Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit říjen-prosinec 2017

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP

Dne 5. prosince 2017 se v prostorách Akademického konferenčního centra (Husova 4a, Praha 1) konal mezinárodní workshop Habsburger Adventus. Stadteinzüge und Kirchenbesuche im 16. und 17. Jahrhundert, jehož pořadatelem byl Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen (Österreichische Akademie der Wissenschaften) ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a s Ústavem dějin umění AV ČR.  

Programm

PREZENTACE

Dne 30. listopadu 2017 se v historickém zasedacím sále radnice v Novém Bydžově (Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1) uskutečnila prezentace nově vydaného svazku řady Historický atlas měst České republiky, sv. 29 – Nový Bydžov.


MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 28. - 30. listopadu 2017 se v kongresovém sále Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, konala mezinárodní vědecká konference Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa. Pořadateli byly Historický ústav AV ČR, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV Dresden) a Lehrstuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden
 
Program  

   
              
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

KULATÝ STŮL

Dne 28. listopadu 2017 se v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, konal kulatý stůl  u příležitosti padesátiletého výročí vydání publikace Naše živá i mrtvá minulost. Hosty byli prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.; prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc. a prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

Více

         
    
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

PIŁSUDSKI A MASARYK

Dne 28. listopadu 2017 se na Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Valdštejnská 8, Praha 1, uskutečnila druhá beseda z cyklu Piłsudski – Masaryk, kterou organizoval Polský institut v Praze spolu s Velvyslanectvím Polské republiky. Hosty byli mj. historikové Jan Jacek Bruski z krakovské univerzity, Jiří Friedl z Historického ústavu Akademie věd ČR, a také další polští a čeští odborníci a publicisté.

Více informací naleznete zde

VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2017 se v prostorách Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9, uskutečnila konference Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské byrokracie.
 

Program           Programme


             
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

WORKSHOP

Dne 15. listopadu 2017 se v Historickém ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, konal workshop Setkání uživatelů knihovnických systémů Verbis a Portaro, který uspořádalo Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR, v. v. i. spolu s firmou  KP-SYS spol. s. r. o.  v rámci programu Strategie AV21. 

Pracovní seminář se letos zaměřil na problematiku tvorby jmenných autorit, na jejich vytváření podle pravidel RDA a na přispívání do databáze portálu Národních autorit ČR. Byl představen nový projekt Moravské galerie v Brně Artotéka. Pracovníci firmy KP-SYS seznámili účastníky s novinkami systému Verbis a Portaro, pozornost byla věnována též velmi aktuální problematice GDPR (General Data Protection Regulation).

Program

              
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

SPUŠTĚNÍ WEBU PROJEKTU

Dne 14. listopadu 2017 byl spuštěn web projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši (NAKI II č. DG16P02M043). Poskytuje základní informace o projektu, pořádaných akci i plánovaných výstupech. Součásti je i katalog jezuitských památek v Telči a okolí: https://jezuitetelc.cz/cz

PRAHA — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

V sobotu 11. listopadu 2017 se konala v pořadí již osmá hřbitovní procházka Historie psaná hřbitovem VIII. – Motolský hřbitov, kterou provázel RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. Tentokrát směřovala na méně známý hřbitov u motolského krematoria. Na pohřebišti, budovaném (po švédském vzoru) zčásti v podobě lesního hřbitova, odpočívá řada významných osobností české společnosti – mj. spisovatel a lékař František Hamza, archeolog Václav Moucha, herečka Stella Zázvorková či letec RAF a politický vězeň Josef Bryks.

         
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

PRAHA — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

Dne 9. listopadu 2017 se v Literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské náměstí 792/34, Praha 1, konala prezentace nových publikací a edičních počinů nakladatelství Historického ústavu Akademie věd ČR. Součástí setkání bylo představení jednotlivých knih, kterého se zúčastnili sami autoři. Vědkyně a vědci hovořili o vědeckých monografiích či velkých kolektivních dílech na vybraná témata. Cílem setkání bylo upozornit na trvalý zájem čtenářské obce (odborné i laické) o vědecké publikace s historickou tematikou, a to od středověku až po současnost, a představit naše knihy rovněž jako čtivou vědu v dnešním světě.

