Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Publikace našich autorů vydané mimo nakladatelství HÚ


KNIŽNÍ NOVINKY NAŠICH AUTORŮ - MIMO NAKLADATELSTVÍ HÚ
Tomáš STERNECK,
Boj o České Budějovice v letech 1618–1619.
Edice útrapy a hrůzy třicetileté války, sv. 5, 
Veduta, Praha 2019, 128s. a 8 stran obrazové přílohy  Anotace
Československo. Dějiny státu,
Jindřich Dejmek a kol.
,
Libri, Praha 2018, 952s.  Resumé
Aleš VYSKOČIL – Zbyněk SVITÁK,
Křenová. Příběh brněnské ulice,
Archiv města Brna, Brno 2018, 200s.  Anotace
Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HORÁK – Vojtěch KESSLER – Miroslav MICHELA,
Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu,
Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 536s.  Anotace
Petr PROKŠ,
Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880–1917),
Academia, Praha 2018, 328s.  Anotace
Vojtěch SZAJKÓ,
Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914,
Epocha, Praha 2017, 368s.  Anotace
Jan NĚMEČEK a kolektiv,
Kapitoly z osvobození Československa 1945,
Academia - MAFRA, a. s., Praha 2017, 271s.  Anotace

T. G. Masaryk. Válka a revoluce, III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1918,
Karel Pichlík - Vojtěch Kessler (edd.),
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2017, 245s.

Ivana FAJNOROVÁ – Aleš VYSKOČIL,
Starý Jundrov,
Městská část Brno-Jundrov, Brno 2017, 376s.  Anotace
Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars V., Julius 1609 - Februarius 1611, Tomáš Černušák (ed.),
Academia, Praha 2017, XXXVI+674s.  Anotace  
Marie MAKARIUSOVÁ
Biografický slovník českých zemí
Edice Věda kolem nás. Academia 2017, 20 s.
Ke stažení zde
Magdaléna POKORNÁ
Jedna hora vysoká je a druhá je nízká
Karel Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2017, 192 s.    Anotace
Tomáš ČERNUŠÁK a kol.
Papežství a české země v tisíciletých dějinách
Praha, Academia 2017, 452 s.  Více
Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries
Eds.: Olga Fejtová, Milan Hlavačka, Václava Horčáková a Veronika Knotková
Cambridge Scholars Publishing 2017, 465 s.  
Více
Radana ČERVENÁ – Tomáš DVOŘÁK – Aleš VYSKOČIL
Jak psát dějiny velkých měst?
Brno, Archiv města Brna 2016, 530 s.  Anotace
Kolektiv autorů
Luže v dějinách, díl 2.
Luže v Habsburské monarchii- od poddanského městečka k občanské společnosti (1700-1918)
Luže 2016  Anotace
(Hg.): Milan HLAVAČKA – Robert LUFT – Ulrike LUNOW 
Tschechien und Bayern
Gegenüberstellungen und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart
Collegium Carolinum 2016,  374 s.   Anotace
Jiří MIKULEC
České země v letech 1620 – 1705. Od velké války k dlouhému míru
Praha, Libri 2016,  405 s.   Anotace
Jiří MARTÍNEK – Irena RYBOVÁ – Jiří HALÁSEK – Milan HARVALÍK – Zdeněk HOŠEK – Vladimír LIŠČÁK – Jan MÜLLER,
Geografická jména České republiky: seznam místních jmen a seznam pomístních jmen
Geographical names of the Czech Republic: index of settlement names and index of physiographical names.
Praha 2016
Eva SEMOTANOVÁ a kol.
Akademický atlas českých dějin
2. vydání. Academia 2016, 590 s. 
Anotace
Wege zur Bildung. Erziehung und Wissensvermittlung in Mitteleuropa im 13.–16. Jahrhundert
(Hg.): Robert Šimůnek, Uwe Tresp
Vandenhoeck & Ruprecht 2016, 229 s.  Anotace
Jaroslav ŠEBEK
Za Boha, národ, pořádek
Academia 2016, 464 s. Cena: 356 Kč    Anotace
Petr PROKŠ
Vítězové a poražení. Střední Evropa v politických plánech velmocí za Velké války
a na mírové konferenci v Paříži (1914 - 1918/1919 - 1920
)
Praha, Naše vojsko, 2016. 274 s.
Anotace
Jiří FRIEDL
Żołnierze banici. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w Czechach w 1945 roku
Gdańsk, Muzeum Drugiej Wojny Światowej, 2016. 189 s.
Anotace
Jan Gebauer mladší: Deník dekadentního intelektuála
Ed.: Martin Kučera
Praha, Ústav T. G. Masaryka 2016, 107 s.   Anotace
Präzedenz, Netzwerke und Transfers
Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen in der Frühen Neuzeit

