Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit listopad 2016


BALKANISTICKÉ SYMPOZIUM

Historický ústav Akademie věd ČR, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a Moravské zemské muzeum společně pořádaly ve dnech 28. – 29. listopadu 2016 v budově Moravského zemského muzea, Zelný trh 8 (Dietrichsteinský palác), Brno 7. mezinárodní balkanistické sympozium

Program
INTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIUM
Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR pořádalo ve dnech 24. - 25. listopadu 2016 v Historickém ústavu AV ČR interdisciplinární kolokvium s mezinárodní účastí 

CÍRKEV VE DVORSKÉ SPOLEČNOSTI

Program  
  
          
  
Foto: Jaroslav Novotný
WORKSHOP

Historický ústav AV ČR (oddělení biografických studií) za spolupráce Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice, Martin pořádal 23. listopadu 2016 v kongresovém sále ÚTAM, Praha 9 workshop na téma

NEŽILI… A PŘITOM ŽIJÍ  - Fiktivní a polofiktivní osobnosti v dějinách

Zvací dopis        Program        Bratislavský Robinson

       
    

Foto: Jaroslav NovotnýSETKÁNÍ SE STUDENTY
Dne 21. listopadu 2016 navštívili Historický ústav studenti druhého ročníku bakalářského studia oboru dějepis Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Vedoucí oddělení historické bibliografie PhDr. Václava Horčáková seznámila studenty s knihovnou Historického ústavu a s možnostmi vyhledávání v databázi Bibliografie dějin Českých zemí a v Souborném katalogu české a slovenské historiografie.

Foto: Jaroslav Novotný
SETKÁNÍ UŽIVATELŮ KNIHOVNICKÝCH SYSTÉMU FIRMY KP-SYS
Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR a firma KP-SYS pořádaly 16. listopadu 2016 v konferenčním sále Historického ústavu AV ČR,

Setkání uživatelů knihovnických systému firmy KP-SYS   

Program 

      

Foto: Jaroslav Novotný


 
BURZA KNIH

Historický ústav Akademie věd České republiky připravil ve své studovně v úterý 15. listopadu 2016 od 9.00 do 19.00 hodin burzu knih, časopisů a dalších publikací, nabízející širší odborné i laické veřejnosti zdarma publikace, které ze svých knihoven poskytli naši pracovníci pro všechny zájemce o historii.
V průběhu burzy bylo možné zakoupit za zvýhodněnou cenu knihy Nakladatelství Historický ústav.

SLAVNOSTNÍ PREZENTACE KNIHY
Slovanský ústav Akademie věd ČR, Výzkumné centrum dějin východní Evropy HÚ AV ČR a Sdružení moravských pracovišť AV ČR pořádaly 14. listopadu 2016 v Literární kavárně knihkupectví Academia v Brně na nám. Svobody prezentaci monografie

Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění
Tradice a transformace

autorského kolektivu českých a slovenských rusistů vedeného
doc. PhDr. Helenou Ulbrechtovou, Ph.D., ředitelkou Slovanského ústavu AV ČR

Pozvánka
VĚDECKÁ KONFERENCE

Výzkumné centrum dějin východní Evropy Historického ústavu AV ČR ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádaly 11. listopadu 2016 v posluchárně B 2.23 Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Arna Nováka 1 vědeckou konferenci na téma

Pokušení anarchie
Pojmy, historické příklady, obrazy: východní inspirace


Zvací dopis        Program

  

Foto: Radomír VlčekWORKSHOP
Historický ústav AV ČR uspořádal 8. listopadu 2016 v konferenčním sále worskhop

Symboly doby. geneze a diskurz,

Účelem workshopu je hledání zjevného i skrytého symbolu doby. Symbolem rozumíme obraz, myšlenku, způsob jednání, jev anebo materiální objekt. Takto chápaným symbolem je například mobilita, spořitelna, národní škola či jednotný čas. Symbolem doby může být také nacionalismus, národ či národní vědomí anebo deklarování národních příběhů. Symbol doby je tedy možno hledat nejen v historické skutečnosti, ale i v dobových diskurzech včetně odrazu v současné historiografii stejně jako v literatuře, výtvarném umění či folklóru anebo karikatuře.
Organizátoři: Václava Kofránková a Milan Hlavačka            Pozvánka


