Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit duben-květen 2016


KNIŽNÍ NOVINKA PRO MALÉ I VELKÉ ČTENÁŘE

Vědecký pracovník oddělení dějin 19. století Historického ústavu AV ČR,
Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. je jedním z autorů publikace pro velké i malé čtenáře:

Tajemný průvodce strážce bojiště. Bitva u Hradce Králové 1866,

kterou v roce 2016 vydal Hradec Králové, Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a Nakladatelství Pavel Mervart. Ke knize jsou připraveny i zajímavé stránky www.strazcebojiste.cz
„Díky naší knížce budou čtenáři navíc moci prožít každý okamžik té velkolepé bitvy Prušáků s Rakušáky tak jako tehdejší vojáci, ba dokonce odhalit velké tajemství, které dosud nikdo nezjistil!“ uvedl Vojtěch Kessler.

Publikace, jejíž vydání podpořilo město Hradec Králové, stojí 170 Kč a je k dostání na www.strazcebojiste.cz ; na e-shopech www.koniggratz1866.eu/E-shop.html www.1866.cz ; v nejbližších dnech také v síti knihkupectví Kosmas. Více
JARNÍ EXKURZE
V rámci Týdne vědy a techniky se v sobotu 21. května 2016 uskutečnila oblíbená jarní exkurze určená veřejnosti z cyklu Historie psaná hřbitovem, jíž na hřbitově Vokovice-Liboc provázel RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR).
Na tomto pietním místě je pohřbena řada zajímavých osobností - např. spisovatel Václav Čtvrtek, architekt Bohumír Kozák, ministr obrany Bohumír Lomský či šachista Miroslav Filip a další.

     

Foto: Tomáš Batěk
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
V rámci celoročního programu městského muzea v Kadani věnovaného Karlu IV. navštívila v sobotu 21. května 2016 
kadaňský hrad a pronesla přednášku Církev doby Karla IV.

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
- odbornice na církevní dějiny pozdního a vrcholného středověku z Historického ústavu AV ČR.
VÝSTAVA

Historický ústav Akademie věd ČR a Univerzita Pardubice uspořádaly výstavu  Židé v boji a v odboji. Na vernisáž v pondělí 25. dubna 2016 ve foyer univerzitní auly navázala v učebně A2 v komplexu univerzitní auly přednáška doc. PhDr. Zlatice Zudové-Leškové, CSc.,  z Historického ústavu AV ČR hlavní autorky výstavy, k tématu židovského odboje 

Výstava byla otevřena do 20. května 2016.          Pozvánka
DEN S JEZUITSKÝM DIVADLEM
Dne 17. května 2016 se konal v přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR
Den s jezuitským divadlem. V rámci programu byly představeny první dva svazky ediční řady
Theatrum Neolatinum, na kterých se podílely i pracovnice Historického ústavu AV ČR.

Pozvánka

     

Foto: Jaroslav Novotný
SVĚT KNIHY 2016

Na Výstavišti Praha Holešovice se ve dnech 12. - 15. května 2016 konal 
22. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2016.

Naše nakladatelství Historický ústav prezentovalo svoji knižní produkci na prodejní výstavě publikací ve stánku P 603 v pravém křídle Průmyslového paláce. Více o knižním veletrhu zde
  

      
     

Foto: Jaroslav Novotný, Dana Vondrášková a Alena Martínková

BURZA KNIH
Historický ústav Akademie věd České republiky pořádal ve své studovně 10. května 2016 burzu knih, časopisů a dalších publikací, která nabídla širší odborné i laické veřejnosti zdarma publikace, které ze svých knihoven poskytli naši pracovníci pro všechny zájemce o historii. V průběhu burzy bylo možné zakoupit za zvýhodněnou cenu knihy Nakladatelství Historický ústav.

Pozvánka
VEŘEJNÁ BESEDA
V rámci Slavností Svobody 2016 se uskutečnila 5. května 2016  ve Vzdělávacím centru, Smetanovy sady 2, Plzeň
beseda s autorem knihy

Vojáci - psanci.
Polská Svatokřížská brigáda Národních ozbrojených sil na českém území v roce 1945

doc. PhDr. Jiřím Friedlem, Ph.D., DSc. z Historického ústavu AV ČR

na téma Neznámé kapitoly dějin Plzeňska v roce 1945.

Besedu spoluorganizují Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Vojenský historický ústav a Polský institut v Praze. Knihu je možné si objednat ve Vojenském historickém ústavu.
 
Více o besedě  zde        Anotace knihy: zde        Fotogalerie: zde
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
O starých mapách a historii Liberce a okolí přednášela 5. května 2016 v Oblastní galerii v Liberci

Mgr. Eva Chodějovská, PhD.
 z Historického ústavu AV ČR

Přednáška se vztahovala k vystavenému dílu turnovské výtvarnice Jany Kasalové, která v netradiční podobě vystavuje plán Liberce architekta Sitteho z roku 1902. „Jana Kasalová se dlouhodobě věnuje tématům vztahujícím se k cestování, původu každého člověka, tak i tomu vlastnímu, Sudetům nebo urbanismu měst. V poslední době často pracuje s mapami a plány,“ zmínil ředitel OGL Jan Randáček.

Pozvánka            Oblastní galerie v Liberci
PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY
Historický ústav AV ČR pořádal dne 4. května 2016 v Gymnázium Teplice  přednášku 

Mezi světlem a tmou 
Šoa a rezistence československých Židů v letech druhé světové války


kterou pronesla
doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. z Historického ústavu AV ČR

Přednášku pořádalo v rámci projektu Židé v boji a odboji Eurocentrum Ústí nad Labem a byla určena pro studenty a pedagogy Gymnázia Teplice.           

