Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit říjen-prosinec 2017

VÝSTAVA 

Ve dnech od 31. srpna 2017 do 14. ledna 2018 bylo možné shlédnout v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, výstavu Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka. 80 let od úmrtí zakladatele československého státu.
Výstava se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.

Vernisáž výstavy           O výstavě

         
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

POZVÁNKA NA KOMENTOVANOU PROHLÍDKU VÝSTAVY

26. prosince 2017 se konala komentovaná prohlídka výstavy Druhý život T. G. Masaryka. 80 let od úmrtí zakladatele československého státu, kterou provázel autor výstavy pan PhDr. Emil Voráček, DrSc. z Historického ústavu AV ČR. 

Místo konání výstavy:
Mytologická chodba Valdštejnského paláce v sídle Senátu Parlamentu České republiky
MEZINÁRODNÍ WORKSHOP

Dne 5. prosince 2017 se v prostorách Akademického konferenčního centra (Husova 4a, Praha 1) konal mezinárodní workshop Habsburger Adventus. Stadteinzüge und Kirchenbesuche im 16. und 17. Jahrhundert, jehož pořadatelem byl Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen (Österreichische Akademie der Wissenschaften) ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a s Ústavem dějin umění AV ČR.  

Programm

PREZENTACE

Dne 30. listopadu 2017 se v historickém zasedacím sále radnice v Novém Bydžově (Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1) uskutečnila prezentace nově vydaného svazku řady Historický atlas měst České republiky, sv. 29 – Nový Bydžov.


MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 28. - 30. listopadu 2017 se v kongresovém sále Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, konala mezinárodní vědecká konference Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa. Pořadateli byly Historický ústav AV ČR, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV Dresden) a Lehrstuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden
 
Program  

   
              
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

KULATÝ STŮL

Dne 28. listopadu 2017 se v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, konal kulatý stůl  u příležitosti padesátiletého výročí vydání publikace Naše živá i mrtvá minulost. Hosty byli prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.; prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc. a prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

Více

         
    
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

PIŁSUDSKI A MASARYK

Dne 28. listopadu 2017 se na Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Valdštejnská 8, Praha 1, uskutečnila druhá beseda z cyklu Piłsudski – Masaryk, kterou organizoval Polský institut v Praze spolu s Velvyslanectvím Polské republiky. Hosty byli mj. historikové Jan Jacek Bruski z krakovské univerzity, Jiří Friedl z Historického ústavu Akademie věd ČR, a také další polští a čeští odborníci a publicisté.

Více informací naleznete zde

VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2017 se v prostorách Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9, uskutečnila konference Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské byrokracie.
 

Program           Programme


             
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

WORKSHOP

Dne 15. listopadu 2017 se v Historickém ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, konal workshop Setkání uživatelů knihovnických systémů Verbis a Portaro, který uspořádalo Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR, v. v. i. spolu s firmou  KP-SYS spol. s. r. o.  v rámci programu Strategie AV21. 

Pracovní seminář se letos zaměřil na problematiku tvorby jmenných autorit, na jejich vytváření podle pravidel RDA a na přispívání do databáze portálu Národních autorit ČR. Byl představen nový projekt Moravské galerie v Brně Artotéka. Pracovníci firmy KP-SYS seznámili účastníky s novinkami systému Verbis a Portaro, pozornost byla věnována též velmi aktuální problematice GDPR (General Data Protection Regulation).

Program

              
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

SPUŠTĚNÍ WEBU PROJEKTU

Dne 14. listopadu 2017 byl spuštěn web projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši (NAKI II č. DG16P02M043). Poskytuje základní informace o projektu, pořádaných akci i plánovaných výstupech. Součásti je i katalog jezuitských památek v Telči a okolí: https://jezuitetelc.cz/cz

PRAHA — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

V sobotu 11. listopadu 2017 se konala v pořadí již osmá hřbitovní procházka Historie psaná hřbitovem VIII. – Motolský hřbitov, kterou provázel RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. Tentokrát směřovala na méně známý hřbitov u motolského krematoria. Na pohřebišti, budovaném (po švédském vzoru) zčásti v podobě lesního hřbitova, odpočívá řada významných osobností české společnosti – mj. spisovatel a lékař František Hamza, archeolog Václav Moucha, herečka Stella Zázvorková či letec RAF a politický vězeň Josef Bryks.