        

Foto: Jaroslav Novotný a Dana VondráškováTÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

Historický ústav AV ČR pořádá v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR tyto akce pro širokou veřejnost:

PŘEDNÁŠKY
 
1. listopadu 2016, 17:00-18:30        Gustav Husák a jeho doba
Přednášející: PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D., Historický ústav AV ČR
Místo konání : Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, Velký sál – 206, 2. patro
Přednáška se věnovala osudům Gustáva Husáka v 60. a 70. letech 20. století. Přiblížila jeho strmý vzestup z pozice amnestovaného vězně do čela KSČ. Pokusila se vykreslit nejen Husákův politický i psychologický profil, ale hledala také odpověď na otázku, nakolik výsledná podoba normalizace odpovídala jeho představám.  Záznam přednášky: zde
Foto: Jaroslav Novotný

2. listopadu 2016, 11:00-12:30       Lidice - zrození symbolu 
Přednášející: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., Historický ústav AV ČR
Místo konání: Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2

   
Foto: Jaroslav Novotný a Dana Vondrášková


4. listopadu 2016, 17:00-18:30       Křest knihy Rákoska v dějinách lidstva
Přednášející: Doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc.
Místo konání: Literární kavárna knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1
Organizátor: Středisko společných činností AV ČR, Historický ústav AV ČR
Kniha se zabývá školskou problematikou v tzv. dlouhém 19. století, od tereziánských reforem do počátku první světové války. V uvedeném období se škola změnila z přehlížené instituce na respektovaný nástroj individuálního vzestupu, vizitku vzdělanosti a příslib všeobecné prosperity. Významný vliv mělo vzdělávání na proměny životního stylu, při čemž ovlivňovalo nejen potřeby a názory žáků i studentů, ale také očekávání a preference rodičů a vychovatelů. Školská kvalifikace se stala důležitou podmínkou celkové modernizace. Na pozadí těchto proměn sleduje práce vývoj české školy v právní, společenské i náboženské rovině, z hlediska jejich hmotných podmínek, výchovných nástrojů, postavení učitelů i možností žáků.

      
Foto: Jaroslav Novotný


5. listopadu 2016
Komentovaná exkurze "Historie psaná hřbitovem VI. – Ďáblický hřbitov" 
Tradiční akce – komentovaná prohlídka vybraného pražského hřbitova, tentokráte „kubistických“ Ďáblic, s výkladem o zajímavých osobnostech uložených k poslednímu odpočinku na tomto hřbitově, který podal  RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.

    
Foto: Jaroslav Novotný

7. listopadu 2016, 17:00-18:30   Čeští cestovatelé známí/neznámí
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, Velký sál – 206, 2. patro
Přednášející: RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., Historický ústav AV ČR    Záznam z přednášky: zde

      
Foto: Dana Vondrášková a Jaroslav Novotný

Kompletní seznam všech přednášek v rámci TVT zde

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Kdy: 8. listopadu 2016 v době od 9.00 - 16.00 hod.
Kde: Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9
Kontakt: RNDr. Jiří Martínek, tel.: .: 286 882 121, l. 234, e-mail: martinek@hiu.cas.cz

Témata přednášek

11:00 hod.   Hledání v databázích historické bibliografie aneb Co všechno „nevygooglujete“. Mgr. Věra Hanelová
BDČZ – Bibliografie dějin Českých zemí je kontinuální velká infrastruktura vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury z oboru historie a příbuzných věd a analytických a rešeršních služeb. BDČZ si klade za cíl zachytit veškeré odborné práce (knihy, studie a články, recenze a zprávy o literatuře) vydané k českým dějinám doma i v zahraničí. Součástí práce je soustavný monitoring zahraničních bibliografických databází a dalších informačních zdrojů.

