Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

říjen-prosinec 2019

PŘEDNÁŠKA

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se v budově Slovanského ústavu AV ČR, Valentinská 91/1, 3. patro, Praha 1, konala přednáška "Es ist wie ein Schleim": Geld, Kredit und Zirkulation in der Habsburgermonarchie des 18. Jahrhunderts, kterou pronesl Dr. Kolja Lichy.

Událost uspořádal Německý historický insitut ve Varšavě, Collegium Carolinum, Praha a Historický ústav AV ČR., v. v. i.

Pozvánka

PŘEDÁNÍ MEDAILE

V úterý 3. prosince 2019 předal doc. Jan Němeček v budově Wydawnictwa Literackiego v Krakově jménem předsedkyně AV ČR medaili Františka Palackého prof. Michalu Pulaskému za účasti dvou rektorů, celého vedení Polskiego Towarzystwa Historycznego a dalších špiček akademické obce.

       
Foto: Roman Baron, Historický ústav AV ČR

Více:
http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/historicke-vedy/Medaili-Frantiska-Palackeho-ziskal-od-Akademie-ved-polsky-historik-Pulaski/

Laudatio_CZ     Laudatio_PL

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK S DISKUSÍ

V pondělí 2. prosince 2019 se v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, konal přednáškový blok s diskusí Ruská emigrace v meziválečném Československu, který uspořádala Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s. ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i.

Program    

SLAVISTICKÉ DISKUSNÍ ODPOLEDNE

V pondělí 25. listopadu 2019 se v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, uskutečnilo slavistické diskusní odpoledne Slovanství nebo slovanská vzájemnost? Realita a fikce: ideje, ideologie či spolupráce ve 20. a 21. století, které uspořádala Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.

Pozvánka

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 20. – 22. listopadu 2019 se v Praze uskutečnil Kongres českých polonistických studií – Závěrečná konference.
Organizátory akce byly: Historický ústav Akademie věd ČR, Univerzita Karlova, Polsko-česká vědecká společnost, Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Velvyslanectvím Polské republiky v ČR a Polským institutem v Praze.

              
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HISTORICKÉ ÚSTAVU V PRAZE A BRNĚ

 

 

úterý 12. 11., 9:00–16:00 hodin

Exkurze v knihovně spojená s výstavou a prezentací knih Historického ústavu AV ČR Pořádal: Historický ústav AV ČR – pobočka Brno
Místo: Historický ústav AV ČR – pobočka Brno, Brno, Veveří 97, areál pracovišť AV ČR


úterý 12. 11., 17:00 hodin

Křenová. Příběh brněnské ulice a předměstí
Exkurze
Pořádal: Historický ústav AV ČR – pobočka Brno
Místo akce: Sraz účastníků je před Schrott barem, Křenová 10
Přednášející: Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D.

Anotace: Na ulici Křenová se zrcadlí dějiny města posledních dvou století. Je zde možné pozorovat doklady bouřlivého rozvoje města, který úzce souvisí s průmyslovou revolucí. Křenová byla městskou skládkou, sídlem špitálu a chorobince, nelegální ubytovnou brněnských židů, industriálním předměstím se svého času největší kožedělnou továrnou světa a spoustou pavlačových dělnických domů. Procházela územím celé řady vodotečí, které dnes již neexistují, a kdysi dokonce vedla středem původního toku Svitavy.


čtvrtek 14. 11., 10:00; 13:00 hodin

Dějiny všedního dne
Workshop

Pořádal: Historický ústav AV ČR
Místo: Historický ústav AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9
Přednášející: Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D.

Anotace: Popisy života v rodině i okolí, popis věcí, činností, zvyků a všeho, o čem se domníváme, že by nemělo upadnout v zapomenutí – to vše se může stát zdrojem poučení, pramenem ještě neobjevených poznatků, kamínkem v mozaice obrazu dějin „všedního dne“. Paměti jsou často vzácnou rodinnou památkou, ale oslovit mohou i další neznámé čtenáře. Cílem semináře je představit atraktivní obor dějin všedního dne, seznámit účastníky s Databází dějin všedního dne, se základy psaní vzpomínek, pamětí a deníků.