         
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

PRAHA — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

Dne 9. listopadu 2017 se v Literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské náměstí 792/34, Praha 1, konala prezentace nových publikací a edičních počinů nakladatelství Historického ústavu Akademie věd ČR. Součástí setkání bylo představení jednotlivých knih, kterého se zúčastnili sami autoři. Vědkyně a vědci hovořili o vědeckých monografiích či velkých kolektivních dílech na vybraná témata. Cílem setkání bylo upozornit na trvalý zájem čtenářské obce (odborné i laické) o vědecké publikace s historickou tematikou, a to od středověku až po současnost, a představit naše knihy rovněž jako čtivou vědu v dnešním světě.

   
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

PRAHA — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

Dne 9. listopadu 2017 se v Historickém ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9, v rámci Dne otevřených dveří konalo Jezuitské gymnázium – tvrdá disciplína, nebo škola hrou?   

Akce byla určena těm, kteří chtěli porovnat vlastní zkušenosti ze školních lavic či vzpomínky na gymnaziální léta s tím, co víme o podobě a fungováním jezuitských gymnázií, která v první polovině 18. století vzdělávala v Čechách, na Moravě a ve Slezsku rok co rok až 10 000 chlapců. Chod škol spravovaných Tovaryšstvem Ježíšovým přiblížila přednáška, kterou provázely krátké ukázky ze školských her prováděné v jazyce originálu a použitím prvků dobové inscenační praxe.
Přednášela a hráli: Kateřina Bobková-Valentová a soubor Lauriger

       
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

BRNO — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

Dne 9. listopadu 2017 pořádala Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky na svém pracovišti na Veveří 97 (vchod boční branou z Resslovy ulice) Den otevřených dveří. Zájemci se v tento den mohli zúčastnit exkurze v knihovně pobočky spojené s výstavou aktuální produkce a prezentací nejprodávanějších titulů, a též přednášky doc. Radomíra Vlčka na téma Rusko neznámé.


PREZENTACE KNIHY

Dne 8. listopadu 2017 se v prostorách Senátu Parlamentu České republiky uskutečnila prezentace knihy Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a v historické paměti, kterou vydalo Nakladatelství Historický ústav AV ČR. Akce se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové.  

Fotogalerie 

    
               
  
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

VÝSTAVA VE STOCKHOLMU

Od 7. září 2017 do 31. října 2017 probíhala v prostorách kavárny Bajit na ulici Nybrogatan 19A ve Stockholmu výstava s názvem Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války.

Slavnostní otevření této výstavy proběhlo dne 7. září 2017 ve spolupráci České ambasády ve Stockholmu, Historického ústavu Akademie věd České republiky, Paidey (evropský institut židovských studií) a Bajitu (dům pro židovské vzdělávání a kulturu). Výstavu zahájil svým proslovem velvyslanec Jiří Šitler.  Více

WORKSHOP

Dne 27. října 2017 se v Historickém ústavu Akademie věd ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, konal workshop Österreichisch-ungarischer Dualismus und böhmische Länder, který uspořádali Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. 

Pozvánka
   
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 25. – 26. října 2017 se v Hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3 (sál 206), Praha 1, uskutečnila  mezinárodní konference na téma Kosmas, Gallus Anonymus a Nestor v transkulturní perspektivě. Kronikáři a jejich dílo jako inspirace pro vědu, umění, politiku a historickou tradici, kterou uspořádal Historický ústav AV ČR, v. v. i. (Česká republika); Instytut Historii, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa (Polská republika); Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Polská republika) a Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Київ (Ukrajina).

Program

                   
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

AUTORSKÉ ČTENÍ

Ve dnech  20. – 21. října 2017 se v rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě konalo autorské čtení a prezentace knih PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D.

 
Foto: převzato se souhlasem pořadatelů 27. Podzimního knižního veletrhu Havlíčkův Brod

    
Foto: Dana Dvořáčková (Malá), Historický ústav AV ČR

KOLOKVIUM

Dne 18. října 2017 od 9:15 hod. se v Akademii věd ČR, Praha 1, Národní 3, II. patro, sál č. 206, konalo kolokvium Český historický ústav v Římě – stav a perspektivy ediční činnosti, které uspořádal Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

Pozvánka


              
      
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

MEZINÁRODNÍ MEZIOBOROVÁ KONFERENCE

Ve dnech 12. – 14. října 2017 se v Praze ve vile Lanna uskutečnila u příležitosti 300. výročí úmrtí jezuitského dramatika Karla Kolčavy mezinárodní mezioborová konference Vzorové drama raného novověku. Konferenci uspořádal Historický ústav AV ČR spolu s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Kabinetem pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR.

Pozvánka-program      Program      Pozvánka-divadlo      
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR
Foto: Kateřina Bobková-Valentová, Historický ústav AV ČR

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 10. – 11. října 2017 se v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1, konala 36. mezinárodní konference Město a jeho hradby, kterou uspořádal Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Program