    
Foto
: Dana Vondrášková

14:00 hod.   „ Náš" a „ jejich “ Havlíček. Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Přednáška připomene 160. výročí od úmrtí Karla Havlíčka Borovského (1821–1856). Bude v ní shrnuta stručná reflexe havlíčkovského bádání, zejména v návaznosti na připravovaný projekt edice Havlíčkovy korespondence. V širších souvislostech bude připomenuto Havlíčkovo žurnalistické působení v letech 1846–1851, které lze charakterizovat jako soustavnou „školu občanské odpovědnosti“.

    
Foto: Dana Vondrášková

Doprovodný program
  Výstava pokladů z ústavní knihovny a mapové sbírky ve studovně, průběžně po dobu zpřístupnění prostor.


                                                           Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Místo konání: Veveří 97, Brno, vchod boční branou z ulice Resslovy
Datum a doba otevření: úterý, 8. listopadu 2016, 9.00 – 16.00 hod.
Kontakt: Lenka Štefanová, tel.: 532 290 500, e-mail: stefanova@brno.avcr.cz

Témata exkurzí
• Seznámení s knihovnou pobočky
• Prezentace nakladatelství Historický ústav
• Komentovaná výstava knih pracovníků Historického ústavu

  
Foto
: Lenka Štefanová

DOPROVODNÝ PROGRAM / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Průvodce řečkovickým hřbitovem   6. listopadu 2016, 14.00, hřbitov Úlehle
 Smyslem procházky řečkovickým hřbitovem v "dušičkovém" čase bylo připomenutí některých osobností spojených s Brnem. Jsou zde pohřbeni významní vědci,  spisovatelé, novináři, sportovci. Nabízí se přitom příležitost povědět si zároveň něco o dějinách Řečkovic. Provázel a odborný výklad podal Mgr. Milan Řepa, Ph.D.

  
Foto: František ŘepaWORKSHOP

Historický ústav AV ČR, Národní památkový ústav a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Vás srdečně pořádaly ve dnech 3. a 4. listopadu 2016 v zasedací místnost Lannerova domu, Hradecká 6, Telč
worskop

Škaredá strašidla z doby věků zatemnělých(František Ladislav Čížek, Historie jezovitův)                                       
        Pohledy na Tovaryšstvo Ježíšovo v historiografii, krásné literatuře, 
        výtvarném umění i obecném povědomí


Pozvánka                
Zpráva Jihlavské listy z 4. 11. 2016

KŘEST KNIHY
Nakladatelství Historický ústav Vás uspořádalo 3. listopadu 2016 v Literární kavárně Knihkupectví Academia v Praze 1 setkání k slavnostnímu uvedení publikace

SVOBODA SVĚDOMÍ
Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství

Knihu představil její autor, dr. Sixtus Bolom-Kotari.

Úvodní slovo pronesl doc. Martin Holý, vedoucí nakladatelství Historický ústav.
V diskusi vystoupil prof. Milan Hlavačka a další hosté. 

Kniha vychází ve spolupráci s Maticí moravskou. Vydání podpořil Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové.
Anotace       Pozvánka      Literární kavárna Knihkupectví Academia 

      

Foto
: Jaroslav NovotnýPŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

V Auditoriu OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1 se dne 2. listopadu 2016 konala přednáška PhDr. Lenky Blechové, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR na téma Responsa.

Třetí ze čtyř přednášek podzimního cyklu historičky Lenky Blechové se zaměřila na žánr, který provází rabínskou literaturu od nejstarších dob po současnost. Jsou jím responsa neboli rabínská dobrozdání. Již od talmudského období se vžila zvyklost předkládat složitější problémy představitelům židovských babylonských akademií. Otázky i odpovědi byly písemně zaznamenávány. Jako jinde, i v českých zemích se staly bohatým zdrojem poznatků o životě uvnitř židovských obcí, ale také o soužití Židů a jejich nežidovských sousedů.         Pořadatel: ŽMP