(Hg.): Gerhard Ammerer, Ingonda Hannesschläger, Milan Hlavačka, Martin Holý
Leipziger Universitätsverlag 2016, 209 s.  Anotace  Svazek je rozebrán.
Recenze H-Soz-Kult
Biografický slovník českých zemí Fu-Gn, 19. díl
Praha, HÚ a Academia 2016, 204 s. 
Doporučená cena: 329 Kč   Anotace

Petr HLAVÁČEK – David R. HOLETON – Peter MORÉE – Jaroslav PÁNEK et al.
VIA MEDIA. Studie českých náboženských a intelektuálních dějin.
K poctě Zdeňka V. Davida

Praha, Europeana Pragensia 8, Collegium Europaeum FF UK a FLÚ AV ČR, 2016
Anotace

Jiří HRBEK,
Proměny valdštejnské reprezentace
Symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století
Togga 2016, 422 s.  Anotace
Vojtěch KESSLER – Josef ŠRÁMEK,
Requiem za rytíře. Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866 
Komitét pro udržování památek z války roku 1866, 2016, 152 s.  Anotace
Eva SEMOTANOVÁ
Historical Geography Research Centre
Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pro HÚ, 2016 
Ke stažení: Pdf
Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie
Hgg.: Martin Gaži, Jaroslav Pánek, Ivo Pavelec
Praha, Národní památkový ústav 2015, 652 s.  Anotace
Lenka PROCHÁZKOVÁ,
Mnichovo Hradiště a okolí,
Praha, Paseka 2016, 196 s.  Anotace
Tajemný průvodce strážce bojiště. Bitva u Hradce Králové 1866
Vojtěch Kessler, Kateřina Kesslerová, Jan Květina
Hradec Králové, Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a Nakladatelství Pavel Mervart 2016
Více  Anotace
Vojtěch KYNCL
Lidice. Zrození symbolu
Praha, Academia 2016, 604 s.  Anotace
KYNCL, Vojtěch, PADEVĚT, Jiří (edd.); CHVOJKOVÁ, Kamila, ŠMEJKAL, Pavel, VONDRKA, Adolf,
Ležáky a odboj ve východních Čechách
Academia a Památník Lidice, 2016. 268 s.  Anotace
Pavla VOŠAHLÍKOVÁ
Rákoska v dílně lidskosti. Česká škola v 19. století očima účastníků
Praha, Academia 2016, 312 s.  Anotace
Kateřina BOBKOVÁ VALENTOVÁ
Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách
Praha, Academia 2016, 648 s.  Anotace
Jan NĚMEČEK, Daniela NĚMEČKOVÁ
Prototyp zrady. Příběh Augustina Přeučila
Epocha 2015, 215 s.   Anotace    Resumé
Jiří MARTÍNEK
Karel IV. Památná místa tehdy a dnes
Fragment 2016, 104 s.
Anotace   Recenze (21. století, červenec 2016, s. 121)
Jiří MARTÍNEK
Dějepis v souvislostech. České a evropské dějiny přehledně a srozumitelně
Fragment 2016, 96 s.  Anotace
Jaroslav PÁNEK
Češi a jihoslované. Kapitoly z dějin vzájemných vztahů
Brno, Tribun EU 2015, 426 s.  Anotace
Jiří FRIEDL
Generál Karel Lukas. Životní příběh severomoravského rodáka
Štíty, Pavel Ševčík - Veduta, 2016, 224 s.  Více    
Jaroslav PÁNEK – Jiří PEŠEK – Petr VOREL
Velmocenské ambice v dějinách. The ambitions of powerful states in history
Acta Societatis Scientiarum Bohemicae, sv. 1.
Praha, Učená společnost ČR 2015, 148 s.  Obsah
Oldřich z Etzenbachu
Vilém ze země Slovanů. Epos z konce přemyslovského věku
Překlad: Dana Dvořáčková-Malá. Praha, Argo 2015, 340 s. Více
Jiří FRIEDL
Vojáci – psanci
Polská Svatokřížská brigáda Národních ozbrojených sil na českém území v roce 1945
Praha, Vojenský historický ústav, 2015. 164 s.  Více     Anotace
Jindřich DEJMEK
Norsko
Edice Stručná historie států
Praha, Libri 2015  Anotace
Jaroslav PÁNEK
The Czech Historical Institute in Rome
Praha, Academia, 2015, 20 s.  Anotace
Eva SEMOTANOVÁ a kol. autorů
Ottův historický atlas - Praha
Praha, Ottovo nakladatelství 2015, 544 s.  
Doporučená cena: 1499 Kč   Anotace
Antonín VESELÝ
Dramatik František Adolf Šubert
K vydání připravil Martin Kučera
Praha, Karolinum 2015, 337 s.  Doporučená cena: 370 Kč   Anotace 
Jan KUKLÍK – Jan NĚMEČEK
Frontiers, Minorities, Transfers, Expulsions
British diplomacy towards Czechoslovakia and Poland during WWII. Volume I: Plans. Prague, Faculty of Law, Charles University, Institute of History CAS 2015, 398 s.    Resumé

