Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit květen-červenec 2017

ÚČAST V MÉDIÍCH

Dne 2. července 2017 se na 52. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary uskutečnila premiéra filmu režiséra a scénáristy Víta Klusáka Svět podle Daliborka. V tomto dokumentu vystupovala paní Eva Lišková, která přežila pobyt v koncentračním táboře v Osvětimi (Auschwitz). Filmem provázel historik PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.

Více informací na http://www.kviff.com/cs/program/film/4823691-svet-podle-daliborka/


   

VĚDECKÝ SEMINÁŘ

Dne 26. června 2017 pořádal Historický ústav AV ČR a Oddělení pro studium moderní české filozofie Filozofického ústavu AV ČR v Akademickém konferenčním centru, Jilská 1, Praha 1, vědecký seminář na téma Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice.

 

Pozvánka 
 

HISTORICKÝ SERIÁL

Ve dnech od 19. května do 22. června 2017 vycházel na stránkách Lidových novin třicetidílný seriál HEYDRICH. ATENTÁT NA KATA. Seriál připravil u příležitosti 75. výročí těchto událostí, které hluboce zasáhly do československých dějin, tým pracovníků oddělení dějin 20. století na Historickém ústavu AV ČR pod vedením doc. PhDr. Jana Němečka, DrSc.

Viz


VĚDECKÉ KOLOKVIUM

Dne 14. června 2017 se v Historickém ústavu Akademie věd ČR v kongresovém sále ÚTAM, Prosecká 76, Praha 9, konalo vědecké kolokvium na téma Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě. Formování konfesní identity urozených v kontextu středoevropského protestantismu raného novověku.
 

Pozvánka 
 

SERIÁL HISTORICKÉHO ÚSTAVU

HISTORIE V SÍTI - SEDM DNÍ NEJEN PRO HISTORIKY
Databáze a infrastruktury Historického ústavu AV ČR

5. 11. června 2017 


5. června 2017    
       
6. června 2017 
           
7. června 2017
  
8. června 2017
    
9. června 2017
   
10. června 2017
   
11. června 2017
  
    
Informace také na našem facebookovém profilu.

SPECIÁL K 75. VÝROČÍ VYHLAZENÍ LIDIC

V sobotu 10. června 2017 připomněla Česká televize 75. výročí vyhlazení Lidic. Hostem v pořadu ČT24 od 7.00 do 10.00 hodin byl také historik PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., který představil nejnovější poznatky z knihy Lidice. Zrození symbolu (knihu vydalo nakladatelství Academia).

Pořad je možné shlédnout na následujícím odkazu: Lidice - Příběh jedné vsi. 75 let od vyhlazení obce


II. ČESKO-POLSKÉ VĚDECKÉ ZASEDÁNÍ

Dne 8. června 2017  se v Historickém ústavu Akademie věd České republiky uskutečnilo II.  česko-polské zasedání  CURIA REGIS, CURIA REGINALIS, které se vedle shrnutí dosavadního výzkumu věnovalo aktuálním problémům a otázkám na téma dvory a rezidence ve středověku a raném novověku v obou zemích. Vědecké zasedání navázalo na jednání Curia regis, curia reginalis I. Dwory królewskie w średniowiecznej Europie - stan badań i postulaty badawcze, jež se konalo 12. června 2014 v polském Siewierzu.

Moderovaly:
Dana Dvořáčková-Malá
Bożena Czwojdrak

Program
             
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

PRACOVNÍ SEMINÁŘ

Dne 7. června 2017 se v Historickém ústavu Akademie věd ČR, v Kongresovém sále, Prosecká 809/76, Praha 9 uskutečnil pracovní seminář 
 
Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje 
a jeho transformace do "druhého života"

Program       Pozvánka       Anotace Po Reinhardu Heydrichovi     

Anotace seminářů      Přihláška       Závazné pokyny pro autory  


            

 
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

                                    BESEDA KE KNIZE GEOGRAF A CESTOVATEL JIŘÍ DANEŠ

Dne 25. května 2017 se v Akademii věd ČR, přednáškový sál č. 205, Národní 3, Praha 1, uskutečnila beseda ke knize Geograf a cestovatel Jiří Daneš s autorem knihy RNDr. Jiřím Martínkem, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR.


Geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš (1880–1928) byl ve své době jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy a současně osobou významně politicky a společensky činnou. Jako profesor geografie na Univerzitě Karlově v Praze pomáhal pozvednout vědecké bádání na světovou úroveň, podnikl pět velkých cest do zámoří, psal cestopisy; po vzniku republiky se dal do jejích služeb a nějaký čas působil také jako generální konzul v australském Sydney, stal se tak naším prvním diplomatickým zástupcem na nejmenším kontinentu. Později jako profesor zakládal výuku geografie na bratislavské univerzitě. Jeho život dokumentuje, jak se v prvních desetiletích 20. století významně proměnila česká společnost: od teprve rozvíjejícího se národa k sebevědomé, prosperující republice.

RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (* 1976) se v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i., zabývá studiem dějin přírodních věd, zejména zeměpisu (včetně objevných cest) v 19. a 20. stol., a jako člen redakčního kolektivu Biografického slovníku Českých zemí také základním biografickým výzkumem. Externě přednáší na vysokých školách v Praze a Ústí nad Labem.

       
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR
 

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Ve dnech 24. až 27. května 2017 se v prostorách zámku Štiřín a Národního technického muzea uskutečnila mezinárodní konference Ringhoffer 200. Rodina - podnikání - politika.  
 

Pozvánka      Program konference 


      
      
   
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

WORKSHOP
Dne 24. května 2017 se na Institutu mezinárodních studií FSV UK, Rytířská 51, Praha 1, konal workshop na téma
Střední Evropa a balkánští muslimové: nové výzkumy a současné debaty
.

Workshop pořádal Historický ústav AV ČR a Institut mezinárodních studií FSV UK za podpory programu Akademie věd ČR „Strategie AV21: Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“.

Pozvánka

      Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

JARNÍ EXKURZE

V rámci oblíbených exkurzí Historie psaná hřbitovem se v sobotu 20. května 2017 uskutečnilo již sedmé pokračování.
Exkurzí po hřbitově sv. Matěje (Dejvice - Šárka), s komentářem o významných osobnostech zde pohřbených, provázel tradičně RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR.


     
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

PRACOVNÍ SEMINÁŘ

Dne 18. května 2017 se v Kongresovém sále Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9,
uskutečnil pracovní seminář s názvem
Digitalizační a databázové projekty v Historickém ústavu AV ČR.

Pozvánka        Přihláška        Program       Anotace 

                     
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR
      

DISKUZE

Diskuze s paní Eliškou Liškovou, přeživší koncentračního tábora v Osvětimi.  na téma Oběti Osvětimi a popírači holocaustu, kterou moderoval  PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR, se uskutečnila 16. května 2017 v Politologickém klubu Fakulty sociálních věd UK, Smetanovo nábř. č. 6, Praha 1.
Akci pořádal Politologický klub FSV UK ve spolupráci s Historickým ústav AV ČR.

Pozvánka      
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

23. MEZINÁRODNÍ KNIŽNÍ VELETRH A LITERÁRNÍ FESTIVAL SVĚT KNIHY PRAHA

Ve dnech 11. – 14. května 2017 se v prostorách Výstaviště Praha-Holešovice uskutečnil 23. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha.

Naše nakladatelství Historický ústav prezentovalo svoji produkci na stánku č. 603 v pravém křídle Průmyslového paláce.

Svět knihy Praha 2017
    
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Pobočka Korunní Městské knihovny v Praze pořádala 9. května 2017 přednášku pro veřejnost
prof. PhDr. Jiřího Mikulce, CSc.
 z Historického ústavu, který se věnoval tématu Život a vláda Marie Terezie. Panovnice na přelomu epoch.
Přednáška v rámci 300. výročí narození Marie Terezie představila tuto panovnici rovněž jako matku, manželku, nastínila její reformní úsilí a vztah k českým zemím. Nevyhnula se ani pověstem, které se staly součástí jejího obrazu v historickém vědomí.


 
Foto: Dana Vondrášková, Historický ústav AV ČR