Pozvánka          Foto: Otakar ReichPŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Historický ústav AV ČR a Ústav českých dějin FF UK připravily u příležitosti blížícího se pětistého jubilea německé reformace přednášku

prof. Lyndal Roper, 
královské profesorky raně novověkých dějin na Univerzitě v Oxfordu

na téma LUTHER AND DREAMS.

Přednáška zazněla v úterý 26. dubna 2016 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1
Diskuse k referátu probíhala v němčině i angličtině.

Pozvánka

       
     
   
  
Foto: Martin Holý, HÚ AV ČR a Jan Zdichynec, FF UK
VÝSTAVA
Výstava Židé v boji a odboji  po dvanácti letech svého putovaní po vlastech českých byla v pondělí 24. dubna 2016 slavnostně zpřístupněna odborné i laické veřejnosti ve foyer auly Univerzity Pardubice. Stalo se tak především díky ochotě proděkana pro vnější vztahy pardubické Filozofické fakulty, Mgr. Zbyňka Vydru, jež její téměř měsíční prezentaci na prestižní vysoké škole inicioval. Nad výstavou, která byla zde uvedená s doplněním o dva nové samostatné celky, převzala záštitu místopředsedkyně Senátu Parlamentu a senátorka za Pardubicko a Chlumecko, Mgr. Miluše Horská.
Samotné vernisáže se účastnili jak pedagogové v čele s prorektorem univerzity prof. PhDr. Petrem Vorlem, tak pamětníci – coby malí školáci vojnových let -, v čele s paní Evou Benešovou, členkou vedení Sdružení židovských odbojářů a vojáků, a rovněž několik studentů, nejen profesních zájemců o dějiny československých Židů v letech 1938 – 1945.
Historický ústav AV ČR reprezentovala doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc., autorka výstavy, která v úvodním projevu zdůraznila především její záměr uvést do povědomí všech, že českoslovenští Židé v letech nacisty chladně plánovaných a vykonávaných represí a genocidy na nich „Sie gingen nicht wie die  Schafe zur Schlachtbank“ (Nešli jako ovce na porážku!) a že Židé z Protektorat Böhmen und Mähren, slovenského státu i území Podkarpatské Rusi se od samého počátku tomuto osudu bránili, odporovali a rovněž se zbraní v ruce bojovali proti nacistům a fašistům za svobodu nejen svojí, ale rovněž státotvorných národů Československa a jeho faktickou statni obnovu.

   

1. foto:  Vernisáže výstavy se účastnili: zleva doprava: Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D, proděkan FF Univerzity Pardubice, prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan FF, doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc., HÚ AV ČR, Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu a senátorka za Pardubicko a Chlumecko a prof. PhDr. Petr Vorel, DrSc., prorektor Univerzity Pardubice.

Foto
: Adrian Zeiner                                                                   PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Historický ústav AV ČR a Společnost pro vědu a umění pořádaly přednášku
doc. PhDr. Zlatici Zudové-Leškové, CSc. z Historického ústavu AV ČR

Navzdory důvodům náboženským, politickým, národnostním, rasovým, ekonomickým -
Exilem nezlomení!

Přednáška se uskutečnila ve čtvrtek 14. dubna 2016 v Akademii věd ČR, Národní 3, Praha 1

Pozvánka
DOKTORANDSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

Historia Europeana, z. s. ve spolupráci s Historickým ústavem FF Masarykovy univerzity, Historickým ústavem AV ČR a Maticí moravskou uspořádaly ve dnech 12. a 13. dubna 2016 v zasedacím sále Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno čtvrtý ročník doktorandské vědecké konference

Promýšlet Evropu dvacátého století: Hybatelé dějin?

Pozvánka             Program                      Bližší informace na: www.historiaeuropeana.eu
PRACOVNÍ SETKÁNÍ

Historický ústav Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci, tým grantového projektu Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích pořádaly pracovní setkání na téma
 
HISTORIOGRAFICKÁ PRODUKCE MENDIKANTSKÝCH ŘÁDŮ

dne 13. dubna 2016
v Praze ve studovně Historického ústavu  AV ČR, Prosecká 809/72, Praha 9

Pozvánka         Kontaktní adresa: locus.pietatis@gmail.com


         

Foto: Jaroslav Novotný
                                                                    PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Historický ústav AV ČR vás pořádal 12. dubna 2016 ve své studovně přednášku pro veřejnost na téma

История народов Восточной Европы в восприятии польской хронографии эпохи Возрождения:
источники и методология исследований. (
Dějiny národů východní Evropy v pojetí polských kronik v období renesance: prameny a metodologie výzkumů),
 
kterou pronesl prof. Dmitrij Vladimirovič Karnauchov (Novosibirská státní technická univerzita, Rusko)

Pozvánka   

  

Foto: Jaroslav Novotný
ZASEDÁNÍ SEKCE SDRUŽENÍ KNIHOVEN
Sdružení knihoven ČR, Historický ústav AV ČR a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové pořádaly ve dnech 5. a 6. dubna 2016 v konferenčním sále Historického ústavu AV ČR

28. zasedání sekce Sdružení knihoven (SDRUK) ČR pro bibliografii

Kontakt: PhDr. Václava Horčáková: horcakova@hiu.cas.cz

Pozvánka

     

Foto: Jaroslav Novotný a Věra Hanelová
PREZENTACE A PŘEDNÁŠKA O KNIZE
Dne 2. dubna 2016 se uskutečnila ve středočeském Třebsíně prezentace a přednáška o knize

Jana a Daniely Němečkových: Prototyp zrady. Životní příběh Augustina Přeučila.

Moderovali Vladimír Kučera a Václav Šmerák.

Více zde              Další informace zde