Pavel Otmar KRAFL
Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur
Kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské
Brno, Masarykova univerzita 2015, 198 s.  Resumé

Juraj Slávik: Moja pamäť – živá kniha. Moje poslanie vo Varšave II. 1938-1939
Eds.: Jan Němeček a Valerián Bystrický ve spolupráci s Janem Kuklíkem
Bratislava, Veda 2014 (vyšlo 2015), 512 s.  Anotace
František ŠÍSTEK
Narativi o identitetu.  Izabrane studije o crnogorskoj istoriji
Podgorica, Matica crnogorska 2015, 392 s.   Anotace
Sɬownik nazw miejscowości Ziemi Kɬodzkiej
Eds.: Ryszard. Gɬadkiewicz, Agnieszka Latocha, Eva Semotanová
Wrocɬaw-Kɬodzko-Praha 2015

Historical Bibliography as an Essential Source for Historiography
Eds.: Kristina Rexová, Bernadette Cunningham, Václava Horčáková, Věra Hanelová
Cambridge Scholars Publishing 2015, 275 s.
Annotation
Dana FIALOVÁ, Michaela STEYEROVÁ, Eva SEMOTANOVÁ
Vltavské ostrovy
CD s postery z výstavy, Praha 2015   Elektronická verze zde
Blanka JEDLIČKOVÁ
Ženy na rozcestí. Divadlo a ženy okolo něj 1939–1945
Praha, Academia 2015, 320 s.   Anotace
Zdeněk Hojda – Eva Chodějovská (eds.)
Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje  
II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678–1682

Autorský kolektiv: Zdeněk Hojda, Eva Chodějovská, Milena Hajná. Alexandra Tesaříková,
ve spolupráci s Janou Marešovou a Alessandrem Catalanem
Nakladatelství Lidové noviny a Národní galerie v Praze, Praha 2014;  877 s.   Anotace

Zdeněk Hojda – Eva Chodějovská (eds.)
Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje
I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie,
Španělska a Portugalska

Autorský kolektiv: Zdeněk Hojda – Eva Chodějovská – Milena Hajná – Alexandra Tesaříková,
ve spolupráci s Janou Marešovou a Alessandrem Catalanem
Nakladatelství Lidové noviny a Národní galerie v Praze, Praha 2014; 757 s.   Anotace

Eva SEMOTANOVÁ – Jiří CAJTHAML a kol.
Akademický atlas českých dějin
Praha, Academia 2014, 559 s.
Anotace   Tisková zpráva
Zpráva   Tištěný nebo digitální atlas?
Anotace a ocenění

KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ HISTORICKÝ ÚSTAV  ⇒ ZDE