   
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

PRAHA — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

Dne 9. listopadu 2017 se v Historickém ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9, v rámci Dne otevřených dveří konalo Jezuitské gymnázium – tvrdá disciplína, nebo škola hrou?   

Akce byla určena těm, kteří chtěli porovnat vlastní zkušenosti ze školních lavic či vzpomínky na gymnaziální léta s tím, co víme o podobě a fungováním jezuitských gymnázií, která v první polovině 18. století vzdělávala v Čechách, na Moravě a ve Slezsku rok co rok až 10 000 chlapců. Chod škol spravovaných Tovaryšstvem Ježíšovým přiblížila přednáška, kterou provázely krátké ukázky ze školských her prováděné v jazyce originálu a použitím prvků dobové inscenační praxe.
Přednášela a hráli: Kateřina Bobková-Valentová a soubor Lauriger

       
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

BRNO — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

Dne 9. listopadu 2017 pořádala Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky na svém pracovišti na Veveří 97 (vchod boční branou z Resslovy ulice) Den otevřených dveří. Zájemci se v tento den mohli zúčastnit exkurze v knihovně pobočky spojené s výstavou aktuální produkce a prezentací nejprodávanějších titulů, a též přednášky doc. Radomíra Vlčka na téma Rusko neznámé.


PREZENTACE KNIHY

Dne 8. listopadu 2017 se v prostorách Senátu Parlamentu České republiky uskutečnila prezentace knihy Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a v historické paměti, kterou vydalo Nakladatelství Historický ústav AV ČR. Akce se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové.  

Fotogalerie 

    
               
  
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

VÝSTAVA VE STOCKHOLMU

Od 7. září 2017 do 31. října 2017 probíhala v prostorách kavárny Bajit na ulici Nybrogatan 19A ve Stockholmu výstava s názvem Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války.

Slavnostní otevření této výstavy proběhlo dne 7. září 2017 ve spolupráci České ambasády ve Stockholmu, Historického ústavu Akademie věd České republiky, Paidey (evropský institut židovských studií) a Bajitu (dům pro židovské vzdělávání a kulturu). Výstavu zahájil svým proslovem velvyslanec Jiří Šitler.  Více

WORKSHOP

Dne 27. října 2017 se v Historickém ústavu Akademie věd ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, konal workshop Österreichisch-ungarischer Dualismus und böhmische Länder, který uspořádali Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. 

Pozvánka
   
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 25. – 26. října 2017 se v Hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3 (sál 206), Praha 1, uskutečnila  mezinárodní konference na téma Kosmas, Gallus Anonymus a Nestor v transkulturní perspektivě. Kronikáři a jejich dílo jako inspirace pro vědu, umění, politiku a historickou tradici, kterou uspořádal Historický ústav AV ČR, v. v. i. (Česká republika); Instytut Historii, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa (Polská republika); Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Polská republika) a Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Київ (Ukrajina).

Program

                   
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

AUTORSKÉ ČTENÍ

Ve dnech  20. – 21. října 2017 se v rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě konalo autorské čtení a prezentace knih PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D.

 
Foto: převzato se souhlasem pořadatelů 27. Podzimního knižního veletrhu Havlíčkův Brod

    
Foto: Dana Dvořáčková (Malá), Historický ústav AV ČR

KOLOKVIUM

Dne 18. října 2017 od 9:15 hod. se v Akademii věd ČR, Praha 1, Národní 3, II. patro, sál č. 206, konalo kolokvium Český historický ústav v Římě – stav a perspektivy ediční činnosti, které uspořádal Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

Pozvánka


              
      
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

MEZINÁRODNÍ MEZIOBOROVÁ KONFERENCE

Ve dnech 12. – 14. října 2017 se v Praze ve vile Lanna uskutečnila u příležitosti 300. výročí úmrtí jezuitského dramatika Karla Kolčavy mezinárodní mezioborová konference Vzorové drama raného novověku. Konferenci uspořádal Historický ústav AV ČR spolu s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Kabinetem pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR.

Pozvánka-program      Program      Pozvánka-divadlo      
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR
Foto: Kateřina Bobková-Valentová, Historický ústav AV ČR

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 10. – 11. října 2017 se v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1, konala 36. mezinárodní konference Město a jeho hradby, kterou uspořádal Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Program