Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit leden-duben 2018

PŘEDNÁŠKA

Dne 28. dubna 2018 se v Domě dějin Holýšovska v Holýšově uskutečnila přednáška doc. PhDr. Jiřího Friedla, Ph.D., DSc., HÚ AV ČR, pobočka Brno, na téma Působení polské Svatokřížské brigády na sklonku druhé světové války na českém území.

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 18. - 20. dubna 2018 se v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, uskutečnila mezinárodní vědecká konference na téma Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800). Traditionen – Akteure – Praktiken. Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum, kterou uspořádal Historický ústav AV ČR, v. v. i. a Theologische Hochschule Elstal – Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart.
Vědeckými garanty konference byli doc. PhDr. Martin Holý, PhD., Prof. Dr. Martin Rothkegel a Prof. Dr. Joachim Bahlcke

Program/Programm

         
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

DISKUSE V RÁMCI DNŮ POLSKÉ KULTURY V BRNĚ

Dne 18. dubna 2018 se v rámci Dnů polské kultury v Brně v Knihovně J. Mahena ve Velkém sále v 5. NP konala akce sPOLeCZně: polské a české století 1918–2018. Debatu historiků Petra Blažka z ÚSTRJiřího Friedla z Historického ústavu AV ČR moderoval polonista Roman Madecki.

http://www.dpk-brno.cz/program

PŘEDNÁŠKA

Dne 17. dubna 2018 se ve studovně Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, konala přednáška Jewish refugees detained in Mauritius (1940–1945), kterou proslovil prof. dr hab. Artur Patek z Jagellonské univerzity v Krakově.

     
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

KONFERENCE

Dne 10. dubna 2018 se ve vzdělávacím centru UNESCO a Univerzity Pardubice v Kutné Hoře, zasedací sál Dačického domu, Komenského náměstí 41, konala konference Ruská revoluce a Západ, kterou uspořádalo Výzkumné centrum dějin východní Evropy Historického ústavu Akademie věd ČR a Filozofická fakulta Univerzity Pardubice.

Program

DISKUSNÍ VEČER NA VELVYSLANECTVÍ

Dne 28. března 2018 se na Velvyslanectví ČR v Paříži, 15, avenue Charles Floquet, 75007 Paris, uskutečnil diskusní večer na téma Regards croisés: Štefan Osuský, ambassadeur tchécoslovaque de l’entre-deux-guerres.
Diskuse se zúčastnil prof. Antoine Marès (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), dr. Slavomír Michálek (Historický ústav SAV) a doc. Jan Němeček (Historický ústav AV ČR).
https://www.mzv.cz/paris/fr/republique_tcheque_france/culture/actualites_2/regards_croises_stefan_osusky.html

    

© Jozef KUŠLITA, Veľvyslanectvo SR v Paríži / Ambassade de la République slovaque à Paris / Embassy of the Slovak Republic in Paris

WORKSHOP

Dne 27. března 2018 se v zasedací místnosti pobočky Historického ústavu AV ČR, Veveří 97, Brno, konalo pracovní setkání k tématu BIBLIOGRAFIE K DĚJINÁM ŽIDŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH, které uspořádala Společnost pro dějiny židů v České republice, Židovské muzeum v Praze a Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Program

PREZENTACE EDICE RBM

Dne 19. března 2018 se v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, konala prezentace edice REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE diplomatica nec non epistolaria, kterou vydává Historický ústav Akademie věd ČR.
Prezentace proběhla u příležitosti vydání nejnovějšího svazku Regesta Bohemiae et Moraviae diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus II, 1367–1369, Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2017. Současně byly představeny i starší svazky.

Pozvánka

  
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

PŘEDNÁŠKA

Dne 22. února 2018 se v budově Ústřední rady CČSH ve Wuchterlově ul. 5, Praha 6, uskutečnila přednáška doc. Jaroslava Šebka, Ph.D. "Duchovní tradice v době první republiky".

Pozvánka

PRACOVNÍ SEMINÁŘ K ÚNORU 1948

Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů pořádal dne 19. února 2018 v Akademii věd ČR, Národní 3, Praha 1, pod záštitou místopředsedy Akademie věd Pavla Barana pracovní seminář Únor 1948. Cesta k převratu a jeho důsledky

Pozvánka     Archiv aktualit AV ČR 

  Více      

 ¨    
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 14. – 15. února 2018 pořádalo Výzkumné centrum historické geografie na Přírodovědecké fakultě UK, Albertov 2038/6, Praha 2, mezinárodní konferenci Military and Postmilitary Landscapes, která se uskutečnila v návaznosti na Středoevropskou konferenci historických geografů.

Více informací na webu konference: http://www.historickageografie.cz/cechg2018.

Stránky Výzkumného centra historické geografie zde

Abstract Book          Scientific Program

NÁVŠTĚVA PŘEDSEDKYNĚ AKADEMIE VĚD ČR V HISTORICKÉM ÚSTAVU

Dne 14. února 2018 předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová navštívila Historický ústav.  Více  

       
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ KOMISE VÝZKUMNÉHO CENTRA DaR

Dne 31. ledna 2018 se v AKC Husova 4a, Praha 1, konalo zasedání vědecké komise a spolupracovníků Výzkumného centra Dvory a rezidence. Součástí zasedání byla také přednáška "Román o Tristanovi. K recepci románu Gottfrieda von Straßburg v českých zemích", kterou vyslovila Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D., vedoucí katedry germanistiky FF UPOL a autorka knihy Tristan-Romane: Zur spätmittelalterlichen Rezeption von Gottfrieds Tristan in den böhmischen Ländern, 2016.  260S. (ISBN: 978-3-86758-037-3).

Pozvánka

HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Dne 24. ledna 2018 se ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, konala již 14. historickogeografická konference na téma Hranice jako symbol ambicí i společných zájmů, kterou připravilo Výzkumné centrum historické geografie - Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS.

Program          Pozvánka 

         
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

KŘEST KNIHY

Dne 12. ledna 2018 při besedě s dětmi základních škol pokřtil RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. v Městské knihovně v Praze 5 svou knihu pro děti „Tajemství rudolfínské Prahy“. 

 
Foto: Alena Martínková