Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit září-říjen 2016PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST

Národní archiv připravuje výstavu „Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV.“, na níž budou ke shlédnutí originální listiny vzešlé z vůle Karla IV.

Doprovodným programem výstavy byly odborné přednášky:

18. 10. v 16 hodin: Prof. L. Bobková: Italské zkušenosti mladého Karla IV.
24. 10. v 16 hodin: PhDr. E. Doležalová, Ph.D.: Karel IV. – dobrý český král, ale špatný římský císař?
28. a 30. 10. v 15 hodin: PhDr. D. Čumlivski: Karel IV a Archiv České koruny

Další informace  zde      Pozvánka         Foto: Dana Vondrášková

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

Úspěšná interaktivní výstava  
 
VE SLUŽBÁCH KRÁLE. ŽIVOT V DOBĚ LUCEMBURKŮ,

se konala ve dnech  5. července - 31. října 2016
v budově historického pivovaru v areálu hradu Velhartice.
 
Přiblížila život ve 14. století za  vlády Karla IV. - duchovní život, cestování odívání,
život na vesnici, vaření, zlatokopectví, stavebnictví, tesařství a další. Více  

Výstavu připravil Národní památkový ústav a Státní hrad Velhartice ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR
a Výzkumným centrem Dvory a rezidence ve středověku HU AV ČR.
 
Pozvánka           Fotogalerie 

PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Dne 18. října 2016 se ve Sportovním sále v Brně konala přednáška pro veřejnost na téma
Papež František a jeho společenské dopady,

kterou proslovïl  doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR 

Pozvánka        Pořadatel: SaVio           Video z přednášky zde

MEZINÁRODNÍ KOMENIOLOGICKÉ KOLOKVIUM

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě spolu s Unií Comenius a ve spolupráci s Filosofickým ústavem
a Historickým ústavem AV ČR v Praze pořádalo ve dnech 12. - 13. října 2016 30. mezinárodní komeniologické kolokvium 

FINES – LIMES – TERMINI 
Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisem

Zvací dopis        Více: Muzeum Jana Amose Komenského

Ilustrace: Muzeum Jana Amose Komenského
PŘEDNÁŠKA

Historický ústav AV ČR a Ústav českých dějin FF UK uspořádaly u příležitosti blížícího se pětistého jubilea německé reformace v úterý 11. října 2016 v Akademickém konferenčním centru, Praha 1, přednášku, kterou proslovil Gerd Schwerhoff (profesor raně novověkých dějin na Technické univerzitě v Drážďanech) na téma

Dr. Martinus Lutherus Maledictor, oder:
Zur Bedeutung invektiver Kommunikationsformen in der deutschen Reformation
.          

Pozvánka

      

Foto: Jaroslav Novotný a Jiří M. HavlíkPŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Dne 5. října 2016 v auditoriu OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, proslovila PhDr. Lenka Blechová, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR,  přednášku na téma

OSUDY DVORNÍCH ŽIDŮ,

Přednáška se zaměřila fenomén existující již od středověku, který však nejvíce vystoupil do popředí po propuknutí třicetileté války. Tehdy byli Židé často jediní, kdo dokázali zásobovat veliké armády. Osudy vrchních zásobitelů a správců panovnických financí vykazují jisté společné rysy. Příklad dvorních Židů v celé Evropě (Dánsko, Polsko, Německo, Rakousko) představuje novou etapu židovských dějin. Zvláštní pozornost byla věnována životní dráze nejznámějšího českého dvorního Žida Jakuba Baševiho z Trauenburku.
Vstup volný.    Více      Pořadatel: ŽMPMEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR pořádal ve dnech 4. a 5. října 2016 v Clam-Gallasově paláci, Praha 35. mezinárodní konferenci Historiografie s městem spojená - Historiografie o městech a historiografie ve městech.      Archiv hl. m. Prahy    CFP - cz     CFP - de    CFP - eng     Program     Fotogalerie

    

Foto: Jaroslav NovotnýSLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ DIPLOMU

Zástupci sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR slavnostně předali dne 3. října 2016 na půdě Velvyslanectví Polské republiky v Praze, za účasti velvyslankyně Polské republiky v ČR, prof. dr. hab. Grażyny Bernatowicz, diplom čestného člena SH ČR prof. dr. hab. Krzysztofu Mikulskému z Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni.

Úvodní slovo přednesl předseda Sdružení historiků ČR, prof. Jiří Kocian, pozdrav spolupořadatele proslovila ředitelka Historického ústavu AV ČR, prof. Eva Semotanová, laudatio ředitel Českého historického ústavu v Římě, prof. Jaroslav Pánek.