   
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

sobota 16. 11., 14:00 hodin

Historie psaná hřbitovem XII: Břevnov
Exkurze

Pořádal: Historický ústav AV ČR
Místo akce: Sraz účastníků je na tramvajové zastávce „Břevnovský klášter“ ve 14:00 hod.
Přednášející: RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.

Anotace:
Prohlídka hřbitova u sv. Markéty v Břevnově s komentářem týkajícím se významných osobností na hřbitově pohřbených (Jan Patočka, Karel Kryl, Ludmila Kybalová, František Nušl aj.

          
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

SETKÁNÍ UŽIVATELŮ KNIHOVNICKÝCH SYSTÉMŮ

Dne 13. listopadu 2019 se v budově Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4, konalo Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS.
Pořadateli akce byly firma KP-SYS spol. s r. o.,  Národní archiv a Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Program

    
Foto: Věra Hanelová, Markéta Marková, Historický ústav AV ČR

WORKSHOP

V úterý 12. listopadu 2019 se ve Vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6, uskutečnil workshop Development of Central European Constitutionality after 1918 / Entwicklung der mitteleuropäischen Verfassungsmässigkeit nach 1918.

Programme/ProgrammMEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 8. – 9. listopadu 2019 se na Etnologickém ústavu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, konala 5. mezinárodní konference Balkan Express: Living Together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation, kterou organizovaly Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Etnologický ústav Akademie věd ČR a Historický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Program 


5th International Balkan Studies Conference "Balkan Express: Living Together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation"

Organized by:
Faculty of Humanities, Charles University Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences Institute of History of the Czech Academy of Sciences with the support of the Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University
Date: November 8-9, 2019
Location: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, Na Florenci 3, Prague, Czech Republic

Program

Conference language: English
Email: konference.balkan@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/KonferenceBalkan

Report

Official conference video (feel free to share) 

Interview with Ivan Čolović  (feel free to share)

Official photograph gallery (feel free to share)


WORKSHOP

Dne 7. listopadu 2019 se v konferenčním sále v budově Historického ústavu, Prosecká 809/76, Praha 9, konal workshop Sebeprezentace, sebeobhajoba a uchování paměti, který uspořádalo Oddělení památkové vědy ÚTAM AV ČR, spoluřešitel projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši spolu s Historickým ústavem AV ČR a NPÚ Telč.

Pozvánka      Program  


  
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 22. – 23. října 2019 se v hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, konala 38. mezinárodní konference Město se baví – od středověku do roku 1848. Praha jako centrum kulturního života.
Konferenci připravil Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Program      Abstrakty 

KOLOKVIUM

Ve dnech 6. až 8. října 2019 se v Historickém ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, uskutečnilo 22. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů. Dějiny regionů v měnícím se světě (krajina, místa, osobnosti), které pořádalo v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti Sdružení knihoven ČR, Sekce SDRUK pro bibliografii, Slovenská asociácia knižníc a Historický ústav AV ČR.

Jazyk konference: čeština a slovenština


Pozvánka      Program    

         
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve čtvrtek 3. října 2019 se v přednáškovém sále Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4, uskutečnila mezinárodní konference Kominterna a střední Evropa. Nástroj zahraniční politiky Sovětského svazu.

Konferenci organizoval Historický ústav AV ČR a Národní archiv. Projekt byl podpořen Strategií AV 21 Akademie věd České republiky, Výzkumný program č. 11: „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“.

Program

Programme

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve čtvrtek 3. října 2019 se na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, Studentská 84, Pardubice, konala konference Rusko ve 20. století – kontinuita a diskontinuita, kterou uspořádalo Výzkumné centrum dějin východní Evropy HÚ AV ČR, v. v. i. a Filozofická fakulta Univerzity Pardubice.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, ruština

Program_strukturovaný     Program s abstrakty