město na hoře. Sen a svět Johna Winthropa (1630-1640),
Řada A-Monographia sv. 78. HÚ 2017, 296s.
Naše cena: 295 Kč  Anotace
Český časopis historický, roč. 115, č. 1,
Praha, HÚ 2017.
Naše cena: 130 Kč  Obsah
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 19, č. 2 
Praha, HÚ 2016
Naše cena: 145 Kč   Obsah
Folia Historica Bohemica, roč. 31, č. 2
HÚ 2016, 176 s.
Naše cena: 100 Kč   Obsah
Marie MAKARIUSOVÁ
Biografický slovník českých zemí
Edice Věda kolem nás. Academia 2017, 20 s.
Ke stažení zde

Jiří MARTÍNEK
Geograf a cestovatel Jiří Daneš
Řada A-Monographia, sv. 75
HÚ 2017, 292 sNaše cena: 230 Kč  Anotace  Svazek je rozebrán.   

Bibliografie vědeckých prací Jaroslava Pánka. Bibliography of scholarly works of Jaroslav Pánek. Sestavila Václava Horčáková. Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Institut Historici Pragae, řada D - Bibliographia, sv. 17, 2016, 248 s.   Svazek je neprodejný.  V Pdf ke stažení zde
Kolektiv autorů
Historiografické a historické problémy středověku
HÚ 2016, 240 s.  Naše cena: 240 Kč 
Anotace    Svazek je rozebrán.
Zápisy ze schůzí čes