       

Foto: Jaroslav NovotnýMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR a Universität Salzburg uspořádaly  ve dnech 29. září - 1. října 2016 ve vile Lanna, Praha 6
,mezinárodní vědeckou konferenci 

Festvorbereitung  - Die Planung höfischer Feste in Mitteleuropa 1500–1900,

Pozvánka       Program                

         

Foto: Jaroslav NovotnýDVA PRACOVNÍ SEMINÁŘE

Historický ústav Akademie věd ČR uskuteční dva na sebe navazující pracovní semináře 
 
Za Reinharda Heydricha 

Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje 
a jejich transformace do "druhého života"

27. září 2016 v 9.00 hod.

v Kongresovém sále, Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

7. června 2017
v Kongresovém sále, Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

Oznámení   Message   Nachricht
Anotace projektu
Pozvánka    Invitation   Einladung
Anotace prvního semináře
Přihláška      Přihláška        Program 

           
 
Foto z 27. září 2016: Jaroslav Novotný a Jana ŠkerlováMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Historický ústav AV ČR, Ústav českých dějin FF UK a Archiv hlavního města Prahy pořádaly k 700. výročí narození Karla IV. mezinárodní vědeckou konferenci

Karel  IV., panovník ověnčený slávou, láskou i pohrdáním
Jan Lucemburský a Karel IV. v historické paměti

ve dnech 21. - 23. září 2016 v Mramorovém sále, Clam Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
Garant: dr. Eva Doležalová        Program 

                
    
Foto: Jaroslav NovotnýMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

International Commission for the History of Towns pořádal v Kielu ve dnech 15. - 16. září 2016 mezinárodní vědeckou konferenci

Soziale Funktionalitäten städtischer Räume im Wandel - Changing Social Functionalities of Urban Spaces

Více        Program
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Výzkumné centrum dějin východní Evropy Historického ústavu AV ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR – Slovanskou knihovnou pořádaly dne 14. září 2016 od 9.30 hodin v Národní knihovně ČR v Praze, Klementinu mezinárodní vědeckou konferenci na téma

Tradice českých / československých bádání o dějinách a kultuře východní Evropy

Zvací dopis zde       Program  

    

Foto: Jaroslav Novotný
VĚDECKÁ KONFERENCE
Senát Parlamentu ČR ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR pořádal dne 13. září 2016 v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR vědeckou konferenci

Obraz Karla IV. v moderní době  

Pozvánka        Anotace       Program           Fotogalerie

           
    
Foto: Jaroslav NovotnýMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Historický ústav AV ČR, Historisches Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität, München a Historisches Institut der Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf pořádaly ve dnech 12. - 14. září 2016 v Thon-Dittmer-Palais, Regensburg
mezinárodní vědeckou konferenci 

Juden und Christen in Bayern, Böhmen und Österreich (1349–1648)
Interwoven Regional Worlds: Jews and Christians in Bavaria, Bohemia
and Austria (1349–1648)

Pozvánka s programem PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Dne 7. září 2016 se v auditoriu OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1,  uskutečnila přednáška pro veřejnost na téma

Židovský rychtář a další královští úředníci
Spolupráce křesťanů s židovskou samosprávou ve středověku a raném novověku,

kterou proslovila
PhDr. Lenka Blechová, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR

Přednáška byla zaměřena na osobu židovského rychtáře, králem jmenovaného úředníka pro židovské záležitosti. Kolik osob v této funkci existovalo v českém středověkém státě? Kdo se k výkonu úřadu hodil? Jaká byla náplň jeho činnosti? Jak se můžeme prizmatem židovského rychtáře dívat na tehdejší židovstvo? Jak lze pracovat se zprávami o židovské menšině z křesťanských zdrojů? Na tyto otázky se Lenka Blechová pokusila odpovědět v první ze svých čtyř přednášek v rámci nového podzimního cyklu, který na vybraných tématech představí život židovských obcí na našem území ve středověku a raném novověku.      Více         Pořadatel: ŽMP

    

Foto: Jaroslav NovotnýOCENĚNÍ
PhDr. Václava Horčáková, vedoucí oddělení historické bibliografie  Historického ústavu AV ČR, obdržela za významný přínos českému knihovnictví

medaili Zdeňka Václava Tobolky, udělenou 6. září 2016 v Olomouci. Srdečně gratulujeme.

Více        Národní knihovna ČR 
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 31. srpna - 2. září  2016 se v Praze na Přírodovědecké fakultě UK konala
mezinárodní konference

CENTRAL EUROPEAN CONFERENCE OF HISTORICAL GEOGRAPHERS 

Zaměřila se na nejnovější výsledky historickogeografického výzkumu v mezinárodním vědeckém prostoru. Více          Program       Circular     Fotogalerie

      

Foto: Jaroslav Novotný