Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit leden-březen 2016KONFERENCE A KULATÝ STŮL
Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Česko-ruskou komisí historiků a archivářů pořádal ve dnech 1.-2. března 2016
společná zasedání:

   konferenci  na téma Ediční teorie a praxe v České republice a v Ruské federaci
v úterý 1. března 2016 od 10 hod. v zasedacím sále Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, Praha 9 
Pozvánka          Program cz          Program ru  

   kulatý stůl na téma  Rada vzájemné hospodářské pomoci. Stav a perspektivy výzkumu
ve středu 2. března 2016 v 10 hod. v zasedacím sále Národní knihovny ČR Klementinum 190, Praha 1
Pozvánka       Teze RVHP       Program cz        Program ru


    
    

Foto z konference: Jaroslav Novotný
PREZENTACE KNIHY

Beseda spojená s prezentací knihy

Jiří FRIEDL: Vojáci – psanci. Polská Svatokřížská brigáda Národních ozbrojených sil
na českém území v roce 1945
,

se uskutečnila 25. února 2016 v Polském institutu v Praze, Malé nám. 1, Praha 1

Podrobnější informace zde .       Pozvánka


Za vydavatele – Vojenský historický ústav – při prezentaci promluvil Jiří Rajlich. Napravo od něj Jiří Friedl a Maciej Korkuć.

Foto: Polský institut Praha
PREZENTACE HISTORICKÉHO ATLASU MĚST - ZLÍN
Dne 22. února 2016 se ve Zlíně uskutečnilo slavnostní uvedení publikace a beseda s jejími autory

Historického atlasu měst - ZLÍN z nakladatelství Historický ústav.
 
Byla tak završena intenzivní dvouletá práce týmu historiků, archeologů, archivářů, kartografů a geoinformatiků, kteří shromáždili, odborně zpracovali a k publikování připravili reprezentativní soubor historických map a plánů dokumentujících urbanistický vývoj města Zlína.
Podařilo se shromáždit informace o dosud vydaných odborných publikacích a článcích zabývajících se tímto tématem, v atlase je také prezentována řada rekonstrukčních map. Využijte proto příležitost setkat se s autory a vyslechnout si jejich postřehy a zajímavosti z průběhu přípravy této zásadní publikace, kterou bude možno na slavnostním uvedení také zakoupit.  Více  

Pozvánka          Mapa - Zlin roku 1943

  

Foto: Eva Chodějovská
SLAVNOSTNÍ KŘTY KNIHY
Slavnostní prezentace knihy Jiří FRIEDL: Generál Karel Lukas. Příběh severomoravského rodák, se uskutečnily ve dnech 17. února 2016 v Městské knihovně v Zábřehu. Více  a 18. února 2016 v Městské knihovně v Šumperku.  Více             Informace o knize zde 

Ředitelka šumperské knihovny Zdeňka Daňková „vítá“ knihu o generálu Lukasovi. Napravo nakladatel Pavel Ševčík. 

Foto: Archiv Jiřího Friedla

12. HISTORICKOGEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS uspořádaly 27. ledna 2016 v Přírodovědné fakultě UK, Albertov 6, Praha 2v pořadí již 12. historickogeografickou konferenci na téma 

PROMĚNY HISTORICKÉ GEOGRAFIE: VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ  

Pozvánka         Přihláška          Program       Fotogalerie zde

Rozhovor s doc. Pavlem Chromým o historické geografii zde 

 VÝSTAVA
Historický ústav AV ČR, Moravský zemský archiv v Brně a Státní okresní archiv Zlín pořádaly výstavu  

PROMĚNY ZLÍNA NA MAPÁCH A PLÁNECH 

Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v 17.00 hodin v Kulturním institutu Alternativa, Osvoboditelů 3778, Zlín. Výstava se konala pod záštitou primátora města Zlína MUDr. Miroslava Adámka a bylo ji možno shlédnout do 9. ledna 2016Více        Pozvánka
VÝSTAVA KE 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD      VĚDA - NÁROD - DĚJINY
Národní muzeum a Akademie věd České republiky představily ve čtvrtek 15. října 2015 výstavu VĚDA – NÁROD – DĚJINY. Akce, která byla součástí celoročních oslav 125 let od založení Akademie věd, byla od 16. října 2016 do 10. ledna 2016 přístupná veřejnosti v Nové budově Národního muzea. „Výstava připomíná nejvýznamnější události a vědecké úspěchy Akademie věd a osobnosti, třeba i na první pohled trochu kontroverzí,“ komentuje autor výstavy dr. Marek Junek z Národního muzea. „Jsou zde mj. k vidění vzácné historické exponáty, které zas tak brzy vystavovány nebudou,“ uvedl na slavnostní vernisáži předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, který rovněž krátce shrnul celý rok oslav založení české akademie věd. Na výstavě prezentuje výsledky své činnosti rovněž Historický ústav Akademie věd.

              

Foto: Jaroslav Novotný a Dana Vondrášková