Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit prosinec 2016


PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Přednáška historičky PhDr. Lenky Blechové, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR na téma Katedokracie se konala  7. prosince 2016 v Auditoriu OVK ŽMP, Praha 1.

Poslední přednáška podzimního cyklu historičky Lenky Blechové se zaměřila na jedno z nejzajímavějších specifik tradiční židovské společnosti – tzv. „katedokracii“. Výraz je odvozen od slova katedra a znamená vládu učenců, typickou pro tradiční židovskou společnost napříč staletími. Národ, který neměl vlastní stát, si vytvářel politické struktury zcela odlišného typu. Morální autorita učenců nahrazovala standardní mocenské nástroje, jako vojsko a státní aparát. Přednáška se zaměří na otázky, jakým způsobem katedokracie fungovala v židovské společnosti obecně a jaké její projevy lze pozorovat i v dějinách českých a moravských Židů.

Vstupné: zdarma     Pořadatel: ŽMP