Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv aktualit červen-srpen 2016

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 31. srpna - 2. září  2016 se v Praze na Přírodovědecké fakultě UK konala
mezinárodní konference

CENTRAL EUROPEAN CONFERENCE OF HISTORICAL GEOGRAPHERS 

Zaměřila se na nejnovější výsledky historickogeografického výzkumu v mezinárodním vědeckém prostoru. 

Program       Circular  

      

Foto: Jaroslav Novotný
WORKSHOP

Historický ústav AV ČR a Filozofický ústav AV ČR pořádaly u příležitosti 140. výročí úmrtí historika, filozofa a politika Františka Palackého dne 23. června 2016 v Akademickém konferenčním sále, Husova-Jilská ulice, Praha 1
jednodenní workshop
 
IDEA DĚJIN A PALACKÝ JAKO MYSLITEL

Pozvánka

DISKUZNÍ SEMINÁŘ
Historický ústav AV ČR pořádal dne 22. června 2016 v zasedacím sále HÚ
diskuzní seminář na téma

Čas okupace, čas odboje. Příprava a realizace Encyklopedie protektorátu,

Pozvánka

PREZENTACE DIGITALIZACE

Historický ústav Akademie věd ČR pořádal dne 21. června 2016 v Historickém ústavu AV ČR

prezentaci  digitalizace genealogické a topografické kartotéky českého historika Augusta Sedláčka,

kterou přednesli PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. a PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR)
a Ing. Tomáš Psohlavec (AiP Beroun)


     
 
Foto: Dana Vondrášková
SEMINÁŘ

Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 pořádal 16. června 2016 seminář

STARÉ MAPY POHLEDEM DO MINULOSTI A BUDOUCNOSTI.

V roce 2001 byla spuštěna internetová aplikace http://oldmaps.geolab.cz , které předcházelo získání barevných kopií mapových listů 1. vojenského mapování Čech, Moravy a Slezska, resp. o několik let mladšího souboru map 2. vojenského mapování. Během krátké doby se využití vojenských mapování rozšířilo jak mezi odbornou, tak laickou veřejností nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí.

Z programu konference:
Kateřina Křováková a Václav Nedbal - Využití starých mapových podkladů v krajinné ekologii,
Eva Semotanová, Historický ústav AV ČR,  - Vojenská mapování jako podklad pro rekonstrukční mapy krajiny

Více o semináři: zde
VÝSTAVA

Prostřednictvím několika výstav přiblížila dobu Karla IV. i Akademie věd ČR. Ve spolupráci se Senátem PČR byla otevřena panelová výstava 

DÍLO KARLA IV. V BĚHU STALETÍ

na níž se podílel Historický ústav Akademie věd ČR. Vernisáž se konala 21. ledna 2016.
V
ýstavu bylo možno shlédnout v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce
v Praze do 12. června 2016.   Více


Pozvánka       Fotogalerie      Zpráva o zahájení výstavy     Zpráva o výstavě 


       
Foto z vernisáže: Jaroslav Novotný

    
Foto z výstavy: Dana Vondrášková

PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

Městské knihovně Kutná Hora  se 7. června 2016 konala přednáška pro veřejnost

KAREL IV. - panovník ověnčený slávou, láskou i pohrdáním,

kterou proslovila PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR.

Fotogalerie
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST

U příležitosti vydání knihy se dne 2. června 2016 konala ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně
přednáška pro veřejnost

CESTOVATEL J. V. DANEŠ,

kterou přednesl RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR

Pozvánka    
Foto: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
PREZENTACE KNIHY

Historický ústav Akademie věd ČR, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR a Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna pořádaly 1. června 2016 v zasedacím sále Národní knihovny ČR, Klementinum 190, Praha 1 prezentaci třísvazkové edice

Korespondence T. G. Masaryk – Slované

Edice je výsledkem vzájemné spolupráce HÚ AV ČR a MÚA AV ČR v letech 2012–2015. Prezentuje rozsáhlou dochovanou Masarykovu korespondenci s Poláky, Rusy, Ukrajinci a jižními Slovany, kterou se podařilo shromáždit z českých i zahraničních archivů.

Pozvánka

     

Foto: Jaroslav NovotnýVĚDECKÁ KONFERENCE

Historický ústav AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v rámci Strategie AV21 (výzkumný program Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizaci) pořádaly vědeckou konferenci

Parlamentní volby 1946 a Československo (souvislosti, prognózy, fakta, následky)

Konference se konala 31. května – 1. června 2016 v Brně.

Podrobnosti naleznete zde .     Pozvánka        Program       Leták 

      

Fota:
1: Konferenci zahájil statutární zástupce ředitelky Historického ústavu AV ČR Jan Němeček, který rovněž přečetl
     zdravici místopředsedy AV ČR Pavla Barana.
2: Za Krajský úřad Jihomoravského kraje účastníky přivítala ředitelka Krajského úřadu Věra Vojáčková.
3. 4: Jménem pořadatelských institucí k účastníkům konference promluvili Eva Semotanová (ředitelka Historického
    ústavu AV ČR) a Jiří Kocian (zástupce ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR).
5, 7: Konference se konala v zasedacím sále zastupitelstva Jihomoravského kraje v Brně.

Foto: Jiří Friedl